Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Architekt / Brasilie / OSCAR NIEMEYER

20. 3. – 16. 5. 2009
Výstavu pořádá GVUO a Kabinet architektury .
Výstava je pod záštitou Velvyslanectví Brazilské federativní republiky v Praze.

Oscar Niemeye je legendou světové architektury. Narodil se před stojedna lety, 15. prosince 1907 v brazilském Rio de Janeiru. Když mu bylo dvacet tři let, přihlásil se na tamní výtvarnou akademii a po dokončení studia našel práci v ateliéru Lúcia Costy. Ten byl zaníceným obhájcem moderních směrů, které si z Evropy rychle razily cestu i na jihoamerický kontinent. Přelom v Niemeyerově životě nastal v roce 1936, kdy Brazílii navštívil Le Corbusier. Niemeyer byl nejprve mistrovým věrným žákem a spolupracovníkem, ale postupně se stal jeho soupeřem. Ještě dnes Niemeyer o svém velkém vzoru řekl: Le Corbusier měl mimořádnou fantazii. Byl to velký architekt, ale jako člověk byl mal“ V této souvislosti je zajímavé, že Niemeyer zdůrazňuje jako hlavní vodítko stavebního umění zejména fantazii. On sám rozvinul architekturu, jejíž formální stránka často převládá nad hlediskem užitnosti. Nejlepším důkazem toho je hlavní město Brasília, které je zvučným chvalozpěvem Niemeyerovu uměleckému géniovi.

Damjan Prelovšek

Výstava je souborem 40 fotografií staveb z města Brasília od Oscara Niemeyera. Autorem fotografií je slovinský historik architektury a fotograf Damjan Prelovšek. Fotografie, instalované v originálně pojaté expozici, zachycují všechny významné stavby stojednaletého, stále aktivně tvořícího velikána světové moderní architektury. Výstava byla vytvořena pro Národní galerii v Lublani a bylo ji možno vidět také v Národní galerii v Praze a v Muzeu architektury ve Vratislavi. Ostravská expozice bude doplněna o doprovodnou výstavu Oscar Niemeyer v Československu, která se zaměří na inspiraci a ohlas jeho díla v bývalém Československu.

Autor výstavy: Damjan Prelovšek
Design a prostorové řešení: Eva Prelovšek
Kurátoři výstavy v Ostravě: Marja Lorenčak, Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec, Martin Strakoš

K výstavě vyšla doprovodná publikace.


© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero