Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00
Hana Puchová / Zastavený čas - Katalog k výstavě Hana Puchová / Pevné vazby
Hana Puchová / Zastavený čas - Katalog k výstavě Hana Puchová / Pevné vazby
Hana Puchová / Zastavený čas - Katalog k výstavě Hana Puchová / Pevné vazby 2
Hana Puchová / Zastavený čas - Katalog k výstavě Hana Puchová / Pevné vazby
Hana Puchová / Zastavený čas - Katalog k výstavě Hana Puchová / Pevné vazby
Hana Puchová / Zastavený čas - Katalog k výstavě Hana Puchová / Pevné vazby

Hana Puchová / Zastavený čas

V katalogu výstavy s názvem Pevné vazby, která se uskutečnila v roce 2017 v ostravském Domě umění, nalezneme rozsáhlou reprodukční kolekci obrazů Hany Puchové, včetně soupisového katalogu. Výpravný úvodní text kurátorky výstavy Renaty Skřebské v sobě syntetizuje charakteristiku autorčina malířského rukopisu, osobních východisek i niterné ukotvenosti v ostravském regionu, který často nutí jeho obyvatele ke specifickým lidským postojům. Nejinak je tomu u Hany Puchové, u níž je tato specifičnost vynášena niternou blízkostí ke zdejším lidem zprostředkovávanou mimo jiné jejich portrétními záznamy. V katalogu ale nalezneme i další autorčiny výtvarné polohy, jako jsou zátiší, série interiérových scén, krajiny, nebo malířské studie z industriálních provozů. Druhý z doprovodných textů katalogu, jehož autorem je Pavel Netopil, je sondou nejen do autorčina díla, ale také do heroického období zrodu ostravské výtvarné scény devadesátých let, jíž je Hana Puchová neodmyslitelnou součástí.

Koncepce výstavy a katalogu: Renata Skřebská
Texty: Renata Skřebská, Pavel Netopil
Soupisové práce: Renata Skřebská
Archiv a dokumentace GVUO: Vladimíra Lichovníková
Fotografie: Ondřej Polák, Martin Popelář, Vladimír Šulc a archiv Hany Puchové
Jazyková redakce:  Kateřina Mertha, Jana Šrubařová
Překlad resumé: Christopher Hopkinson
Grafická úprava: Jiří Šigut — Concept, 2016
Tisk: PRINTO, s r. o., Ostrava
Náklad: 400 ks
Vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě u příležitosti výstavy Hana Puchová / Pevné vazby, která se konala 21. 6.–3. 8. 2017 v Domě umění 
© Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2017

143 s., 74 reprodukcí, šitá
ISBN 978–80–87405–39–0 


Kód produktu: K0262
480
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero