Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00
McCullough Mulvin Architects - Katalog k výstavě Mc Cullough Mulvin architects
McCullough Mulvin Architects - Katalog k výstavě Mc Cullough Mulvin architects 1
McCullough Mulvin Architects - Katalog k výstavě Mc Cullough Mulvin architects 2
McCullough Mulvin Architects - Katalog k výstavě Mc Cullough Mulvin architects 3
McCullough Mulvin Architects - Katalog k výstavě Mc Cullough Mulvin architects

McCullough Mulvin Architects

Katalog představuje irského architekta Nialla McCullougha a jeho kancelář. Kancelář pracuje se samotnou povahou irského klimatu a krajiny. Jejich práci lze vnímat jako experimentální pole pro studium povětrnostních podmínek. Zároveň je v jejich portfoliu přítomno používání přírodních materiálů, jako je dřevo, kámen nebo cihla. Stejně tak konstrukční tvarové inspirace vycházejí z přírodní krajiny, kterou kódují do svých realizací. Katalog nabízí jak příklady solitérních novostaveb institucí a správních budov vzniklých takzvaně na zelené louce, například Centrum soudního lékařství a lékařského práva v Dublinu, tak i případy konfrontací s historickou architekturou. V jednom případě se dokonce setkáme s konverzí interiéru kostela na knihovnu (v Rushi). V katalogu jsou rozvedeny jednotlivé příklady realizací s popisy a fotografickým materiálem. Samozřejmostí jsou projekční plány, řezy, půdorysy, situace či skici.

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy McCullough Mulvin Architects – Laboratoř přírody. Geologie / Biologie
5. 4.–5. 6. 2016  Dům umění, GVUO a Kabinet architektury, Ostrava pořádané Kabinetem architektury a Galerií výtvarného umění v Ostravě (GVUO)

Kurátoři: Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec
ve spolupráci McCullough Mulvin Architects
Koncepce katalogu a editoři: Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Texty: Niall McCullough, Mark Dorrian, McCullough Mulvin Architects
Fotografie: McCullough Mulvin Architects
Redakční příprava: Tadeáš Goryczka
Předklady: Radovan Charvát
Graficky upravil a sazbu provedl: Jaroslav Němec
Vytiskla Tiskárna MORAVAPRESS s.r.o.
 Vydal Kabinet architektury, o.s. a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o.

Vydání první, Ostrava, 2016

86 s., 84 reprodukcí, brožovaná

ISBN 978-80-905953-4-7 (Kabinet architektury v Ostravě)
ISBN 978-80-87405-37-6 (Galerie výtvarného umění v Ostravě)

 

Kód produktu: K0258
150
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero