Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00
Antonín Tomalík mezi svými -
Antonín Tomalík mezi svými -
Antonín Tomalík mezi svými -

Antonín Tomalík mezi svými

Kniha, která souborně reflektuje život a dílo předčasně zesnulého umělce Antonína Tomalíka (1939-1968) vznikla jako doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě v ostravském Domě umění. Autorkou je kurátorka výstavy a znalkyně českého informelu PhDr. Mahulena Nešlehová. V analytickém textu se dozvídáme celou genezi umělcovy tvůrčí cesty započaté neúspěšnými pokusy o studium na pražské Akademii, přes objevování meziválečné avantgardy, jíž byli mladí umělci, Tomalíka nevyjímaje, na přelomu 50. a 60. let inspirováni, k postupnému ukotvování dobově charakteristické strukturální abstrakce, která se posléze přetavila do fáze figurálních a biblických témat a tvorby asambláží. Výstava i kniha jsou ale koncipovány jako konfrontační materiál, kdy se kromě samotného Tomalíkova díla seznamujeme i s pracemi jeho souputníků, jakými byli Aleš Veselý, Zbyšek Sion, Zdeněk Beran a další. Díky knize tak získáme obecnější povědomí o cestě českých umělců k informelu na počátku 60. let 20. století.

Kniha je doplněna dobovými fotografiemi, reprodukcemi uměleckých děl, přepisy i skeny autentických dopisů, či poznámek. Samozřejmostí jsou kompletní životopisné údaje.  

Koncepce publikace a výstavy: Mahulena Nešlehová
Texty: Petr Barč, Zdeněk Beran, Vladimír Borecký, Vladimír Burda, Zdeněk Felix, Jan Hendrych, Jan Koblasa, Mahulena Nešlehová, Česlav Pietoň, Václav Sokol
Koordinátorka výstavy za GVUO: Gabriela Pelikánová
Architektonické řešení výstavy: Tomáš Svoboda
Redakce: Pavlína Klazarová
Fotografie: Roland Berauer, Čeněk Folk, Hana Hamplová, Milan Havel, Hubert Hesoun, Jan Karásek, Karel Kuklík, Petr Kuklík, Blanka Lamrová, Zdeněk Matyásko, Pavel Nešleha, Oto Palán, Martin Polák; soukromé archivy Z. Berana, Z. Felixe, M. Nešlehové, Č. Pietoně, J. Procházky, Z. Siona, rodiny K. Kuklíka, rodiny A. Tomalíka; Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou; fotoarchiv Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.; Galerie Benedikta Rejta v Lounech; Galerie Dolmen; Galerie hlavního města Prahy; Galerie Litera, Praha; Galerie moderního umění v Hradci Králové; Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem; Galerie výtvarného umění v Chebu; Galerie výtvarného umění v Ostravě; Galerie Zlatá husa, Praha; Galerie Ztichlá klika, Praha; GASK – Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora; Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha; Nadační fond 8smička, Humpolec; Národní galerie v Praze; Oblastní galerie Liberec
Anglický překlad: Christopher Hopkinson
Grafický design: Robert V. Novák
Technická spolupráce Tomáš Brichcín
Tisk: FINIDR, s.r.o.
Náklad: 400 ks 

Vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2023

ISBN 978-80-87405-84-0

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury. 

v češtině s anglickým resumé

151 s., 122 reprodukcí, vazba V4 šitá

 Publikace doprovází výstavu Antonín Tomalík mezi svými, která se konala v Galerii výtvarného umění v Ostravě ve dnech 18. 10. – 31. 12. 2023.

Kód produktu: K0288
410
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero