Loading page...
House of Art
TUES–SUN 10:00–18:00

Whistleblowing v podmínkách GVUO

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o. se sídlem Poděbradova 1291/12, 702 00 Moravská Ostrava, IČ 00373231, (dále GVUO), zřídila k 1. 8. 2023 vnitřní oznamovací systém dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a informuje o základních zásadách a principech na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva Unie.

Pravidla fungování jsou upravena interní směrnicí GVUO č. 54 /2023.

Vnitřní oznamovací systém GVUO umožňuje přijímání anonymních oznámení v souladu se Směrnicí.

Oznamovatelé jsou oprávněni podat svá oznámení:

a) elektronicky na e-mailovou adresu: whistleblowing@gvuo.cz;

b) písemně na adresu zaměstnavatele: Poděbradova 1291/12, Ostrava, 702 00, přičemž před adresou bude vždy uvedena příslušná osoba, která je definována níže;

c) telefonicky na čísle: 605 200 380 nebo 731 691 562;

d) na žádost oznamovatele, může podat oznámení osobně.

Obsahem oznámení je zejména:

a) datum podání oznámení;

b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele;

c) shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je‑li jejich totožnost známa;

d) důkazy, na jejichž základě je podáváno oznámení.

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. Příslušnou osobou je určena Mgr. Magdaléna Staňková, v době nepřítomnosti (dovolená, nemoc, pracovní cesty atp.) Mgr. Magdalény Staňkové je příslušnou osobou MgA. Katarína Jamrišková, 


© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero