Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Hudba v nás

21. 6. – 10. 9. 2023
Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.
Financováno z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

Vernisáž se uskutečnila 20. 6. v 17 hodin. 

Motiv muzikantů a hudebních nástrojů se objevuje v dějinách umění již mnohá staletí. Hudba provázela lidstvo od pradávna, ať již formou zábav a veřejných produkcí nebo v podobě soukromého muzicírování v kruhu rodinném. Téma hudebníků se objevuje v grafických listech období renesance i baroka, kdy je vnímáno nejen v kontextu biblických témat, ale zachycuje i téma maškar a divadla. V 19. století je naopak hra na hudební nástroje často propojována s mytologií a alegorií. Naprostou svobodu, ať již po stránce obsahové nebo formální, tomuto tématu dodalo až století následující, v němž se setkáme s tendencemi realismu, romantismu, symbolismu, kubismu i surrealismu. Exkurz do světa hudby dokládá například tvorba A. Dürera, J. Callota, J. Bergela, O. Gutfreunda, A. Procházky nebo V. Tikala. 

Gabriela Pelikánová

Kurátor: Gabriela Pelikánová
Text: Gabriela Pelikánová
Grafický design: Katarína Jamrišková
Propagace: Jana Malášek Šrubařová, Magdaléna Staňková

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero