Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00
Maryla Sobek / Taller -
Maryla Sobek / Taller -
Maryla Sobek / Taller -
Maryla Sobek / Taller -
Maryla Sobek / Taller -

Maryla Sobek / Taller

Publikace představuje tvorbu pozoruhodné osobnosti výtvarné scény Maryly Sobek. Tato profesorka působící v kanadském Montrealu přistupuje k návrhu oděvů působivě analytickým způsobem. Maryla Sobek vychází z předem pečlivě vybraných architektonických typologií (Dogony a Toguny), které dokáže chápat a koncepčně využít ve prospěch vlastních návrhů. Takto inspirované oděvy jsou pak skutečnými objekty, snoubící proporce jakéhosi funkčního módu vztaženého k překvapivým paralelám mezi architekturou a oděvem (objektem). Publikace představuje šest těchto pozoruhodných příkladů, které jsou doplněny o řadu skic, fotografií a v neposlední řadě také o texty vysvětlující genezi samotné myšlenky Maryly Sobek.

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy v Domě umění – Kabinetu architektury 24. 8.–21. 10. 2012, která je v Ostravě prezentovaná Galerií výtvarného umění v Ostravě, spolu se SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu. 
Výstava byla již prezentována
v Maison de la culture Maisonneuve v Montréalu (9. 9.–2. 10. 2010)
Muzeu architektury ve Vratislavi (14.–21. 11. 2010)
a v Paláci umění v Krakově (24. 11.–28. 12. 2010)
Kurátor výstavy: Serge Allaire

Kurátoři výstavy v Ostravě: Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec 
Český katalog vychází z katalogu Taller: Objet – vêtement, Ville Saint-Laurent, 2010.
Autoři textu: Maryla Sobek, Serge Allaire a Manon Levac
Fotografie: Normand Rojotte (expozice v Montréalu, oděvy, modely a obálka), Maryla Sobek (krajina a stavby Dogonů)
Grafická úprava: Serge Rhèaume a Nelu Wolfensohn
Tanečnice na fotografiích: Sarah DellAva
Koncepce českého vydání katalogu a editoři: Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Překlad z polštiny: Soňa Filipová
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla Tiskárna Printo, s.r.o., Ostrava-Poruba


Vydání první, Ostrava 2012
Vydal SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o.s. a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o.


ISBN 978-80-87508-08-4 (SPOK, Ostrava)
ISBN 978-80-87405-18-5  (GVUO, Ostrava)


Kód produktu: K0233
48
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero