Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00
Jurečkova obrazárna -
Jurečkova obrazárna -
Jurečkova obrazárna -
Jurečkova obrazárna -
Jurečkova obrazárna -
Jurečkova obrazárna -

Jurečkova obrazárna

Publikace vznikla u příležitosti 80. výročí založení ostravského Domu umění. Tato událost se významně zapsala nejen do dějin výtvarné kultury severní Moravy a Slezska, ale lze ji vnímat v širších souvislostech jako významný krok k obecné kultivaci společnosti skrze uměleckou produkci. V katalogu jsou kromě bohatého zastoupení reprodukcí sbírkového fondu, výkladových textů a medailonů autorů rozvedeny samotné kořeny vzniku Domu umění. S ním jsou neodmyslitelně spjata dvě jména – František Jureček a Alois Sprušil. První z nich, stavitel a sběratel, který svým velkorysým darem položil základ sbírky dnešní GVUO a druhý původně soudní oficiál a milovník umění, který se k tomuto odkazu postavil se vší důstojnost, sbírku opečovával a systematicky rozšiřoval. Zrod Domu umění a GVUO je nejen specifickým historickým projektem, ale především skvělým příkladem lidské snahy, za níž stojí láska k výtvarnému umění, národní hrdost, mecenášský altruismus i touha po povznesení širokých společenských vrstev.

Publikaci vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace u příležitosti 80. výročí otevření Domu umění a výstavy Jurečkova obrazárna (16. května – 21. října 2006).
Autor textu a publikace: Jiří Jůza
Podklady pro biografické části hesel: Gabriela Pelikánová
Jazyková redakce: Andrea Węglarzyová, Petr Beránek
Překlad: Daniela Rywiková
Autorská práva k fotografiím a reprodukcím: GVUO – Vladimír Šulc, fotoateliér OFTIS – František Řezníček
Grafická úprava: Jiří Šigut — CONCEPT
Tisk: Tiskárna PRINTO, Ostrava
Vydání první
Náklad: 1 000 ks
© Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2006


101 s., 117 reprodukcí, brožovaná


ISBN 80-85091-77-1
Kód produktu: K0188
48
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero