Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Depositum / FRANTIŠEK KOWOLOWSKI

21. 3. – 27. 5. 2012

Výstava představuje na 40 děl Františka Kowolowského, jež budou zasazeny do fiktivního prostoru depozitáře. Kowolowski pro své tvůrčí snahy využívá nejrůznější umělecké techniky – malbu, videoart, fotografii i instalaci.  Návštěvník si tak bude moci udělat představu o intermediální podobě autorova přístupu. Výstava Depositum představí Kowolowského tvorbu z posledních jedenácti let s přesahem do minulosti. Kowolowského multimedialita výrazu osciluje mezi nestálými formami, instalacemi, které se projevují v brzkém zanikání, a živou až nezpochybnitelnou efemérní strukturou performance. Spojení tělesnosti, prostoru, času a nestálost těchto prvků je rovněž patrná v autorových rozměrných plátnech. Umělec a performer velmi často pracuje s napětím, které se rodí mezi naznačeným a zjeveným. Jeho cílem je přivést návštěvníka ke zpochybňování konvenčního způsobu přemýšlení o pravidlech hry, a to nejen v umění, ale v jakémkoli systému. Řád i chaos jsou v jeho dílech snadno zaměnitelné entity.  Kowolowského umění má své kořeny v konstruktivismu, který dal vzniknout například Abstraktním kabinetům El Lisického. Expozice je doplněna o autorský katalog, reflektující Kowolowského tvorbu v rozmezí posledního desetiletí. 

Tomáš Knoflíček

Kurátor: Tomáš Knoflíček


František Kowolowski (1967) vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a následně Akademii výtvarných umění ve Varšavě. Kromě tvůrčích činů se věnuje také kurátorským aktivitám a kritické i teoretické publikační činnosti. Vyučuje na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě a Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Pravidelně se účastní sympozií a svá díla vystavuje v Česku i zahraničí (Švédsko, Polsko, Německo, Nizozemí, Rakousko, Slovensko, Chorvatsko, Itálie aj.). 

K  výstavě vyšla doprovodná publikace.


© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero