Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

JACQUES CALLOT / Zrcadlo světa

4. 2. 2020

Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Janem T. štefanem.

V období vrcholného baroka se rozvinul mimořádný talent lotrinského umělce mědirytce Jacquese Callota (1592–1635). Callot ve svém nedlouhém životě zažil nejen velkolepost Říma a úspěchy u dvora Medičejských, ale i utrpení lotrinských, jejichž zemí procházely vojska či tlupy znepřátelených stran ničící a vraždící stejně jako vojska cizí. Toto všechno stejně jako pobyty v Paříži, Flandrech a v Lotrinsku Callotovi přinášelo nebývalé spektrum námětů. Od oslavných listů lidského hemžení v městské a vesnické kulise, od burcujících protiválečných listů až po prostou lidskou pokoru katolíka. Středem Callotova zájmu byla lidská figura. Dovedl ji v jemných čarách do skutečného pohybu bez zbytečného detailu či nepodstatných podrobností. Callot se vyznačoval výjimečným technickým zpracováním. Leptal desky, pracoval s rydlem, a to i pod mikroskopem či silnou lupou. Callotovy práce se staly předmětem obdivu umělců, především mladého Rembrandta van Rijn, který sbíral jeho grafické listy, nebo našeho Václava Hollara. Callotův styl se stal pojmem a ovlivnil umělce dalších pokolení. 

Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

Rezervace nutná zde

© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero