Načítání obsahu...
Dům umění
Út – Ne / 10 – 18

DESET / současné německé umění ze sbírky Adam Gallery

23. 1. – 24. 3. 2019
Vernisáž se uskuteční 22. 1. 2019 v 17 hodin

Galerie výtvarného umění v Ostravě připravuje výstavu německých autorů ze sbírky Adam Gallery. Jedná se o část rozsáhlé kolekce děl zahraniční provenience, která souvisí s původním záměrem vytvořit soubor středoevropského umění. Redukovaný konvolut děl, který je samostatně vystaven poprvé, odpovídá reálným možnostem intenzivních a cílených nákupů limitovaných lety 2006–2008. Jedním z charakteristických znaků sbírky Adam Gallery je dlouhodobě soustředěný zájem především o malbu ve všech formálních polohách tohoto média. Na výstavě v GVUO  jsou ve viditelné převaze zastoupeny malby, kresby a objekty charakteristické expresivním rukopisem André Butzera, Hanse-Petera Thomase AKA Bary, Marcela Hüppauffa, Thomase Helbiga, Andrew Gilberta, doplněny tisky Markuse Selga. Vyvažující protipól zastupují racionálně-geometrické a postkonceptuální díla Gerolda Millera, Thilo Heinzmanna a v neposlední řadě figurativní kompozice Andrey Lehmann a Christiana Macketanze. © 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero