Vila J. Eisnera, F. Mainx & L. Popp, 1903, Ostrava

Slavné vily Moravskoslezského kraje
Dům umění, 29. 9. - 8. 11. 2008

        Téma individuálního bydlení není jen otázkou
minulosti, která je jednou pro vždy uzavřená. Tuto
látku chápeme jako aktuální, jako problematiku,
která vyžaduje, aby se k ní vyslovovali především
architekti dnešní.
        Od poloviny 19. století až do dnešní doby vznikají na našem území desítky staveb, jež tvoří
svědectví o kulturní, estetické, umělecké i technické
úrovni doby. Stavby, které se vyznačují harmonickým
vztahem účelu a formy. Jejich majitelé budovali
rodinná sídla, vily, do jejichž projektování a výstavby zapojili nejlepší domácí i zahraniční architekty.
    
        Zmapovat „malé dějiny architektury“, ukázat jejich bohatství, poučit se z profesionální stavební úrovně a přetavit toto poučení pro potřeby dneška – to je záměr výstavy, kterou jsme se rozhodli realizovat v projektu Slavné vily Čech, Moravy a Slezska.

Autorský tým publikace a výstavní expozice
Na výběru 50 vil Moravskoslezského kraje se podíleli Jindřich Vybíral, Vladimír Šlapeta, Naďa Goryczková a Martin Strakoš.
Záštitu nad publikací i výstavou převzal hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Evžen Tošenovský.