fbpx
Loading page...
House of Art
THU–SUN 10.00–18.00

For schools

Educational programmes for schools

Educational programmes for schools

Our educational programmes are aimed at a wide range of target groups: preschools, primary schools, secondary schools, art schools and universities, plus families and groups of adults.
These fun educational programmes give a fascinating insight into the world of art, offering visitors the chance to become involved in activities related to current exhibitions, develop their creativity and deepen their knowledge through interactive gallery tours. All age groups will enjoy this unique hands-on experience of art in the unique environment of our gallery.
Programme duration: preschools 60 minutes / primary schools, secondary schools, art schools and universities 60 minutes
Price: 30 CZK per child / student, accompanying teachers free of charge, programmes take place Monday–Friday from 08:00–18:00.
It is necessary to book the programmes in advance at www.gvuo.cz

ELIŠKA ČABALOVÁ / Místa & Knihy

20. 9. 2021 – 29. 10. 2021

Výstava seznamuje s tvorbou výtvarnice Elišky Čabalové, pedagožky Fakulty umění Ostravské univerzity, a představuje dvě podoby její tvorby. Umělecké knižní objekty a upravované digitální tisky, v nichž autorka zachycuje místa, která jsou jí blízká. Na výstavě jsou prezentovány také knižní makety, které zachycují historický vývoj knihy a knižní vazby. Autorka ve svých dílech překračuje hranici uměleckého řemesla směrem k volné sochařské tvorbě.

AHOJ, KNIHO!

pro MŠ a I. třídu ZŠ

KNIHA – OBJEKT

pro II. až V. třídu ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

DENÍK NA MÍRU

pro II. stupeň ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

MEZI LISTY

pro SŠ, VOŠ, VŠ a jiné skupiny

LADISLAV ZÍVR / Sochy a kresby

20. 9. 2021 – 12. 11. 2021

Výstava představí sochy a kresby významného českého sochaře Ladislava Zívra, který byl ovlivněn kubistickou tvorbou Otto Gutfreunda. Ve 30. letech 20. století se nechal inspirovat André Bretonem a surrealismem. Později se přiblížil tvorbě Hanse Arpa i Henriho Moora a vytvářel díla v duchu imaginativní abstrakce. Propojoval svět organické a anorganické přírody s figurálními náměty a díky netradičním přístupům je často vnímán jako jediný surrealistický sochař v historii československého sochařství. Na výstavě budou prezentovány exponáty ze sbírky GVUO, ale navíc také ze soukromých sbírek, které nebývají běžně k vidění.

SOCHA ZE SNU

pro MŠ a I. třídu ZŠ

DOTKNI SE SNU!

pro II. – IX. třídu ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

SKRYTÉ V SÁDŘE

pro SŠ, VOŠ, VŠ a jiné skupiny

Buďte originál, učte v galerii!


Zpestřete si výuku! Nabízíme Vám možnost výuky přímo v prostředí GVUO. Právě probíráte Jana Amose Komenského? Přijďte si prohlédnout jeho portrét od Václava Brožíka a popovídejte si s žáky o jeho životě a době, ve které žil… Sdělte nám probírané učivo z dějepisu, literatury, přírodovědy, občanské nauky, matematiky či geometrie… Pokusíme se pro Vás vybrat umělecké dílo z našich sbírek, které se k probírané látce hodí. K vybranému dílu připravíme krátký výklad, případně po domluvě s Vámi i tvůrčí aktivitu (například vytváření trojrozměrných modelů z hlíny, vytváření vlastního herbáře, míchání barev z květů), která by formálně, či obsahově navazovala. Vaše hodiny získají přesah a žáci, či studenti novou inspiraci.

Délka trvání po dohodě, standardně 45–90 minut. Neváhejte nás kontaktovat s dostatečným časovým předstihem. Během výuky můžete využít také naše připojení na internet, promítací plátno i notebook. Do výuky Vám rádi zapůjčíme odborné publikace z naší knihovny (témata: architektura, design, výtvarné umění, fotografie, odívání, typografie, umělecká řemesla, památková péče).

Tailor-made program for schools

Tailor-made program for schools

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero