Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00
Alfred Neumann -
Alfred Neumann -
Alfred Neumann -
Alfred Neumann -

Alfred Neumann

Židovský architekt, narozený ve Vídni, který studoval v Brně, je jedním z nejoriginálnějších osobností na poli architektury první poloviny 20. století. I když byl v bezprostředním kontaktu s modernistickými tendencemi funckionalismu a Bauhausu, nikdy tyto tendence nepřijal. Jeho tvorba je výsostně svébytná, tvůrčí a i v současnosti působí neobvykle. Neumann, nadaný nejen v matematice, ale i v teoretickém myšlení pracoval ve své architektuře s moduly geometrických hmot i mnohostěnů. Jeho stavby jsou působivé krystalické struktury vznášející se mimo čas i prostor. Neumann přežil Terezín a emigroval do Izraele v roce 1948. Zde stejně jako v severní a jižní Africe zanechal svou nejzásadnější stoupu. Katalog výstavy, která se v Ostravě uskutečnila v roce 2015 je kompilátem nejen historické fotografické dokumentace konkrétních staveb, modelů a technických výkresů, ale také textů architektů a historiků architektury, kteří pomáhají utvářet plastický obraz tohoto architekta.

Architektura zmocňující se prostoru: Alfred Neumann – život a dílo pořádané Kabinetem architektury a Galerií výtvarného umění v Ostravě (GVUO) ve spolupráci s Muzeem architektury ve Vratislavi, Rafi Segalem A+U Massachusettským technologickým Institutem, Školou architektury a urbanismu v Bostonu, Zvi Heckerem, Národním památkovým ústavem, Galerií architektury v Brně a Moravskou galerií v Brně.
Kurátoři výstavy: Rafi Segal, Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec a Zvi Hecker
Architektonický návrh: Rafi Segal
Koordinátor: Yonatan Cohen a Tadáš Goryczka
Spolupracovníci: Ariel Noyman, Caroline Murphy, Grisha Enikolopov a Ben Fehrman-Lee
Grafický design: Ben Fehrman-Lee a Jaroslav Němec
Koncepce katalogu a editoři: Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec
Texty: Rafi Segal, Vladimír Šlapeta
Příspěvky: Zvi Hecker, Israel Goodovitch, Michael Burt, Pierre LArochelle, Jan Tabor, Ita Heinze-Greenberg, MIlan Pitlach, TAdeusz Barucki, Ivan Ruller, Jakub Szczesny, Janusz Kapusta, Radovan Lipus, Jerzy Ilkosz, Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec a Rostislav Koryčánek
Obrazové přílohy Zvi Hecker, soukromý archiv Vladimíra Šlapety, Kabinetu architektury, Boživoj Čapák / Atelier RAW a Antonín Dvořák
Překlady: Radovan Charvát, Soňa Filipová, Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Redakční dohled: Tadeáš Goryczka a Caroline Murphy
Jazyková redakce: Radovan Charvát a Soňa Filipová
Graficky upravil a sazbu provedl: Jaroslav Němec

Vytiskla tiskárna MORAVAPRESS s.r.o.
Vydání první, Ostrava 2016

Vydal Kabinet architektury, z.s. a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o.

187 s., 127 reprodukcí, brožovaná

ISBN 978-80-905953-1-6 (Kabinet architektury, Ostrava)
ISBN 978-80-87405-31-4 (Galerie výtvarného umění v Ostravě)

Kód produktu: K0251
110
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero