Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00
Gallia Romanica -
Gallia Romanica -
Gallia Romanica -
Gallia Romanica -
Gallia Romanica -
Gallia Romanica -

Gallia Romanica

Publikace představuje románskou architekturu a sochařství ve Francii. Na fotografiích pořízených především v 50.letech 20. století se setkáváme s 32 památkami tohoto tajemného slohu. Mezi představenými stavbami nechybí například poutní kostel Sainte-Foy v Conques nebo katedrála v Le Puy. Zajímavým obohacením je také část věnovaná románskému umění na českém území, kterou zpracovala Marie Šťastná. Výstava „Gallia romanica. Románská architektura a sochařství Francie ve fotografiích Zygmunta Świechowského“ na padesáti osmi černobílých fotografi ích prezentuje příklady románské architektury a sochařství ve Francii. Většina fotografi í vznikla v 50. letech 20. století, v průběhu Świechowského prvních návštěv Francie, tedy před rozsáhlými restaurátorskými pracemi, které probíhaly v 2. polovině 20. století.

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy Gallia Romanica. Románská architektura a sochařství Francie ve fotografiích Zygmunda Świechowského pořádané Galerií výtvarného umění v Ostravě v Domě umění – Kabinetu architektury | 12. 8.–20. 9. 2009, Galerií Felixe Jeneweina města Kutné Hory ve Vlašském dvoře | 7.–31. 10. 2009, Národním památkovým ústavem, ú. o. p. v Brně v Galerii Sklepení | 23. 3.–15. 5. 2010, ve spolupráci se SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu a Muzeem architektury ve Vratislavi.
Kurátoři výstavy: Zygmunt Świechowski a Agnieszka Gola
Kurátoři výstavy v Ostravě: Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Autoři textu: Zygmunt Świechowski, Agnieszka Gola, Marie Šťastná a Wiesław Kuś
Fotografické přílohy: Zygmunt Świechowski (obálka, str. 2–4, 8–81, 102–104, 106–107, 110),
Fotoarchiv – Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn (str. 98, 100 vlevo, 101), Henryk Tesarczyk (str. 96–97, 100)
Fotoarchiv – NPÚ ú. o. p. v Brně (str. 84, 87, 88, 92)
Fotoarchiv – Muzeum umění Olomouc (str. 6)
Aleš Rezler (str. 82–83, 91, 95)
Wojciech Stefanik (zadní záložka obálky)
Koncepce katalogu a editoři: Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Překlad z polštiny: Tadeáš Goryczka
Jazyková redakce: Martina Němcová- Dragonová
Překlad resumé: Lucie Goryczková, Kateřina Dragonová (fr) a Jan Hrabec (en)
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o., Ostrava-Poruba
Vydání první, Ostrava 2009
Nákladem 1000 ks, vydal SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o. s.
Vdovská 36, 712 00 Ostrava | www.trojhlavydrak.com
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Jurečkova 9, 702 00 Ostrava | www.gvuo.cz
ISBN 978-80-904096-3-7
ISBN 978-80-85091-90-8

70 černobílých fotografií, 112 s., formát 21x23 cm, brožovaná


Kód produktu: K0205
48
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero