Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00
Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton - Po sorele Brusel

Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton

Kniha se zaměřuje na vývoj architektury a výtvarného umění od poloviny 50. let do závěru 60. let 20. století s přesahem do následujícího desetiletí a na otázky památkové péče o kulturní dědictví tohoto období. Tehdy se v českém i slovenském prostředí prosadil pozdní modernismus, zpočátku ve varietě označované jako bruselský styl nebo zkráceně brusel. Zmíněná stylová vrstva výrazně proměnila od 2. poloviny 50. do poloviny 60. let nejen architekturu, ale i výtvarné umění a další oblasti tvorby. Z toho vycházely nebo se vůči bruselu vyhraňovaly nové stylové variety včetně strukturalismu, brutalismu a minimalistických tendencí. V současnosti je přitom památkově chráněno pouze několik solitérních staveb a uměleckých děl ve veřejném prostoru, neboť česká společnost a s ní i státní památková péče a její výkonné orgány dosud nedokázaly uvedené období náležitě zhodnotit.

česky

Texty: Martin Strakoš
Vydal Národní památkový ústav, ÚOP Ostrava v roce 2014.
200 s.

ISBN 978-80-85034-83-7

Kód produktu: KP 1064
170
© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero