logo přechod 1 přechod 2
domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > Pro návštěvníky  
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
Galerie výtvarného umění v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
 
Generální partner
Partneři
 
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen


         

  Otevírací doba:
  Dům umění
  úterý - neděle 10 - 18 hodin
   

Vstupné:
plné 100,- Kč

zlevněné
(děti 6 - 15 let, studenti, vojáci a držitelé průkazů ISIC, ITIC, GO 26)

50,- Kč
Norbert grund fecit / Jan Balzer sculpsit 40,- / 20,- Kč
Abstraction-Création 40,- / 20,- Kč
Hledání hranic malby 40,- / 20,- Kč
školní skupiny (pedagogický doprovod zdarma) 10,- Kč / os.
animační programy a komentované prohlídky pro školy
(pedagogický doprovod zdarma)
20,- Kč / os.
rodinné vstupné (min. 3 osoby) 150,- Kč
skupiny (min. 10 osob) 70,- Kč / os.
volný vstup neděle
 
Volný vstup pro seniory (od 65 let), členy Společnosti přátel GVUO, RG ČR, UHS, UVU, ICOM, držitele průkazu UNESCO, zaměstnanci Krajského úřadu MSK, studenty dějin umění, uměleckých a uměleckoprůmyslových škol a děti do 6 let.
Na pokladně DU akceptujeme platební karty VISA / MasterCard
visa  visae  visapay master  mastere maestro


 

Návštěvní řád

1. Návštěvník Galerie výtvarného umění v Ostravě (dále jen GVUO) je povinen dodržovat tento návštěvní řád, řídit se pokyny a instrukcemi pracovníků GVUO a pracovníků ostrahy.
2. Návštěvník bere na vědomí, že jeho pohyb je zaznamenáván kamerovým systémem, instalovaným k ochraně galerijních prostor a vystavených exponátů.
3. Vstup do všech výstavních prostor Galerie výtvarného umění v Ostravě je návštěvníkovi povolen po předložení platné vstupenky. Pokladny GVUO vydají každému návštěvníkovi vstupenku s označením data platnosti a rozsahu oprávnění ke vstupu. Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednom okamžiku v jednotlivých expozicích a výstavách omezen. Organizované skupiny mohou mít nejvýše 30 osob.
4. Informace o vstupném je vyvěšena u pokladny. Vstupné se hradí v hotovosti v Kč nebo platnými poukázkami.
5. Před vstupem do výstavních prostor je návštěvník povinen odložit v šatně veškeré předměty o rozměrech větších než 30 x 40 cm nebo delších než 40 cm. Jsou to např. deštníky, brašny, tašky a veškerá zavazadla nošená na zádech včetně dětských nosítek. Vrchní oděv, jako kabáty a pláště se odkládají taktéž v šatně a není přípustné je nosit ve výstavních prostorách přes ruku. Cenné předměty (doklady, fotoaparáty, videokamery a jiné přístroje) je možné v šatně uschovat do uzamykatelných schránek, pokud je jimi šatna vybavena. Při ztrátě evidenčního značení šatny (žeton, klíč) se vyžaduje jednorázová finanční náhrada ve výši 100, - Kč.
6. Do výstavních prostor je zakázáno vstupovat se zbraní, vpouštět jakákoli zvířata, s výjimkou vodicího psa pro nevidomé.
7. Výstavní prostory jsou zpravidla otevřeny úterý až neděle včetně státních svátků od 10.00 do 18.00 hod. Dočasné odlišnosti a změny návštěvní doby budou uvedeny na informačních panelech, případně v tisku a dalších médiích.
8. Prodej vstupenek je zahájen současně s otevřením výstavních prostor, končí zpravidla 30 minut před ukončením návštěvní doby.
9. Na ukončení návštěvní doby jsou návštěvníci upozorňováni pracovníky dozoru 15, 10 a 5 minut před skončením návštěvní doby. Po této výzvě musí návštěvníci opustit do konce návštěvní doby prostory galerie.
10. Je přísně zakázáno dotýkat se vystavených exponátů, rámů, podstavců a vitrín a přibližovat se k nim na vzdálenost menší než 30 cm. Návštěvníci se mohou dotýkat pouze exponátů, které jsou v tomto smyslu patřičně označeny. Návštěvníci se zbytky zraku a nevidomí se mohou dotýkat vybraných exponátů pod metodickým vedením lektora GVUO.
11. Fotografování vystavených děl ve výstavních prostorách je povoleno výhradně médiím. Filmování, focení a pořizování kopií pro osobní potřebu dovoleno není.
12. Ve výstavních prostorách, mimo místa k tomu přímo vyhrazená, je zakázáno jíst, pít, kouřit, používat vlastní audiovizuální prostředky a mobilní telefony s výhradou.
13. Osoby ve značně znečištěném oděvu a ty, které svým chováním mohou poškodit vystavená díla nebo ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do výstavních prostor přístup, případně z nich mohou být vykázány.
14. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu GVUO, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost může být vyžádána asistence policie ČR. Rozsah, výše a způsob náhrady bude určen podle příslušných předpisů GVUO.
15. Návštěvníci mohou uplatňovat stížnosti bezprostředně na místě u vedoucího pracovníka dozoru nebo na sekretariátu Galerie výtvarného umění v Ostravě na adrese Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava.
16. Pokud návštěvník poruší příslušná ustanovení návštěvního řádu, bude mu pobyt ve výstavních prostorách ukončen.
Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem 1. července 2009.

 
 
 
Pro školy
 
 
 
Pro školy
 
 


copyright 2008 - 2011| Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved TOPlist