logo přechod 1 přechod 2
domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > O galerii > Dokumenty GVUO  
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý 10 - 20 hodin
středa - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
Galerie výtvarného umění v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
 
Generální partner
Partneři
 
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen


            

  Dokumenty Galerie výtvarného umění v Ostravě  
VÝROČNÍ ZPRÁVY
o činnosti a hospodaření GVUO
za rok: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001 , 2000
ZŘIZOVACÍ LISTINA  
ZÁKONY (výběr)
Zákony týkající se provozu galerií a muzeí umění
(vše dostupné na stránkách Ministerstva kultury ČR)
71/1994 Sb.
Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
101/2001 Sb. Zákon o navracení kulturních statků
121/2001 Sb.
Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
122/2001 Sb.
Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
214/2002 Sb. Zákon o vývozu z celního území EU
257/2001 Sb.
Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
275/2000 Sb. Vyhláška ministerstva kultury ze dne 28.7.2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb.
Č.j. 53/2001
Metodický pokyn ministerstva kultury k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek muzejní povahy v muzeích a galeriích zřizovaných Českou republikou nebo územními samosprávnými celky (kraji, obcemi) ze dne 4.1.2001
Č.j. 14639/2002
Metodický pokyn ministerstva kultury k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí ze dne 14.10.2002
PROFESNÍ ETICKÝ KODEX MUZEÍ Dokument ke stažení ve formátu PDF (Adobe Acrobat) ze stránek RG ČR.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 

 
Pro školy
 
 
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY
 


copyright 2008 - 2011| Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved TOPlist