Victor Vasarely, Barevná kompozice,
barevná serigrafie, 700 x 700 mm


Poklady evropské grafiky
20. století
Manet, Beckmann, Orlik, Chagall, Giacometti, Vasarely, Dalí, Miró
Dům umění, 7. 10. - 15. 11. 2008

        
       Galerie výtvarného umění v Ostravě ve svém depozitáři kresby a grafiky uchovává spousty významných děl světové úrovně, dobou svého vzniku spadajících do konce 19. a průběhu 20. století. Zahrnuta je zde tvorba francouzské, španělské, ruské, německé, rakouské a částečně i české provenience, slohově spadající do období impresionismu, expresionismu, ale i secese, symbolismu, surrealismu a trendů moderního umění druhé poloviny minulého století.
        
       Při koncepci této výstavy nebyl rozhodující
leitmotiv, který by spojoval jednotlivá díla do samostatného a z logiky vycházejícího celku, snahou bylo představit jednotlivé proudy umění 20. století, ukázat je v co nejbohatší pestrosti a poukázat na nebývalý rozvoj a různorodost světového umění posledních sta let.
Gabriela Pelikánová