Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Pavel Nešleha / Vidět jinak

Katalog Pavel Nešleha / Vidět Jinak uvozuje koncepci výstavy v ostravském Domě umění, které se zhostila manželka zesnulého malíře a významná kunsthistorička, kritička a kurátorka Mahulena Nešlehová. Z jejího kurátorského textu vyplývá nejen hluboká profesionální znalost malířovy tvorby, ale také osobní reflexe existenciálních zápasů, s nimiž se autor především v době normalizace potýkal a přetavoval je v rozličné formálně-obsahové koncepce.

Dozvídáme se tak o jeho niterném vztahu k romantismu, k metafoře, symbolu, ale také o podstatné cestě od tematické inspirace zemí, hmotou a přírodních elementů ke světlu, spiritualitě a odhmotnění. V krátkém, ovšem navýsost koncentrovaném a výmluvném textu nalezneme přímé citace myšlenek samotného malíře i postřehy dalšího významného českého kunsthistorika Petra Wittlicha.
Katalog je doprovázen reprodukcemi děl v celé mediální šíři výstavního zastoupení, tzn. od maleb přes pastely a kresby až k digitálním tiskům. Samozřejmostí je jednoduše strukturovaná biografie, soupis vystavených děl, významných výstav i zastoupení ve sbírkách.


Kurátorka: Gabriela Pelikánová
Autorka koncepce výstavy: Mahulena Nešlehová
Texty: Mahulena Nešlehová
Architektonické řešení: Tomáš Svoboda
Redakce: Pavlína Klazarová
Anglický překlad: Adrian Dean
Fotografie: Jan Brodský, Fototéka Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., a archiv umělce 
Grafický design: Robert V. Novák
Tisk: Tiskárna Helbich
Náklad: 200 ks 

v češtině a angličtině
31 s., 18 reprodukcí, lepená vazba

Vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2020
ISBN 978-80-87405-53-6


S nákupem publikace na pokladně Domě umění získáte další 2 publikace z produkce GVUO zdarma. Nabídka neplatí pro e-shop.
Vybírat můžete z:

Jurečkova obrazárna
Krištof Kintera
Skvosty evropského umění
Stanislav Kolíbal / Ostrava
Stopy ohněKód produktu: K0272
135
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero