domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > E-shop  
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
Galerie výtvarného umění v Ostravě je příspěvkovou organizací, zřizovanou Moravskoslezským krajem
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
 
Generální partner
GVUO
 
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen
SCA-ART


2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
2008 2007 2006 2005 2004      

 

V případě zájmu o některou z publikací, Vás prosíme o závaznou objednávku na adresu info@gvuo.cz. Objednané zboží bude zasláno formou dobírky a v celkové ceně bude zahrnuto poštovné dle aktuálního ceníku České pošty.

Na pokladně DU akceptujeme platební karty VISA MasterCard
visa  visae  visapay master  mastere maestro

 

 

 

2018

 

abstraction création
art non figuratif
1932–1936


Texty: Jiří Jůza, Margit Staber
Reprodukce: archiv GVUO (reprodukce pořízeny skenerem Cruse CS 350ST–MS–C+)
Jazyková redakce: Kateřina Mertha, Jana Malášek Šrubařová
Obálku navrhl a graficky upravil © Jiří Šigut — CONCEPT, 2018
Tisk: PRINTO spol. s.r.o., Ostrava
Náklad: 300 ks
Vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě u příležitosti výstavy
Abstraction — Création / art non figuratif 1932–1936/
Arp, Bill, Calder, Kupka, Mondrian
která se konala 26. 1. – 25. 3. 2018 v Domě umění.
Výstava se uskutečnila ve spolupráci se SVETLIK ART FOUNDATION.
© Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018
ISBN 978–80–87405–44–4

Cena 520,- Kč

 

 

Norbert Grund pinx. Johann Balzer sc.


Koncepce výstavy a publikace: Jiří Jůza (ed.)
Texty: Jiří Jůza, Jan T. Štefan
Fotografie: Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou; Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group; Moravská galerie v Brně; Muzeum hlavního města Prahy; Muzeum umění Olomouc, Markéta Ondrušková; Strahovský klášter – Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Oblastní galerie Liberec; Oblastní muzeum v Mostě; soukromá sbírka „CS“
Jazyková redakce: Jana Malášek Šrubařová
Obálku navrhl, graficky upravil a vysázel: Jiří Šigut – Concept, 2018
Tisk: PRINTO, s.r.o., Ostrava
Naklad: 200 ks
Vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě u příležitosti výstavy Norbert Grund fecit / Jan Balzer sculpsit, která se konala od 26. ledna do 25. března v Domě umění
Děkujeme všem zapůjčitelům: Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou; Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group; Moravská galerie v Brně; Muzeum hlavního města Prahy; Muzeum uměni Olomouc; Strahovský klášter – Královská kanonie premonstrátů na Strahově; Oblastní galerie Liberec; Oblastní muzeum v Mostě; soukromá sbírka „CS“
© Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2018
ISBN 978–80–87405–45–1

Cena 450,- Kč

 

2017

 

Vlastislav Hofman – Pocta invenci /
Nové pohledy, nová zjištění


Vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i, Praha u příležitosti výstavy Vlastislav Hofman (1884–1964) Pocta invenci konané ve dnech 27. září 2017 – 7. ledna 2018
v Domě umění
Texty: Mahulena Nešlehová (ed.), Petr Gába, Jiří Fronek, Gabriela Pelikánová, Markéta Svobodová, Jana Trtíková, Věra Velemanová, Lucie Vlčková
Snímky: Taťána Billerová, Ondřej Němec, Pavel Nešleha, rodinný archiv umělce, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Archiv hlavního města Prahy, Archiv města Ostravy (AMO), Archiv Národního divadla, Slezské zemské muzeum (SZM), Opava
Anglický překlad: Adrian Dean
Grafická úprava: Robert V. Novák a Zuzana Burgrová
Technická spolupráce: Kryštof Novák, Tomáš Brichcín
Tisk: Printo, s r. o., Ostrava
Počet stran: 150
Náklad: 400 ks
ISBN 978-80-87405-42-0

Cena 350,- Kč

 

 

Hana Puchová : Zastavený čas

 


Koncepce výstavy a publikace: Renata Skřebská
Texty: Renata Skřebská, Pavel Netopil
Soupisové práce: Renata Skřebská
Archiv a dokumentace GVUO: Vladimíra Lichovníková
Fotografie: Martin Popelář – portrét H.P., Vladimír Šulc, Ondřej Polák,
Martin Popelář, František Řezníček, archiv majitelů a autorky
Skeny: GVUO, Jiří Šigut, Jiří Matějů a archiv autorky
Jazyková redakce: Kateřina Mertha, Jana Šrubařová
Překlad resumé: Christopher Hopkinson
Grafická úprava: Jiří Šigut - Concept, 2016
Tisk: Printo, s r. o., Ostrava
Počet stran: 143
Náklad: 400 ks

Vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě
u příležitosti výstavy Hana Puchová – Pevné vazby,
která se konala 21. 6. - 3. 9. 2017 v Domě umění

ISBN 978-80-87405-41-3

Cena 510,- Kč

 

 

Zpřístupněná místa / Making Places : Fieldoffice Architects. Huang Sheng-Yuan


 

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy
Zpřístupněná místa.  Fieldoffice Architects : ŠENG-JÜAN CHUANG /  Making places . Fieldoffice Architects : Huang Sheng-Yuan
Dům umění, Ostrava / 12. 4. – 4. 6. 2017, kterou pořádali Kabinet architektury,
Galerie výtvarného umění v Ostravě a Alliance for Architectural Modernity
Koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Texty Čun-siung Wang (Wang Chun-Hsiung),
Čen-jou Ťiou (Chiu Chen-Yu) a Juhani Pallasmaa
Báseň Álex Susanna i Nadal
Překlady Radovan Charvát (čeština)
Transkripce čínských jmen a názvů do češtiny Kristýna Han
Fotografie Min-ťia Čen (Min-Jia Chen), Fieldoffice Architects,
Wen-žuej Čang (Wen-Jui Chang), Vladimír Šulc a Jiří Žižka
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna MORAVAPRESS s.r.o.
Cihelní 3356/72, Ostrava | www.moravapress.cz

Vydal Kabinet architektury, z. s.
Tyršova 36, Ostrava | www.kabinetarchitektury.cz
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Jurečkova 9, Ostrava | www.gvuo.cz
Vydání první, Ostrava 2017
ISBN 978-80-905953-7-8 (Kabinet architektury. Ostrava)
ISBN 978-80-87405-40-6 (Galerie výtvarného umění v Ostravě)

ISBN 978-80-87405-39-0

Cena publikace je 220,- Kč

 

2016

 

Daniel Balabán


 

Texty: Renata Skřebská (ed.), Jiří Jůza, Alena Pomajzlová, Jan Kudrna, Richard Adam, Daniel Balabán
Spisové práce: Petr Gába, Renata Skřebská
Archiv a dokumentace GVUO: Vladimíra Lichovníková
Fotografie: GVUO (Vladimír Šulc, Hana Číhalová, Jiří Jůza, Renata Skřebská), Adam Kencki, Viktor Kolář, Ondřej Polák, Martin Polák, Roman Polášek ( portrét D.B.), Martin Popelář, Václav Rodek, David Sedlák a archiv Daniela Balabána, institucí a soukromých sběratelů
Jazyková redakce: Jana Šrubařová
Překlad resumé: Christopher Hopkinson
Obálku navrhl, graficky upravil a vysázel: Jiří Šigut-Concept, 2016
Tisk: PRINTO, s r. o., Ostrava
Počet stran: 228
Náklad: 400 ks

Vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě u příležitosti výstavy Daniel Balabán, Nejasná poselství, která se konala od 17. 6. - 4. 9. 2016 v Domě umění

ISBN 978-80-87405-39-0

Cena publikace je 690,- Kč

 

Čeští architekti a počátky turistiky na chorvatském JadranuTexty: Jasenka Kranjčević, Mirjana Kos, Judita Matyášová
Koncepce katalogu a editoři: Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec
Fotografie: Antonín Dvořák 139, Pavel Kerlín 36–39, 72–73, 140, Jaroslav Němec 139, Vladimír Šulc 128–131, 136
soukromé archivy Jasenky Kranjčević, Damjana Prelovšeka, Marie Konečné, archiv Kabinetu architektury
Archivní fotografie ve spolupráci poskytli Državni Arhiv u Rijeci, Državni Arhiv u Dubrovniku, Hrvatski muzej turizma (HMT)
Reprofoto: Majda Šale – Miroslav Pavlović: 100 godina turizma u Baški, Baška 2004, Johann Marinšek: Pozdrav iz Raba, Dt. Landsberg, Austria, 1997.
Reprofoto autorství Karla Kotase ve spolupráci poskytla Sbírka architektury Sbírky moderního a současného umění
Národní galerie v Praze (NG) – Karel Kotas, Přímořské lázně, Lapad, 1920 (NG – AP 404)
Modely ze sbírky architektury ve spolupráci poskytlo Národní technické muzeum v Praze (NTM)
Jan Kotěra: Hotel „Pepina“, Opatija, autorský sádrový model neuskutečněného návrhu, 1909, sádra, dřevo, kov, 59 x 41 × v. 29 cm (NTM inv. č. 31294)
Jiří Stibral: Přímořské lázně, Kupari, Dalmácie, sádrový model celku, 1911, sádra, dřevo, sklo, 122 × 132 × v. 10 cm (NTM inv. č. 31342)

Překlady: Radovan Charvát, Stjepanka Nenadić, Jasenka Kranjčević, Jure Matković
Graficky upravil a sazbu provedl: Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna MORAVAPRESS s. r. o. | Cihelní 3356/72, Ostrava | www.moravapress.cz

Vydavatelé
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o. | Jurečkova 9, Ostrava
Kabinet architektury, z. s. | Tyršova 36, Ostrava
Ústav cestovního ruchu / Institut za turizam | Vrhovec 5, Zagreb
Vydání první, Ostrava 2016

ISBN 978-80-905953-5-4 (Kabinet architektury, Ostrava)
ISBN 978-80-87405-38-3 (Galerie výtvarného umění v Ostravě)
ISBN 978-953-6145-38-6 (Institute for tourism, Zagreb)

Cena publikace je 150,- Kč

 

McCullough Mulvin Architects – Laboratoř přírody. Geologie/BiologieKoncepce katalogu a editoři: Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Texty: Niall McCullough, Mark Dorrian, McCullough Mulvin Architects
Fotografie: McCullough Mulvin Architects
Redakční příprava: Tadeáš Goryczka
Překlady: Radovan Charvát
Graficky upravil a sazbu provedl: Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna MORAVAPRESS s.r.o.
Cihelní 3356/72, Ostrava | www.moravapress.cz
Vydal Kabinet architektury, o. s.
Tyršova 36, Ostrava | www.kabinetarchitektury.cz
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Jurečkova 9, Ostrava | www.gvuo.cz
Vydání první, Ostrava 2016


ISBN 978-80-905953-4-7 (Kabinet architektury v Ostravě)
ISBN 978-80-87405-37-6 (Galerie výtvarného umění v Ostravě)


Cena publikace je 150,- Kč

 

Leopold a Paul Kupelwieser
Umění - průmysl - architekturaÚvodní slovo: Jiří Jůza
Autoři: Renata Skřebská (vedoucí autorského kolektivu); Miloš Matěj, Irena Korbelářová
Fotografie: Karel Franek, Christoph Fuchs, Markéta Ondrušková, Martin Popelář, Zdeněk Sodoma, Renata  Skřebská , Vladimír Šulc
Počet stran: 118
Jazyková redakce: Kateřina Mertha, Jana Šrubařová
Překlad resumé: Christopher Hopkinson
Grafická úprava: Jiří Šigut-Concept, 2016
Tisk: PRINTO, s r. o., Ostrava

Vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o. ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Arcibiskupstvím olomouckým a Archivem Vítkovice a.s., 2016

ISBN 978-80-87405-35-2
Publikace byla vydána u příležitosti výstavy v Domě umění (GVUO) 6. 4. - 5. 6. 2016.

Cena publikace je 310,- Kč

 

2015

 

Sto děl z Galerie výtvarného umění v OstravěPublikace vznikla za finanční podpory Moravskoslezského kraje

Vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě
Editor: Renata Skřebská
Úvodní text: Jiří Jůza
Texty: Petr Beránek, Jiří Jůza, Jan Kudrna, Gabriela Pelikánová, Renata Skřebská
Fotografie: Hana Číhalová, Fedor Gabčan, František Řezníček, Jaroslav Trojan, Vladimír Šulc
Jazyková redakce: Kateřina Naarová, Jana Šrubařová
Grafický design a sazba: Jiří Šigut – CONCEPT, 2014
Tisk: PRINTO spol. s.r.o., Ostrava
ISBN 978-80-87405-29-1

Rozměr: 210 × 210 mm
Vazba: měkká
Počet stran: 214

Cena publikace je 160,- Kč

 

Stanislav Kolíbal : Sochy a kresby 1954 - 2015/ Scuptures and Drawings 1954 – 2015


Koncepce a grafické řešení Stanislav Kolíbal, Marek Jodas
Úvodní text Marek Dostál
Soupis soch a reliéfů Stanislav Kolíbal
Překlad do angličtiny Stephan von Pohl
Úprava reprodukcí, sazba a zlom Marek Jodas
Korektura anglických textů Ivan Vomáčka
Redakce Lev Pavluch

Vydaly Galerie výtvarného umění v Ostravě a Arbor vitae v Řevnicích roku 2015
u příležitosti stejnojmenné výstavy konané v Domě umění GVUO ve dnech 25. září 2015
až 3. ledna 2016
Vytiskl Indigoprint, s.r.o. Praha
Vydání první

ISBN 978-80-87405-33-8 (Galerie výtvarného umění v Ostravě)
ISBN 978-80-7467-091-6 (Arbor vitae)

Poznámka k obsahu:
publikace obsahuje souběžný český a anglický text,
formát 35 x 25 cm, 127 s., soupis soch a reliéfů 1954 - 2015

Cena publikace je 400,- Kč

 

 

Alfred Neumann


Koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec a Rafi Segal
Texty Rafi Segal, Vladimír Šlapeta
Příspěvky Zvi Hecker, Israel Goodovitch, Michael Burt, Pierre Larochelle, Jan Tabor, Ita Heinze-Greenberg, Milan Pitlach, Tadeusz Barucki, Ivan Ruller, Jakub Szczęsny, Janusz Kapusta, Radovan Lipus, Jerzy Ilkosz, Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec a Rostislav Koryčánek
Obrazové přílohy Zvi Hecker / architect, soukromý archiv Vladimíra Šlapety, Kabinetu architektury, Bořivoj Čapák / Ateliér RAW s.r.o. a Antonín Dvořák
Překlady Radovan Charvát, Soňa Filipová, Tadeáš Goryczka a Jolanta Gromadzka
Redakční dohled Tadeáš Goryczka a Carolina Murphy
Jazyková redakce Radovan Charvát a Soňa Filipová
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec

Vytiskla tiskárna MORAVAPRESS s.r.o.
Vydání první, Ostrava 2015
Vydal Kabinet architektury, o.s.
ISBN 978-80-905953-1-6
 a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o.
ISBN 978-80-87405-31-4

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy
Architektura zmocňující se prostoru : Alfred Neumann - Život a dílo
pořádané Kabinetem architektury a Galerií výtvarného umění v Ostravě, 2015

Poznámka k obsahu:
publikace obsahuje souběžný český , anglický, polský a německý text,
formát 23 x 21 cm, 187 s., životopisná data

Cena publikace je 110,- Kč

 

Franta : tváří v tvář / Face à face

Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění
Kurátor / Marie Dohnalová, Jiří Jůza

Texty / Marie Dohnalová, Olivier Kaeppelin
Redakce / Kateřina Mertha, Gabriela Pelikánová, Jana Šrubařová
Překlady / Alliance française Ostrava
Foto / Roland Michaud, Dominika Dworoková
Grafický design / Jiří Šigut – CONCEPT
Tisk /PRINTO , spol.s.r.o.

Vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2015
ISBN 987-80-87405-32-1

Poznámka k obsahu:
publikace obsahuje souběžný český a francouzský text,
formát 21 x21 cm, 44 s., životopisná data

Cena publikace je 50,- Kč

 

Vladimir Skoda : de l’intérieurPhotogravure: Graphium, Saint Ouen
Impression: Grafiche Flaminia. Trevi (Italie)
Dépôt légal: novembre 2013
La Pionnière Éditions
ISBN 978-2-908092-62-2
26 x 25 cm, 205 s.
Katalog k výstavě:
Vladimír Škoda : z nitra
Grafická úprava: Dominique Janvier
Texty : Évelyne Artaud, Miroslava Hájek, Jean-Pierre Luminet, Vladimír Škoda, Pierre Wat
Překlady: Renata Leroy-Vávrová, Anna Pravdová, Hana Procházková, Bertrand Schmitt, Zuzana Tomanová, ORATIO s.r.o.
Korektury: Helena Beguivinová
Tisk: ISI Print, Saint-Denis (Francie)
formát 24 x 23 cm, 45 s.
ISBN 978-2-908092-62-2
Nakladatelství La Pionnière

Poznámka:
publikace Vladimir Skoda : de l’intérieur obsahuje vložený katalog k výstavě Vladimír Škoda : z nitra

Cena publikace je 450,- Kč

 

Reductive. NL
Four generations of Geometric-Abstract Art from the Netherlands


 

Curator: Roland de Jong Orlando

Collaboration:
Jarosław Denisiuk CS Galeria EL
Jiří Jůza Galerie výtvarného umění v Ostravě
Tadeáš Goryczka SPOK Ostrava
Anna Ondrúšeková Tatranská Galéria v Poprade
Victor Hulik Galeria Z v Bratislave
Dora Maurer Vasarely Muzeum Budapest

Edited by Jarosław Denisiuk

Published by Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg

Staff/lay out/translations
Marcin Lachowski lay out
Janusz Kozak lay out
Łukasz Kotyński translations
Agnieszka Bronś translations
Agnieszka Wenta translations
Tadeáš Goryczka translations
Anna Ondrúšeková translations
Marta Demko translations
Radovan Charvát translations
Soňa Filipová translations
Gyöngyi Ammann translations

Print Wydawnictwo Bernardinum Sp. z o.o., Pelplin
ISBN 978-83-927219-6-8

Poznámka k obsahu:
publikace obsahuje souběžný anglický, polský, český, slovenský a maďarský text.
Formát 21 x22 cm, 221 s., obr. příl., životopisná data

Cena publikace je 125,- Kč

 

2014

 

Bohumil Kubišta / Zářivý krystal


Koncepce a text: Karel Srp
Text oddílu Život a odkaz Bohumila Kubišty v datech Gabriela Pelikánová a Karel Srp
Text kapitoly Rebel Kubišta Zuzana Novotná
Jmenný rejstřík Lev Pavluch

Fotografie Jan Brodský,Jan Diviš ml., Jiří Gordon, Petr Kuklík, Blanka Lamrová, Markéta Ondrušková,
Oto Palán, Ondřej Polák, Ivo Přeček, David Stecker, Miroslava Sošková, Vladimír Šulc
Organizační spolupráce Marie Bergmannová, Jan Kudrna
Úprava reprodukcí Radek Typovský, Studio Marvil
Grafická úprava, sazba a zlom Libor Jelínk, Dynamo design
Redakce Lev Pavluch

Vydaly Nakladatelství Arbor vitae v Řevnicích a Galerie výtvarného umění  v Ostravě roku 2014
u příležitosti výstavy v GVUO konané ve dnech 3. 10. 2014 až 4. 1. 2015
Vytiskl Indigoprint, s.r.o., Praha
Vydání první
ISBN 978-80-7467-065-7 (Arbor vitae)
ISBN 978-80-87405-25-3 (GVUO)


Rozměr: 240×290 mm
Vazba: pevná
Počet stran: 459

Cena publikace je 990,- Kč

 

Dita Pepe
Barbora Baronová
Měj ráda sama sebe (love yourself)
 

Publikace byla vydaná u příležitosti výstavy Dita Pepe v Galerii výtvarného umění v Ostravě (9. 7.- 14.9. 2014)

Fotografie: Dita Pepe
Text: Barbora Baronová
Knižní úprava: Milan Nedvěd
Fotografická spolupráce: Petr Hrubeš
Nakladatelská spolupráce: Lukáš Hvozdecký
Překlad z angličtiny: Pavla Horáková
Překlad z češtiny: Ian Willoughby, Cóilín O’Connor
Rozhovor: Zykmunt Bauman
Editace a korektury: Kateřina Kadlecová, Pavla Nejedlá
Retuše: Jaroslav Kocián
Barevné korekce: Karel Poneš
Tisk: Tiskárna Helbich, a.s.
Vydalo nakladatelství wo-man
Spolupráce na vydání: Galerie výtvarného umění v Ostravě
Vydání první, 2014

ISBN 978-80-87405-23-9 (GVUO)

Kniha, která je nabízena pouze v Galerii výtvarného umění v Ostravě, je doplněna o podepsanou autorskou fotografii Dity Pepe.

Cena publikace je 200,- Kč

 

Petr Pastrňák
1994- 2014
 

Publikace je vydána u příležitosti výstavy Petra Pastrňáka Vítr vlní tichý les
v Galerii výtvarného umění v Ostravě, která se konala od 6. května do 29. června 2014 a jejímž kurátorem byl Martin Dostál

Koncepce knihy Martin Dostál, Lenka Jasanská, Petr Pastrňák
Text Martin Dostál
Korektury Eva Hrubá
P řeklad Sthepan von Pohl
Grafická úprava Lenka Jasanská
Předtisková úprava l.l. jasanky@gmail.com
Foto Petr Pastrňák, Martin Polák, Jaroslav Brabenec, Petr Lysáček, archiv Petra Pastrňáka, archiv nakladatelství KANT
Tisk AF BKK

Vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě ve spolupráci s nakladatelstvím KANT v Praze v roce 2014 za přispění MIURA hotelu Čeladná a Prinz Prager Gallery

ISBN 978-80-87405-23-9 (GVUO)
ISBN 978-80-7437-130-1 (KANT)

 

Cena publikace je 310,- Kč

 

Zvi Hecker
 

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy v Domě umění – Kabinetu architektury, pořádané
7.3. – 27.4. 2014 Galerií výtvarného umění v Ostravě a Kabinetem architektury

Kurátoři výstavy, koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Spolupráce Rastislav Udžan

Texty Rafi Segal, Andres Lepik a Zvi Hecker
Překlady Radovan Charvát (cz) a Jolanta Gromadzka (pl)
Obrazové přílohy Zvi Hecker, Rudolf Klein, Michal Krüger, Avi Levin, Yeal Pintus,
Oliver Scheffler

Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna JOVI s.r.o., Ostrava – Mariánské Hory

Vydání první, Ostrava 2014
Pro Kabinet architektury, o.s. vydal SPOK, o.s.
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o.

ISBN 978-80-87508-11-4 (SPOK, Ostrava)
ISBN 978-80-87405-22-2 (GVUO, Ostrava)

Cena publikace je 96,- Kč

 

VYPRODÁNO

 

 

2013

 

 

Josip Plečnik
Skici / Sketches / Szkice
Plečnikova Lublaň na architektonických skicách ze soukromé sbírky Damjana Prelovšeka
 

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy v Domě umění – Kabinetu architektury
20.12.2013 -16.2.2014, která je v Ostravě prezentovaná Galerií výtvarného umění
v Ostravě, spolu se SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu

Kurátoři výstavy, koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Text, popisky a fotografie Damjan Prelovšek
Překlad do angličtiny Metthew Sweney
Překlad do polštiny Jolanta Gromadzka
Jazyková úprava Soňa Filipová
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna JOVI s.r.o., Ostrava – Mariánské Hory

Vydání první, Ostrava 2013
Vydal SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o.s.
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o.

ISBN 978-80-87508-10-7 (SPOK, Ostrava)
ISBN 978-80-87405-21-5 (GVUO, Ostrava)

Cena publikace je 95,- Kč

VYPRODÁNO

 

OVČÁČEK !!!
1933 / 2013

 

Vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě u příležitosti výstavy Eduarda Ovčáčka konané v Domě umění ve dnech 22. 5. 2013 až 30. 6. 2013.

Text: Ludvík Ševeček, Ivan Kubíček, Jiří Jůza, Zbyněk Janáček
Fotografie: archiv autora
Layout: Johanka Ovčáčková
Tisk: Printo
ISBN 978-80-87405-20-8

Generální partner GVUO: J&T BANKA

Na vydání katalogu se podílí Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě,
Galerie Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.


Cena publikace je 140,- Kč

 


2012

 

Jan Zrzavý / Božská hra

 
Vydaly nakladatelství Arbor vitae v Řevnicích, Galerie výtvarného umění v Ostravě a Národní galerie v Praze roku 2012 u příležitosti stejnojmenné výstavy konané v Domě umění Galerie výtvarného umění v Ostravě ve dnech 12. 12. 2012 až 10. 3. 2013.

Koncepce: Karel Srp
Texty: Lenka Bydžovská, Vojtěch Lahoda, Zuzana Novotná, Karel Srp
Jmenný rejstřík a redakce: Jiří Podzimek
Spolupráce: Marie Bergmannová, Kristýna Kočová, Jan Kudrna
Úprava reprodukcí: Radek Typovský – Studio Marvil
Grafická úprava: Belavenir, Praha 2012
Písmo: Trio Grotesk / Schick Toikka / Bold Monday / Tabac G3/ Suitcasetype.com
Tisk: T. A. Print

Publikace vznikla na základě odborné spolupráce s Galerií hlavního města Prahy a  Ústavem dějin umění AV ČR, v. v. i.

Fotografie: Lumír Čuřík, Jan Diviš ml., Martin Findeis, Jiří Gordon, Václav Chochola, Jaroslav Krejčí, Ondřej Krchňák, Karel Kuklík, Blanka Lamrová, Oto Palán, Ondřej Polák, Ivo Přeček, Maria Slezáková, Miroslava Sošková, David Stecker, Vladimír Šulc, Jaroslav Trojan, Jan Třeštík st.

Vydání první
ISBN 978-80-7467-021-3 (Arbor vitae)
ISBN 978-80-87405-19-2 (GVUO)
ISBN 978-80-7035-517-6 (NG)

Cena publikace je 1 053,- Kč

VYPRODÁNO

 

Černá slunce /
Odvrácená strana modernity 1927–1945
Lenka Bydžovská – Vojtěch Lahoda – Karel Srp

Odborná spolupráce: Galerie hlavního města Prahy a Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Redakce: Marie Bergmanová, Lev Pavluch, Olga Stehlíková
Grafická úprava: Robert V. Novák

Fotografie: Jiří Böhm, Pavol Breier, Jan Brodský, Rudolf Červenka, Gabriela Čočková, Lumír Čuřík, Vladimír Fyman, Jiří Gordon, Milan Havel, Jiří Hnilička, Petr Kulík, Jan Malý, Zdeněk Matyásko, Oto Palán, Pavel Petrov, Martin Polák, Ondřej Polák, Luděk Prošek, Ivo Přeček, Sylvia Sternmüllerová, Vladimír Šulc, Jaroslav Trojan, Jan Třeštík st.,    

Obrazové podklady: Adolf Loos Apartment and Gallery; Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Archiv výtvarného umění v Kostelci nad Černými lesy; Armádní muzeum – Vojenský historický ústav v Praze; Galeri art, Praha; Galerie hlavního města Prahy; Galerie Kodl v Praze; Galerie moderního umění v Hradci Králové; Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem; Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře; Galerie umění Karlovy Vary; Galerie výtvarného uměné v Chebu; Galerie výtvarného umění v Ostravě; Galerie Zlatá husa v Praze; Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně; Městské muzeum v Chotěboři; Moravská galerie v Brně; Musée des Beaux-Arts, Reims; Musée National d´Art Moderne, Paris; Muzeum Kampa v Praze; Muzeum města Brna; Muzeum Ostdeutsche Galerie, Regensburg; Muzeum Šumavy v Sušici; Muzeum umění Olomouc; Národní galerie v Praze; Národní památkový ústav, ú. o. p., Ostrava; Zámek Hradec nad Moravicí; Oblastní galerie v Liberci; Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě; Památník národního písemnictví; Památník Terezín; Polabské muzeum v Poděbradech; Prinz Prager Gallery v Praze; Rijksmuseum, Amsterdam; Scottisch National Museum of Modern Art, Edinburgh; Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích; Slovenská národná galéria, Bratislava; Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze; Východočeská galerie v Pardubicích; Západočeská galerie v Plzni; soukromé sbírky.

Vydalo nakladatelství Arbor vitae v Řevnicích ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Ostravě roku 2012 u příležitosti stejnojmenné výstavy konané ve dnech 6. 12. 2011 až 4. 3. 2012
Tisk: T. A. Print
Vydání první
ISBN  978-80-87164-91-4 (Arbor vitae)
ISBN 978-80-87405-15-4 (GVUO)

Cena publikace je 527- Kč

 

Membra Disjecta for John Cage.
Wanting to Say Something About John

Vydáno u příležitosti výstavy MEMBRA DISJECTA PRO JOHNA CAGE. Chceme říct něco o Johnovi

Editoři: Jozef Cseres, Georg Weckwerth
Texty: Jozef Cseres, Robert Ashley, Petr Kotík
Překlady: Jozef Cseres
Jazyková redakce: Olga Ondrová, Linda Skotáková
Jazyková redakce angličtina: Jennifer de Felice, Sam Ashley, Ray Kass
Grafická úprava: Jiří Šigut – CONCEPT
Fotografie: Claudio Alessandri, archiv DOX, archiv RAye Kass, Ctibor Bachratý, The John Cage Trust, John Maggiotto, Michael McKenzie, Katrina Milne, Martin Petrík, Andreas Pohlmann, Kay-Uwe Rosseburg, Jan Slavík, Jiří Šigut, Miroslav Šimek, Vladimír Šulc (GVUO), Miroslav Švejda
Tisk: Printo, spol. s.r.o., Ostrava

CD příloha
Sestavení a produkce: Jozef Cseres
Mastering: Tomáš Vtípil

Nakladatelé: DOX Prague, a.s., Praha 2012, Poupětova 793/1, 170 00, Praha 7, Czech Republic
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o., Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava 1, Czech Republic
  
Poděkování: Ctibor Bachratý, Elisabeth Hajek, Svetozár Ilavský, Ray Kass & Ian Cobb-Ozanne, Martin Klimeš, Laura Kuhn, Viera Polakovičová, Margarete Roeder, Jiří Šigut, Kateřina Sedláková, Jan Špaček, Tomáš Vtípil, Caudio Alessandri, Kay-Uwe Rosseburg

ISBN 978-80-87446-16-4 (DOX)
ISBN 970-80-.87405-13-0 (GVUO)

Cena publikace je 250,- Kč

 

Taller: Objekt – oděv
Když se oděv setká s architekturou
Maryla Sobek / Montreal 

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy v Domě umění – Kabinet architektury 24.8.-21.10.2012, která je v Ostravě prezentovaná Galerií výtvarného umění v Ostravě, spolu se SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu

Český katalog vychází z katalogu Taller : Objet – vêtement, Ville Saint-Laurent, 2010.
Autoři textu Maryla Sobek, Serge Allaire a Manon Levac
Fotografie Normand Rojotte (expozice V Montrálu, oděvy, modely a obálka), Maryla Sobek
(krajina a stavby Dogonů)
Grafická úprava Serge Rhèaume a Nelu Wolfensohn
Tanečnice na fotografiích Sarah DellAva

Koncepce českého vydání katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Překlad z polštiny Soňa Filipová
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla Tiskárna Printo, s.r.o., Ostrava-Poruba
Vydání první, Ostrava 2012
Vydal SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o.s.,
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o.,

ISBN 978-80-87508-07-7 (SPOK, Ostrava)
ISBN 978-80-87405-16-1  (GVUO, Ostrava)

Cena publikace je 48,- Kč

 

we / oui
Patrik Kriššák 

K výstavě we / oui Patrika Kriššáka v Domě umění,
v Ostravě, 15.6.-15.7.2012
vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o.

Grafická koncepce: 2GD typo*graphic, Praha
Sazba: 2GD typo*graphic, Praha
Tisk: Schenk s.r.o. Ostrava
Náklad 300 kusů
ISBN: 987-90-97405-17-8


Cena publikace je 44,- Kč

VYPRODÁNO

 

 

POST-OIL CITY / Historie budoucnosti města

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy v Domě umění – Kabinetu architektury 1. 6. – 29. 7. 2012, kterou připravil Institut pro zahraniční vztahy (ifa) ve spolupráci s časopisem pro architekturu a městskou výstavbu ARCH+, je v Ostravě prezentovaný GVUO, spolu se SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu, za podpory Goethe-Institutu v Praze.


Redakční a kurátorský tým ARCH+: Christian Berkes, Anna Birkefeld, Steve Danech, Cornelia Escher, Polina Goldberg, Ernst Gruber, Cristina Lenart, Elizaveta Mosina, NIcole Opel a Dorit Schneider
Návrh a provedení výstavy: Thilo Fuchs – TATIN Scoping Complexity
Koncepce angliského katalogu: Mike Keiré (Art DIrector), Tim Giesen a Tobias Tschense
Koordinátorka výstavy v Ostravě: Simona Kopřivová / Goethe-Institut Prag

Česká varianta vychází z katalogu Post-Oil City. The History of the City´s Future, který vydal Institut pro zahraniční vztahy (ifa) ve Stuttgartu a ARCH+ v Berlíně, 2011

Autoři textu: Thilo Hilpert (Utopie o modré planetě), Martin Strakoš (Předmluva), Nikolaus Kuhnert, Anh-Linh  Ngo, Christian Berkes, Ernst Gruber, Christina Lenart, Nicole Opel, Anna Birkefeld, Cornelia Escher a Elizaveta Mosina
Koncepce českého vydání katalogu a editoři: Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Překlad z němčiny: Radovan Charvát
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla Tiskárna Printo, s.r.o., ostrava-Poruba

Vydání první, Ostrava 2012
Vydal SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o.s., www.trojhlavydrak.com
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o., www.gvuo.cz
ISBN 978-80-87508-07-7 (SPOK, Ostrava)
ISBN 978-80-87405-16-1  (GVUO, Ostrava)

Cena publikace je 48,- Kč

VYPRODÁNO

 

SUŠKA

Publikace vychází při příležitosti výstavy Outside /Inside v Centru současného umění DOX v Praze (13. 4.–31. 8. 2012) a v Galerii výtvarného umění v Ostravě (13. 6.–16. 9. 2012)


Editor: Jan Dvořák
Texty: Jiří Olič, Čestmír Suška, David Vávra a Jan Dvořák
Fotografie: Tomáš Bambušek, Michal Baumbruck, Ivo Bílý, Jaroslav Brabec, Chris Cirillo, Louisa Conrad, Jan Dvořák, Petr Faster, Bohdan Holomíček, Zdeněk Lhotský, Laura Marshall, Michal Pacina, Ivan Pinkava, Ladislav Plíhal, Martin Pertl, Martin Polák, Ondřej Polák, Pavel Švec, Arjana Shameti, Čestmír Suška, Jan Zachariáš, archivy Jana Dvořáka (editora) a Čestmíra Sušky

Soupisy: Jiří Hůla (Archiv výtvarného umění, o.s.)
Redakční spolupráce: Renata Roubíčková
Obálka a grafická úprava: Jan Zachariáš
Sazba/ předtisková příprava/ litografie: Atelijèur Půda a František Brabač
Tisk: Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice
Vydalo nakladatelství Gallery v roce 2012 ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Ostravě

www.galleryjk.cz
www.suska.cz
ISBN 978-80-86990-82-8 (Gallery)
ISBN 978-80-87405-11-6 (Galerie výtvarného umění v Ostravě)

Cena publikace je 670,- Kč

VYPRODÁNO

 

František Kowolowski (2000–2011)

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy František Kowolowski / Depositum v Domě umění –21.3. – 27. 5. 2012.


Redakce katalogu: František Kowolowski
Texty: Petr Ingerle, Michal Koleček, František Kowolowski, wikipedia.org
Editor: Markéta Žáčková
Překlad: Jana Kořínková
Grafický design: Linda Dostálková, The Bestseller Creative Platform
Fotografie: Irena Armutidisová, s. 22-25; Daniela Dostálková, s. 30, 56-57, 78-83, 96-97; Jan Freiberg, s. 64., 66-73; Lenka Klodová, s. 136-137; Martin Polák, s. 13-17,34-39, 107-109; Martin Popelář, s. 50-53, 116-123; Kamil Till, s. 84-85, 100-106.
Tisk: Tiskárna Helbich, a.s.
Náklad: 400 ks

Vydala:  Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, 2012

ISBN 978-80-87405-12-3

 

Cena publikace je 67,- Kč

 

OFIS ARHITEKTI 2002–2012 / Inspirující limity


Katalog byl vydán u příležitosti výstavy v Domě umění – Kabinetu architektury v Ostravě 30. 3. – 27. 5. 2012 pořádané SPOK a Galerií výtvarného umění v Ostravě (GVUO)


Koncepce katalogu a editoři: Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Texty: Vladimír Šlapeta, Rastislav Udžan, OFIS Arhitekti – Špela Videčnik, Rok Oman
Fotografie a vizualizace: archiv OFIS ARHITEKTI, Lublaň, Slovinsko
Fotografie: Tomaž Gregorič
Překad z angličtiny: Pavel Dominik
Překlad do angličtiny: Matthew Sweney (s. 7-23)
Překlad do polštiny: Martyna Radłowska-Obrusnik
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla Tiskárna Printo, s.r.o., ostrava-Poruba
Vydání první, Ostrava 2012
Vydal SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o.s.
Vdovská 36, 712 00 Ostrava / www.trojhlavydrak.com
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o.
Jurečkova 9, 702 00 Ostrava / www.gvuo.cz

ISBN 978-80-87508-05-3
ISBN 978-80-87405-14-7 

Cena publikace je 48,- Kč

 

2011

 

Polský konstruktivismus / Polish Constructivism

Publikaci vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace
u příležitosti výstavy Polský konstruktivismus a edice Múzea Milana Dobeša
(Dům umění 19.1 – 6.3.2011)

Editor: Jiří Jůza
Text: Waldemar Andzelm
Životopisy autorů: Gabriela Pelikánová
Překlad z polštiny: Jiří Damborský
Anglický překlad: Jana Přidalová
Fotografie: Vladimír Šulc / GVUO, Waldemar Andzelm / Andzelm Gallery
Ediční dohled: Jana Šrubařová, Gabriela Pelikánová
Grafická úprava: Jiří Šigut – CONCEPT
Tisk: Printo, s.r.o., Ostrava
Vydala: Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2011

ISBN 978-80-87405-06-2

 

 

Cena publikace je 10,- Kč.

 

Boris Podrecca
Architekt

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy Boris Podrecca. Architekt v Domě umění – Kabinetu architektury v Ostravě 4. 4. 2011 – 3. 6. 2011 pořádané Galerií výtvarného umění v Ostravě (GVUO), SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu a Muzeem architektury ve Vratislavi (MAW).


Koncepce katalogu a editoři: Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Texty: Damjan Prelovšek, Walter Zschokke
Překlad do češtiny: Pavel Dominik (z angličtiny), Radovan Charvát (z němčiny)
Překlad do polštiny: Jolana Gromadzka (z angličtiny), Wiesława Moniak (z němčiny),  Martyna Radłowska-Obrusník (z polštiny)
Jazyková korektura: Martina Dragonová (čeština), Martyna Radłowska-Obrusník (polština)
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec

Fotografie: Bin Bin Visual Studio, Mischa Erben, Gisela Erlachová, Damir Fabijanič, Pez Hejduková, Robert Herbst, Jaka Jeraša, Miran Kambič, Bruno Klomfar, Gabriela Kochová, Alberto Lagomaggiore, Frank Lynen, Monika Nikoličová, Paola De Pietriová, Boris Podrecca, Damjan Prelovšek, Janez Pukšič, Ludwig Thalmeimer, Marco Zanta, Gerald Zugmann
Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o., Ostrava-Poruba

Vydání první, Ostrava 2011
Vydal SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o. s.
Vdovská 36, 712 00 Ostrava | www.trojhlavydrak.com
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Jurečkova 9, 702 00 Ostrava | www.gvuo.cz

ISBN 978-80-87508-00-8 (SPOK. Ostrava)
ISBN 978-80-87405-07-9 (GVUO. Ostrava)
148 str., 152 fotografií a skic, brož.

Cena publikace je 48,- Kč.

 

Jan Vytiska Valašský hřebec

Vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o. ve spolupráci s Galerií Ferdinanda Baumanna Praha k výstavě Jana Vytisky v Nové síni Poruba, 21. 4.–14. 5. 2011.
Text: Jiří Havlíček
Překlad: Marek Tomin
Fotografie: Tomáš Souček, Ondřej Hruška, Oto Palán
Grafická úprava: Matouš Mědílek a Magdalena Hrubá
Tisk: Schenk s.r.o. Ostrava
Náklad: 300 ks
ISBN 978-80-87405-08-6

Cena publikace je 45,- Kč.

VYPRODÁNO


NAHORU

 

2010

 

Kalendář ANDĚLÉ / ANGELS 2011

Letos se k dobročinné Advent plný andělů akci připojili přední fotografové a umělci, Jiří David, Štěpán Grygar, Václav Jirásek, Robo Kočan, Viktor Kolář, Dita Pepe, Ivan Pinkava, Rudo Prekop, Jiří Šigut, Tono Stano, Jindřich Štreit a Miro Švolík. Z jejich prací vznikla limitovaná edice kalendáře vysoké umělecké hodnoty. Kalendář představuje, jak také mohou vypadat andělé okolo nás a zároveň nabízí další zajímavou dárcovskou příležitost.
Je možné jej objednat na e-mailové adrese info@gvuo.cz.

Cena je 20 Kč a výtěžek bude použit na podporu projektu Advent plný andělů.

 

Jaroslav Róna

Editor: Jan Dvořák
Texty: Jiří Olič, Jaroslav Róna, Jan Dvořák a Tomáš Vorel
Obálka a grafická úprava: Aleš Najbrt (Studio Najbrt)
Fotografie: Ota Pajer, Jan Dvořák, Táňa Hojčová, Vanda Hybnerová, Jan Jindra, Richard Kocourek, Jaroslav Kvíz, Ivan Pinkava, Jan Pohribný, Martin Polák, Robert Portel, Petr Rošický, Pavel Štingl, Gabriel Urbánek, Šárka Ziková, archiv Jaroslava Róny a archiv studia Najbrt.

Sazba: Petr Skalský (Studio Najbrt)
Předtisková příprava: Jiří Veselka (Studio NAjbrt)
Soupisy: Archiv výtvarného umění o.s. (Jiří Hůla)
Překlad resumé: Gerald Turner
Redakční spolupráce: Renata Roubíčková
Tisk: Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice
Vydalo nakladatelství Gallery ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Ostravě, 2010
ISBN 978-80-86990-34-7 (Gallery)
ISBN 978-80-87405-04-8 (Galerie výtvarného umění v Ostravě)

Cena publikace je 390,- Kč.

VYPRODÁNO
Zbyněk Janáček
Boxy a tisky

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy Zbyňka Janáčka Boxy a tisky v Domě umění 4. 8 – 26. 9. 2010 pořádané Galerií výtvarného umění v Ostravě.
S finanční podporou statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská ostrava a Přívoz, HOCHTIEF CZ a.s. a Ostravských vodáren a kanalizací, a.s.

 

Texty: Jiří Machalický, Martin Mikolášek, Olga Badalíková, Eduard Ovčáček

Fotografie: Vladimír Šulc 2010, Fedor Gabčan 2010, Miloš Polášek 2008
Graficky design: www.kolektiv.info
Tisk: Printo, spol. s.r.o., Ostrava
Vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě a Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě

© Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2010

ISBN 978-80-87405-03-1

Cena publikace je 70,- Kč.

VYPRODÁNO

 

Mezinárodní vztahy. Mladí architekti z Německa

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy v Domě umění – Kabinetu architektury 23. 4. – 30. 6. 2010 pořádané Galerií výtvarného umění v Ostravě a SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu, s podporou Institutu pro zahraniční vztahy (ifa) ve Stuttgartu, Spolkové komory architektů v Berlíně (BAK), Deutsche Welle DW-TV a Goethe-Institutu v Praze

Zastoupené architektonické kanceláře:
MIR
GRAFT
rheinflügel
plasma studio
GS–architekten
FAR frohn&rojas
KUEHN MALVEZZI
M euser Architekten
ian shaw architekten
planwerk/plan&werk
Haberland Architekten
behet bondzio lin architekten
MUELLER KNEER ASSOCIATES
Perler und Scheurer Architekten
Levin Monsigny Landschaftsarchitekten
Katalog vychází z německého vydání katalogu Auslandsbeziehungen. Junge Architekten aus Deutschland
Koncepce a redakce Romana Schneider
Vydal Institut pro zahraničních vztahy (ifa) ve Stuttgartu a DOM publishers v Berlíně
ISBN 978-3-938666-76-0 (Německé vydání katalogu)
ISBN 978-3-938666-77-7 (Německé obchodní vydání)
ISBN 978-3-938666-78-4 (Anglické obchodní vydání)

Autorky textu Elke aus dem Moore a Romana Schneider
Koncepce českého vydání katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Překlad z němčiny Lenka Šimečková a Štěpánka Kudrnáčová pro Goethe-Institut Prag
Jazyková redakce Jiří Varvařovský
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o., Ostrava – Poruba
Vydání první, Ostrava 2010

Vydal SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o. s., Vdovská 36, 712 00 Ostrava | www.trojhlavydrak.com
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o., Jurečkova 9, 702 00 Ostrava | www.gvuo.cz

ISBN 978-80-904096-7-5 (SPOK)
ISBN 978-80-87405-00-0 (GVUO)

Cena publikace je 48,- Kč.  


NAHORU


2009

 

lysacek@post.cz

Katalog vznikl díky podpoře Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o. a městská kulturní zařízení, p.o. – Galerie Šternberk (Výstavní program Galerie Šternberk se koná za podpory Ministerstva kultury ČR)


Vydal: Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o., MKZ Galerie Šternberk a Petr Lysáček
Autoři textů: PhDr. Zdeněk Altman, Dan Cameron, František Kowolowski, Petr Lysáček, Milena Lavická, Marta Smolíková, Jiří Surůvka, Jana a Jiří Ševčíkovi
Fotografie: Gabriel Bodnár m., Nikola Bukajová, Josef Fantura, Fedor Gabčan, Vladimír Goralčík, David Horan, Karel Kocourek, František Kowolowski, Tomáš Nosil, Martin Polák, Martin Popelář, František řezníček, Jiří Surůvka, Vladan Šír, Radovan Šťastný, Vladimír Šulc, Petr Zubek a další
Redakce: Nikola Bukajová
Jazyková úprava: Radka Mejzlíková
Grafická úprava: Jiří Martuška – www.kunstdesign.cz

ISBN 978-80-85091-98-4  

Cena publikace je 67,- Kč.

 

Stanislav Kolíbal
Ostrava / 1943- 1949

Vydalo nakladatelství Arbor vitae ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Ostravě u příležitosti výstavy pořádané od 6. října do 22. listopadu 2009

Koncepce a texty: Stanislav Kolíbal
Redakce: Lev Pavluch
Grafická úprava: Stanislav Kolíbal a Marek Midas
Reprodukce: Studio Altaje
Tisk: T. A. Print
Vydání první
Praha 2009

Publikace vyšla u příležitosti kandidatury Ostravy na Evropské hlavní město kultury 2015

ISBN 978-80-87164-21-1 (Arbor vitae)
ISBN 978-80-85091-93-9 (Galerie výtvarného umění v Ostravě)

Cena publikace je 75,- Kč

 

Stanislav Kolíbal
Kresby ke knihám / 1947-1994

Vydalo nakladatelství Arbor vitae ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Ostravě u příležitosti výstavy pořádané od 6. října do 22. listopadu 2009

Koncepce a texty: Stanislav Kolíbal
Redakce: Lev Pavluch
Grafická úprava: Stanislav Kolíbal a Marek Midas
Reprodukce: Studio Altaje
Tisk: T. A. Print
Vydání první
Praha 2009

Publikace vyšla u příležitosti kandidatury Ostravy na Evropské hlavní město kultury 2015

ISBN 978-80-87164-22-8 (Arbor vitae)
ISBN 978-80-85091-94-6 (Galerie výtvarného umění v Ostravě)

Cena publikace je 75,- Kč

 

Stopy ohně

Publikace byla vydána u příležitosti stejnojmenné výstavy pořádané Galerií výtvarného umění v Ostravš, příspěvkovou organizací (Dům umění 4. 8. – 27. 9. 2009)

Koncepce publikace: Jiří Machalický, Jiří Šigut
Text: © Jiří Jůza, Jiří Machalický
Životopisy autorů: Jiří Machalický
Ediční dohled: Jana Šrubařová, Gabriela Pelikánová
Anglický překlad: Jana Přidalová
Fotografie: Jan Ságl, Michal Resl, Vladimír Šulc (Galerie výtvarného umění v Ostravě), archiv institucí a autorů
Skeny: Vladimír Šulc (Galerie výtvarného umění v Ostravě), Petr Šmalec  (muzeum umění Olomouc)
Grafická úprava: Jiří Šigut – CONCEPT © 2009
Náklad: 600 ks
Tisk: Printo, spol. s.r.o., Ostrava

Vydala:  © Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2009
ISBN 978-80-85091-92-2

Cena publikace je 48,- Kč.

VYPRODÁNO

 

Milan Dobeš / Pulsing Emotions

Publikace byla vydána u příležitosti stejnojmenné výstavy pořádané Galerií výtvarného umění v Ostravě, příspěvkovou organizací (Dům umění, 20. 10. – 6. 12. 2009) a výstavy Milan Dobeš – Na vlnách konstruktivismu, kterou pořádají Vítkovice Holding a. s. (knihovna vítkovického zámku, 20. 10. – 20. 11. 2009).

Publikace byla vydána za finanční podpory Vítkovice Holding a.s..

Koncepce publikace: Jiří Jůza
Texty: Jiří Jůza
Ediční dohled: Jana Šrubařová
Anglický překlad: Jana Přidalová
Fotografie: Martin Polák, Muzeum Milana Dobeša
Grafická úprava: Jiří Šigut – CONCEPT © 2009
Náklad: 1 500 ks
Tisk: Printo, spol. s.r.o., Ostrava
Vydala:  © Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2009

ISBN 978-80-85091-96-0

Cena publikace je 10,- Kč.

VYPRODÁNO

 

Logika prostoru. Architekt Robert Konieczny. KWK Promes
Robert Konieczny se narodil v roce 1969 v Katovicích. Konieczny je příslušníkem mladé generace polských architektů. Jeho ateliér se již dočkal celé řady úspěchů. Namátkou jmenujme udělení čestného uznání v soutěži New Bauhaus ve Výmaru, nominaci na prestižní Cenu Miese van der Rohe za realizaci rodinného domu Broken House, získání ceny House of the Year 2006, kterou každoročně uděluje časopis World Architecture News za realizaci Aatrial House nebo zařazení jména Roberta Koniecznyho mezi 101 nejzajímavějších architektů na světě za rok 2007 a taktéž jeho zahrnutí na seznam čtyřiceti evropských architektů v soutěži ,,Europe 40 Under 40“, která je pořádána Evropským centrem pro architekturu, design, umění a urbanistické plánování ve spolupráci s Muzeem architektury a designu Chicago Athenacum.

Texty KWK Promes
Text 10 otázek pro Roberta Konieczneho (s. 57–58)
a překlady z polštiny (s. 19, 27, 35, 47, 53) převzaty z Archinews 3/08
– Dominik Herzán, Petr Vaněk: Přirozená soutěživost = záruka úspěchu?, Archinews 3/08
Překlad z polštiny Tadeáš Goryczka (s. 7, 13, 41, 57–58)
Fotografie KWK Promes, Wojciech Kryński (s. 38–43), Juliusz Sokołowski (s. 24–37)
Vizualizace, plány a kresby KWK Promes
Koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Jazyková redakce Martina Němcová Dragonová
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o., Ostrava – Poruba

Vydání první, Ostrava 2009

Nákladem 1000 ks,
vydal SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o. s.
Vdovská 36, 712 00 Ostrava | www.trojhlavydrak.com
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Jurečkova 9, 702 00 Ostrava | www.gvuo.cz

ISBN 978-80-904096-5-1
ISBN 978-80-85091-97-7

Cena publikace je 48,- Kč.

 

Trojhlavý drak / Trójgłowy smok / Dreiköpfiger Drache / 2009

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy Trojhlavý drak / Trójgłowy smok / Dreiköpfiger Drache / 2009 pořádané SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu a Galerií výtvarného umění v Ostravě v Domě umění – Kabinetu architektury | 25. září – 31. října 2009, ve spolupráci se Slezskou polytechnikou, Fakultou Architektury, Katedrou historie a teorerie architektury v Glivicích a časopisem Archivolta

Úvodního slova se v tomto katalogu k výstavě ujal Radovan Lipus. Další tři kapitoly obsahují výběr ze staveb všech tří sledovaných oblastí – tří hlav draka. Přestože předmětem zájmu je moderní architektura meziválečného období 20. století realizovaná v Horním Slezsku, sledujeme na území města Ostravy také objekty postavené na levém břehu řeky Ostravice, v moravské části města. Ve zmiňovaném období se původně samostatné části Moravská Ostrava a Slezská Ostrava vyvíjely jako jeden vzájemně ovlivněný urbanistický celek. Obdobně lze vnímat i architekturu Horního Slezska. Ačkoliv každá jeho část má svá specifika, nacházíme zde i vzájemné spojnice a prolínání – Erich Mendelsohn v Glivicích a Ostravě, Leopold Bauer v Krnově, Opavě a Bílsku, Tadeusz Michejda v Katovicích a Třanovicích... Našim záměrem je ukázat architekturu jako zdroj inspirace a krásy, i přestože je občas tato krása poznamenána časem a nezájmem. V takových případech doufáme, že na onu „hynoucí krásu“ upozorníme.
Součástí katalogu jsou i vítězné snímky fotografické soutěže „Hynoucí krása... meziválečná architektura 20. století ve Slezsku“, která proběhla v r. 2007.

Autor textu „Slezsko“ Radovan Lipus
Překlad Renata Putzlacher (pl), Tomáš Kafka (de), Pavel Dominik (en)

Fotografie Antonín Dvořák, Ryszard Nakonieczny, Roman Polášek, Martin Popelář, Justyna Wojtas, Anna Syska, Jiří Štencek, Halina Sikora, Martin Kubečka, Eliška Bochňáková, Vlasta Horáková, Petra Dočekalová, Alena Krásná, Łukasz Piszczek a archivní materiály

152 fotorafií na 96 stranách
Koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec
Jazyková redakce Martina Němcová Dragonová
Překlad Tadeáš Goryczka (pl), Hana Foltýnová (de), Jan Hrabec (en)
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o., Ostrava – Poruba
Vydání první, Ostrava 2009
Nákladem 1000 ks,
vydal SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o. s., Vdovská 36, 712 00 Ostrava | www.trojhlavydrak.com
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o., Jurečkova 9, 702 00 Ostrava | www.gvuo.cz

ISBN 978-80-904096-4-4
ISBN 978-80-85091-95-3

Cena publikace je 48,- Kč.

 

Gallia Romanica
Románská architektura a sochařství Francie ve fotografiích Zygmunta Świechowského
Výstava „Gallia romanica. Románská architektura a sochařství Francie ve fotografiích Zygmunta Świechowského“ na padesáti osmi černobílých fotografi ích prezentuje příklady románské architektury a sochařství ve Francii. Většina fotografi í vznikla v 50. letech 20. století, v průběhu Świechowského prvních návštěv Francie, tedy před rozsáhlými restaurátorskými pracemi, které probíhaly v 2. polovině 20. století.

Mezi jinými lze zhlédnout proslulý poutní kostel Sainte-Foy v Conques v Pyrenejích, chrám v Sainte-Marie-de-la-Mer obehnaný hradbami, katedrálu v Le Puy s šesticí kupolí nad hlavní lodí či chrámy příznačné pro oblast Auvergne s dekorovanými kamennými mozaikami s tématikou květeny i geometrickými vzory. Můžeme také obdivovat to nejlepší ze sochařské tvorby ve francouzské architektuře – monumentální portály v Moissac a v Autun, bohatě dekorované figurálními reliéfy fasád kostelů v Saint-Gilles-du-Gard, Notre-Dame-la-Grande v Poitiers a Saint-Nicolas v Civray, nebo zdobné hlavice sloupů z Anzy-le-Duc, Issoire a Toulouse. Výstava je zapůjčena z Muzea architektury ve Vratislavi a v Ostravě má svou českou premiéru, další zastavení je v Kutné Hoře a Brně.

Katalog k výstavě je rozdělen do čtyř částí. Úvodní kapitola „Gallia Romanica” obsahuje fotografi e autora výstavy Zygmunta Świechowského a je doplněna stručným popisem zobrazovaných staveb a soch, které připravila kurátorka výstavy Agnieszka Gola. Pro srovnání jsme zařadili do druhé kapitoly text Marie Šťastné, ve kterém popisuje „Románské umění na českém uzemí” ve vztahu k vystavovaným fotografiím. Ve třetí kapitole „Románská rotunda v Těšíně“ seznamuje čtenáře Wiesław Kuś s rotundou sv. Mikuláše a sv. Václava. Jde o nejstarší památku sakrální architektury na území polského Těšínska, která je v českém prostředí málo známá, ačkoliv se nachází nedaleko Ostravy. Závěr katalogu patří stručnému životopisu Zygmunta Świechowského.

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy Gallia Romanica. Románská architektura a sochařství Francie ve fotografiích Zygmunda Świechowského pořádané Galerií výtvarného umění v Ostravě v Domě umění – Kabinetu architektury | 12. srpna – 20. září 2009, Galerií Felixe Jeneweina města Kutné Hory ve Vlašském dvoře | 7.–31. října 2009, Národním památkovým ústavem, ú. o. p. v Brně v Galerii Sklepení | 23. března – 15. května. 2010, ve spolupráci se SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu a Muzeem architektury ve Vratislavi.

Kurátoři výstavy Zygmunt Świechowski a Agnieszka Gola
Kurátoři výstavy v Ostravě Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec

Autoři textu Zygmunt Świechowski, Agnieszka Gola, Marie Šťastná a Wiesław Kuś

Fotografické přílohy
Zygmunt Świechowski (obálka, str. 2–4, 8–81, 102–104, 106–107, 110),
Fotoarchiv – Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn (str. 98, 100 vlevo, 101), Henryk Tesarczyk (str. 96–97, 100 vpravo)
Fotoarchiv – NPÚ ú. o. p. v Brně (str. 84, 87, 88, 92)
Fotoarchiv – Muzeum umění Olomouc (str. 6)
Aleš Rezler (str. 82–83, 91, 95)
Wojciech Stefanik (zadní záložka obálky)

Koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka a Jaroslav ěmec
Překlad z polštiny Tadeáš Goryczka
Jazyková redakce Martina Němcová Dragonová
Překlad resumé Lucie Goryczková, Kateřina Dragonová (fr) a Jan Hrabec (en)
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o., Ostrava – Poruba

Vydání první, Ostrava 2009
Nákladem 1000 ks,
vydal SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o. s.
Vdovská 36, 712 00 Ostrava | www.trojhlavydrak.com
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Jurečkova 9, 702 00 Ostrava | www.gvuo.cz

ISBN 978-80-904096-3-7
ISBN 978-80-85091-90-8

Katalog obsahuje:
70 černobílých fotografií na 112 stranách formátu 21x23 cm

Cena publikace je 48,- Kč.

 

Erich Mendelsohn
Dynamika a funkce | Vize kosmopolitního architekta

Katalog byl vydán u příležitosti výstavy Erich Mendelsohn | Dynamika a funkce | Vize kosmopolitního architekta v Domě umění – Kabinetu architektury 22. května – 5. července 2009 pořádané Galerii výtvarného umění v Ostravě a SPOK – spolkem pro ostravskou kulturu pod záštitou generální ředitelky Národního památkového ústavu Nadi Goryczkové.

Kurátorka výstavy: Regina Stephan
Kurátoři výstavy v Ostravě Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec a Martin Strakoš
Kurátorka výstavy Regina Stephan
Kurátoři výstavy v Ostravě Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec a Martin Strakoš
Odborná spolupráce při instalaci výstavy v Ostravě Ita Heinze-Greenberg

Autoři textu Regina Stephan a Martin Strakoš
Koncepce katalogu a editoři Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec a Martin Strakoš
Jazyková redakce Martina Němcová Dragonová a Martin Strakoš
Překlad z němčiny Martina Stejskalová pro Goethe-Institut Praha
Překlad resumé Jan Hrabec (angličtina) a Jiří Seidl (němčina)
Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec
Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o., Ostrava – Poruba

Vydání první, Ostrava 2009
Nákledem 1000 ks,
vydal SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o. s.
Vdovská 36, 712 00 Ostrava | www.trojhlavydrak.com
a Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Jurečkova 9, 702 00 Ostrava | www.gvuo.cz

ISBN 978-80-904096-2-0 (SPOK)
ISBN 978-80-85091-89-2 (GVUO)

Cena publikace je 48,- Kč.

 

NAHORU2008

 

SVÁRY ZŘENÍ
FAZETY MODERNITY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ / 1890 - 1918

Petr Wittlich, Vojtěch Lahoda, Marie Rakušanová, Karel Srp

Sváry zření
Seznam vyobrazení a jmenný rejstřík sestavil, odbornou, jazykovou a technickou redakci provedl Lev Pavluch
Graficky upravil Robert V. Novák
Technicky a organizačně spolupracovali Veronika Urbanová a Jiří Jůza
Obrazové podklady vyhotovili Jan Brodský, Lumír Čuřík, Jan Gloc, Miloš Heyduk, Milan Jaroš, Mucha Trust, Národní galerie v Praze, Ota Palán, Ondřej Polák, Robert Portel, Ivo Přeček, František Řezníček, Karel Šabata a Vladimír Šulc
Vydalo nakladatelství Arbor vitae ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Ostravě
u příležitosti stejnojmenné výstavy v ostravském Domě umění (2. 12. 2008 – 28. 2. 2009)
Vydání první
Praha 2008
Scany Studio Marvil
Sazba, zlom a příprava pro tisk Studio Novák – Balihar
Tisk T. A. Print
ISBN 978-80-85091-87-8
ISBN 978-80-87164-11-2
Sváry zření

Publikace, na jejímž přebalu můžete vidět leitmotiv výstavy - Dvojníka Bohumila Kubišty, váží téměř dvě kila. Na 350 stranách naleznete úvodní texty autorů výstavy – Marie Rakušanové, Karla Srpa, Petra Wittlicha a Vojtěcha Lahody s nepřeberným množstvím doprovodných reprodukcí. Druhá část knihy je rozčleněna do 11 kapitol, stejně jako jsou do skupin rozděleny exponáty v Domě umění v Ostravě. Publikace je navíc obohacena i o obrazy, které z praktických důvodů v Domě umění v Ostravě již vystaveny nejsou.

Cena publikace je 990,- Kč.

VYPRODÁNO

 

Miroslav Šnajdr / Pocta Gustavu Klimtovi

Katalog byl vydán u příležitosti stejnojmenné výstavy Miroslava Šnajdra pořádané Galerií výtvarného umění v Ostravš, příspěvkovou organizací (Dům umění 7. 10. – 15. 11. 2008)

Koncepce katalogu: © Jiří Jůza
Text: © Miroslav Šnajdr
Bibliografické údaje, soupis výstav a bibliografie: Archiv výtvarného umění, o.s., Miroslav Šnajdr
Ediční dohled: Jana Šrubařová
Anglický překlad: Jana Přidalová
Fotografie: archiv
Grafická úprava: Jiří Šigut – CONCEPT
Skeny: Vladimír Šulc (Galerie výtvarného umění v Ostravě)
Náklad: 400 ks
Tisk: Printo, spol. s.r.o., Ostrava

Vydala:  Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2008

ISBN 978-80-85091-86-1

Cena publikace je 24,- Kč.

VYPRODÁNO

 

Miloš Urbásek

Publikace vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy Miloše Urbáska pořádané Galerií výtvarného umění v Ostravš, příspěvkovou organizací – Dům umění (24. 6. – 23. 8. 2008)

Koncepce publikace, editor: Jiří Jůza,
Texty: Kamil Drabina, Eduard Ovčáček, Jiří Valoch
Bibliografické údaje, soupis výstav a bibliografie: Jiří Jůza, Robert Urbásek
Anglický překlad: Jana Přidalová
Fotografie: archiv
Ediční dohled: Jana Přidalová
Grafická úprava: Jiří Šigut – CONCEPT
Skeny: Vladimír Šulc (Galerie výtvarného umění v Ostravě)
Tisk: Printo, spol. s.r.o., Ostrava
Náklad: 500 ks

Vydala:  Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2008

ISBN 978-80-85091-83-0

Cena publikace je 24,- Kč.

VYPRODÁNO

 

Tvrdohlaví po 20 letech

Koncepce katalogu: © Jiří Jůza,
Texty: © Jiří Olič, Jan Kudrna
Bibliografické údaje: Jan Kudrna
Ediční dohled: Jana Šrubařová
Fotografie: Martin Polák (s. 21-25, 39-41, 51-55, 57-61), Vladimír Šulc (8, 9, 10, 14-20, 26, 27, 29-33, 38, 42-44, 50), Ota Pajer (45-49), archiv autorů
Náklad: 400 výtisků
Tisk: Printo, spol. s.r.o., Ostrava

Vydala:  © Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2008

ISBN 978-80-85091-84-7

Cena publikace je 48,- Kč.

 

VYPRODÁNO.

 

Michael Rittstein / Lesklá alej

Publikace vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy Michaela Rittsteina pořádané Galerií výtvarného umění v Ostravě, příspěvkovou organizací (Dům umění, 22. 4. – 14. 6. 2008).

Koncepce publikace: Jiří Jůza, Michael Rittstein
Text: Jiří Jůza
Bibliografické údaje, soupis výstav a bibliografie: Archiv výtvarného umění, o.s.
Seznam vyobrazení: Jiří Jůza
Anglický překlad: Jana Přidalová
Fotografie: archiv
Ediční dohled: Jana Přidalová
Grafická úprava: Jiří Šigut – CONCEPT
Skeny: Vladimír Šulc (Galerie výtvarného umění v Ostravě)
Tisk: Printo, spol. s.r.o.
Vydala:  © Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2008

ISBN 978-80-85091-82-3

Cena publikace je 25,- Kč.

VYPRODÁNO

 

Skvosty evropského umění

Publikace byla vydána u příležitosti stejnojmenné výstavy pořádané Galerií výtvarného umění v Ostravě, příspěvkovou organizací (Dům umění, 7. 10. – 15. 11. 2008).
Publikace byla vydána za finanční podpory Moravskoslezského kraje.

Koncepce publikace: Jiří Jůza
Texty: Gabriela Pelikánová, Jiří Jůza
Ediční dohled: Jana Šrubařová
Anglický překlad: Jana Přidalová
Fotografie: archiv
Grafická úprava: Jiří Šigut – CONCEPT © 2008
Skeny: Vladimír Šulc (Galerie výtvarného umění v Ostravě)
Náklad: 3 000 ks
Tisk: Printo, spol. s.r.o., Ostrava
Vydala:  © Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2008

ISBN 978-80-85091-85-4

Cena publikace je 58,- Kč.

 

Krištof Kintera / Believe it or not

Simona Vladíková

 

Vydala Východočeská galerie v Pardubicích
Dům u Jonáše, Pernštýnské náměstí 50, Pardubice, Česká republika k výstavě Believe it or not – Krištof Kintera
3. 9. – 2. 11. 2008
www-vcg.cz

Text: Simona Vladíková
Překlad: Kačenka.cz s.r.o.
Grafická úprava: Markéta Kinterová
Fotografie: Martin Polák, Martin Mařenčin, Renaat Jansen, Roman Černý, Petr Hudeček, archiv KK
Tisk: Durabo

ISBN 978-80-85112-57-3

Cena publikace je 67,- Kč.
NAHORU
2006

 

Jurečkova obrazárna  
       

Publikaci vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace u příležitosti 80. výročí otevření Domu umění a výstavy Jurečkova obrazárna (16. května – 21. října 2006).

Autor textu a publikace: Jiří Jůza
Podklady pro biografické části hesel: Gabriela Pelikánová
Jazyková redakce: Andrea Węglarzyová, Petr Beránek
Překlad: Daniela Rywiková
Autorská práva k fotografiím a reprodukcím: GVU v Ostravě – Vladimír Šulc, fotoateliér OFTIS – František Řezníček
Grafická úprava: Jiří Šinut - CONCEPT
Tisk: Tiskárna PRINTO, Ostrava
Vydání první
Náklad: 1 000 ks

© Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2006
ISBN 80-85091-77-1

Cena publikace je 48,- Kč.

 

Výtvarní umělci severní Moravy a Slezska  

 

Vydal Moravskoslezský kraj a Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace u příležitosti 80. výročí otevření Domu umění v Ostravě veřejnosti Ostrava 2006.

Texty: Karel Jiřík, Petr Holý, Petr Beránek, Vilém Jůza
Fotografie: Hana Číhalová, Vladimír Šulc, archiv GVUO
Grafické zpracování: Agentura API s.r.o.
Tisk: Printo s.r.o.
Náklad: 1 000 ks

ISBN 80-85091-76-3

Cena publikace je 48,- Kč.

VYPRODÁNO

 

2004

 

Slezský koncept

Vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace 2004.

Koncepce výstavy a katalogu: Martin Mikolášek, Andrea Węglarzyová, Jiří Šigut
Text: Jiří Valoch, Antonín Dufek, Martin Mikolášek, Dáša Lasotová
Soupis díla jednotlivých autorů (digitální verze): Martin Mikolášek, Andrea Węglarzyová (GVU v Ostravě)

Překlady: Lucie Lachnitová (anglická verze)
Překladatelský servis Skřivánek s.r.o. (polská verze)
Redakce: Martin Mikolášek, Andrea Węglarzyová, Jiří Šigut
Autorská práva k fotografiím a reprodukcím: GVUO – Hana Číhalová, str. 8, 21b, 22a-c, 25 b,c, 39, 40b, 42-44, 46, 47a,b, 48, 51, 54-56, 77, MU Olomouc – Ivo Přeček, str. 38/ OFTIS – František Řezníček, str. 20c, 21a, 26b, 31, 35b, 40a, 45, 62, 63c, 66, 67/ Jiří Šigut – CONCEPT str.5, 11, 17-21a, b, 23a-c, 24, 25a, 26a, 27, 28a, 30a, b, 32, 33, 34, 35a, 36, 37, 41, 47c, 49, 50, 52, 53, 57-61, 63a, b, 64, 65, 68b, 69/ Roman Polášek, str. 68a/ Foto Padovan, Torino, str. 28b
Repro na obálce: Karel Adamu – Čistá poezie (detail), 70. léta
Tisk: PRINTO
Náklad: 800 kusů

ISBN 80-85091-66-60

Cena publikace je 48,- Kč.

VYPRODÁNO


NAHORU

 
 
 
 


copyright 2008 - 2017| Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved