Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

Jagellonci – 550 let od jejich nástupu na český trůn

11. 5. 2021
Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku.

Letos si připomínáme pětisté padesáté výročí nástupu Jagellonců na český trůn. V českých zemích vládli pouze dva panovníci z tohoto rodu. Prvním byl Vladislav (1456–1516), jenž byl zvolen jako patnáctiletý a korunován v srpnu 1471. Nejvýznamnější „připomínkou“ jeho dlouhé, pětačtyřicetileté vlády je proslulý Vladislavský sál na Pražském hradě. Po jeho smrti se ujal vlády jeho syn Ludvík (1506–1526), jenž byl českým králem zvolen již v roce 1508 ve věku pouhých dvou let. O jejich panování máme informace zejména z vyprávěcích pramenů a dochovaných listin. Zůstaly po nich ale i jiné stopy, kterými jsou např. jejich vypodobnění, která vznikla během jejich života a vlády, resp. krátce po jejich smrti. Přednáška k jagellonskému výročí přiblíží vládu obou českých králů a představí jejich dochovaná vyobrazení, jež měla mimo jiné i velký vliv na to, jak byli vnímáni soudobou společností.

vstup volný

Přednáška je k vidění na Facebooku a YouTube GVUO.© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero