Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Vernisáž výstav DESET / Současné německé umění ze sbírky Adam Gallery a (KON)TEXTY Jána Mančušky

22. 1. 2019
V úterý 22. ledna 2019 v 17 hodin budou slavnostně zahájeny výstavy DESET / Současné německé umění ze sbírky Adam Gallery a (KON)TEXTY Jána Mančušky.

Kurátorka Yvona Ferencová připravila výstavu německých autorů ze sbírky Adam Gallery.

Jedná se o část rozsáhlé kolekce děl zahraniční provenience, která souvisí s původním záměrem vytvořit soubor středoevropského umění. Redukovaný konvolut děl, který je samostatně vystaven poprvé, odpovídá reálným možnostem intenzivních a cílených nákupů limitovaných lety 2006–2008.

Jedním z charakteristických znaků sbírky Adam Gallery je dlouhodobě soustředěný zájem především o malbu ve všech formálních polohách tohoto média. Na výstavě v GVUO  jsou ve viditelné převaze zastoupeny malby, kresby a objekty charakteristické expresivním rukopisem André Butzera, Hanse-Petera Thomase AKA Bary, Marcela Hüppauffa, Thomase Helbiga, Andrew Gilberta, doplněny tisky Markuse Selga.

Vyvažující protipól zastupují racionálně-geometrické a postkonceptuální díla Gerolda Millera, Thilo Heinzmanna a v neposlední řadě figurativní kompozice Andrey Lehmann a Christiana Macketanze.


Kurátor Jaroslav Michna připravil výstavu jednoho z nejvýznamnějších soudobých umělců,  Jána Mančušky. GVUO v roce 2018 získala dvě díla tohoto autora: Veden zdmi otočil jsem se do rohu a Žena středního věku.

Výstava nemá ambici ukázat tvorbu Jána Mančušky v jejím celistvém uměleckém rozpětí. Je pouze částečným otiskem jedné jeho tvůrčí polohy, v níž se zaobíral texty jako nástroji uměleckého sdělování.


© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero