Načítání obsahu...
Dům umění
ÚT–NE 10.00–18.00

100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě

20. 1. – 20. 3. 2016

100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě

Vznik moderní galerijní instituce v Ostravě je spojován s osobností ostravského stavitele Františka Jurečka, kterého vnímáme jako duchovního otce výstavby tzv. Výstavního pavilónu, dnešního Domu umění. František Jureček učinil ostravskou veřejnost dědičkou svých uměleckých sbírek a jeho pokračovatel Alois Sprušil tento odkaz dále propagoval. 

František Jurečka chtěl darováním své sbírky městu také vzbudit zájem o umění v nejširších vrstvách obyvatel a tímto přispět k povznesení kulturní úrovně města a kraje. 

Dne 24. ledna 1923 byl založen „Spolek pro vystavění a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě“, jenž vypsal veřejnou soutěž s přesně danými požadavky na kvalitu budovy, splňující nejaktuálnější světové trendy architektury tohoto charakteru. Porota udělila dvě druhé ceny a návrh dvojice Františka Fialy a Vladimíra Wallenfelse byl realizován. Dům umění byl slavnostně otevřen 13. května 1926 a po zásluze vzbudil obdiv a stal se výraznou dominantou nejen ostravské meziválečné architektury.

Jedinečnost Domu umění byla dána okolnostmi vzniku – sbírkotvorná instituce vzniklá ve své době „na zelené louce“ z daru soukromé sbírky veřejnosti, která byla počáteční akvizicí, kdy od samotného počátku se předpokládal další růst. Jestliže v době vzniku měla galerie 122 děl, již za Aloise Sprušila narostl počet akvizic na 2100 položek. V současné době se jedná o téměř 20 000 položek. Dům umění zůstal svými prostorovými možnostmi nezměněn.

V rámci 90. výročí založení galerie byla připravena výstava Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, která volně vychází ze stejnojmenného katalogu, který představuje reprezentativní vzorek sbírek GVUO z kolekce evropského a českého umění. Výběr má upozornit na pestrost a uměleckou kvalitu sbírek. Před kurátory stál nelehký úkol vybrat pro katalog kolekci z více než dvaceti tisíc děl. Ještě složitější byl výběr pro danou výstavu právě z kapacitních důvodů. V konečném výběru jsou proto zastoupena především sochařská a malířská díla, přestože galerie spravuje i kvalitní sbírku grafických listů. 

Představena jsou nejstarší díla evropského umění, která vznikla v rozmezí let 1500–1750. Z evropského umění 19. a 20. století vyniká v rámci sbírek rakouské, ruské a španělské umění. Zásadní jsou celky českého umění 19. a 20. století. Výjimečné postavení má rozsáhlá kolekce expresionismu a kubismu, ale také sociálního umění, surrealismu a díla uměleckých skupin, jako je Skupina 42. Vysokou uměleckou kvalitu ostravské sbírky vykazují rovněž díla vzniklá v druhé polovině 20. století, kdy nejmladší reprezentuje generace umělců 90. let 20. století. Výstava Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě představuje umělecká díla v jejich zlomových obdobích a vývojových proměnách. Lze jen doufat, že sté výročí Domu umění již proběhne v nových prostorách, které umožní představit celou část mimořádné sbírkové kolekce Galerie výtvarného umění v Ostravě.

Jiří Jůza

Kurátor: Jiří Jůza

K výstavě vyšla doprovodná publikace v češtině a angličtině. Zakoupit je můžete ZDE© 2017 Galerie výtvarného umění v Ostravě
Designed by burgrova.tumblr.com     Developed by Ollero