Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Dynamika a funkce / ERICH MENDELSOHN

22. 5. – 4. 7. 2009
Výstavu pořádá GVUO a Kabinet architektury.

Erich Mendelsohn, je považován za jednoho z nejvýznamnějších německých architektů 20. století. Jeho budovy byly postaveny na území dnešního Německa, Polska, Ruska, Norska, Velké Británie, Izraele a USA. Od r. 1908, studoval architekturu v Berlíně a Mnichově. Diplomoval u Theodora Fischera. Až do vypuknutí první světové války působil jako designer, jevištní a kostýmní výtvarník na volné noze. Navázal přátelství s umělci ze skupiny Modrý jezdec (Blauen Reiters). Z ruské fronty posílal své ženě Louise malé kresby, v kterých se již odrážely nápady pro poválečnou architekturu s použitím železa a betonu. Bezprostředně po válce otevřel svůj ateliér v Berlíně. Se svou první budovou, Einsteinovou věží v Postupimi, továrnou na klobouky v Luckenwalde a budovou Mosse v Berlíně, se doslova katapultoval mezi přední tvůrce architektonické avantgardy. Následně obdržel četné příležitosti navrhovat obchodní domy, komerční budovy, továrny a rodiné domy. Jeho kancelář úspěšně fungovala až do jeho emigrace v r. 1933. V emigraci ve Velké Británii pak pomáhal četným umělcům, architektům, intelektuálům a přátelům, kteří se ocitali ve vyhnanství v důsledku rostoucího antisemitismu v Německu. V Londýně založil nový ateliér a vyhrál soutěž na stavbu lázní v Bexhill-onSea/Sussex a vybudoval několik rodinných domů. V roce 1938 se stal britským občanem. Od roku 1935 si také udržuval ateliér v Jeruzalémě, kde ho následovali někteří z jeho klíčových zaměstnanců z Berlína. Z tohoto působení vyplynuly pro architekturu a společnost Palestiny důležité stavby, jako je dům pro pozdějšího prezidenta Chaima Weizmanna, univerzitní budovy na Mount SCOPUS a nemocnice v Haifě. Přesto v roce 1941 emigroval se svou manželkou do USA. V návaznosti na deprese a válku téměř přestal stavět. O to víc se věnoval psaní, přednáškám a vyučování na četných vysokých školách, včetně prestižních univerzitách v Yale a Berkeley. Až do své smrti v roce 1953 navrhoval a stavěl synagogy, židovské komunity centra, soukromé domy a nemocnice. Jeho projekt Památníku pro šest milionů židovských obětí nacismu v Riverside Park v New Yorku.

Erich Mendelsohn, je považován za jednoho z nejvýznamnějších německých architektů 20. století. Jeho budovy byly postaveny na území dnešního Německa, Polska, Ruska, Norska, Velké Británie, Izraele a USA.
Výstava představuje Mendelsohnovo rozsáhlé dílo podle odlišných oblastí činností v chronologickém pořadí. Tímto způsobem budou návštěvníci moci sledovat a porovnávat vývoj stylistických Mendelsohnových záměrů, až do jeho nejbližšího období, které měl v posledních letech svého života. Skicy, stavební výkresy, dobové fotografie a dvacet dva modelů zobrazující vybrané objekty.
V České republice je jediná jeho stavba, obchodní dům Bachner v Ostravě. Dokumentace k této stavbě bude doplňující výstavou.
Výstavu tvoří 519 reprodukcí na 76 panelech a 22 modelů. 

Jaroslav Němec

Spoluorganizátor:  IFA Stuttgart
Kurátoři výstavy: Regina Stephan, Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec, Martin Strakoš

K výstavě vyšla doprovodná publikace.© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero