Miloš Urbásek
Josef Moucha „U památníku Druhého odboje na pražském Klárově“

Jeden den v životě České republiky
Dům umění a Nová síň Poruba, 18. 7. - 23. 8. 2008

       Projekt obrazové kroniky „jednoho všedního dne v životě...“ zaznamenal mimořádný ohlas již
v mnoha zemích světa (Spojené státy, Japonsko, africké země, Izrael a další), v r. 2000 jej s titulem Poslední kniha století realizoval i u nás fotograf Adolf Zika.
       Agentura Frey Brno s řadou významných partnerů a institucí připravila tuto pozoruhodnou akci opět pro Českou republiku a v červenci a srpnu ji představí spolupráci s Ostravským muzeem a Galerií výtvarného umění v Ostravě.
       Ve dnech 28. a 29. října spojila svoje síly více než stovka našich předních dokumentaristů a reportérů s několika stovkami amatérských fotografů aby v pouhých čtyřiadvaceti hodinách zachytili historickou „momentku“ naší země. Kolektiv autorů tak vytvořil zcela výjimečný, důvěrný portrét současné České republiky s vysokou obrazovou, dokumentární i historickou hodnotou.
       Výstupy projektu jsou výpravná knižní publikace, dokumentární film a rozsáhlá kolekce více než tří set vybraných fotografií. Snímky autorů jakými jsou například Jindřich Štreit, Bohdan Holomíček, Karel Cudlín, Alena Dvořáková, Viktor Fischer, Pavel Dias, Václav Podestát, Oldřich Škácha a řada dalších představují Českou republiku v nejrůznějších sociálních, náboženských, pracovních i volnočasových, veřejných i intimně soukromých oblastech našeho života.
       Výstava projektu „Jeden den v životě České republiky“ zahájila premiérou v pražském Mánesu cestu
po České republice. Od 18. července do 23. srpna tohoto roku se představí v Ostravském muzeu (Masarykovo nám. 1) a současně v Galerii výtvarného umění v Ostravě v sálech Domu umění (Jurečkova 9) a Nové síně Poruba (Mongolská 2). Patronem projektu je Václav Havel, záštitu nad výstavou v regionu převzal hejtman Evžen Tošenovský. Projekt se uskuteční ve spolupráci a s podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

       V následujícím roce se projekt Jeden den... představí prostřednictvím Českých center MZV na řadě míst
v zahraničí, poté bude archivován třicet let v Národním archívu a znovu uveden v historické repríze v r. 2038.
       Svým rozsahem, výstavní aktivitou, historickou a dokumentární hodnotou se projekt řadí mezi největší akce svého druhu u nás.

Další informace na www.1den.cz

Podrobné informace pro návštěvníky

Výstava se uskuteční současně ve třech výstavních prostorách:

Ostravské muzeum, budova Staré radnice
Masarykovo náměstí 1, tel. 597 578 450
www.ostrmuz.cz
otevírací doba:
pondělí-pátek : 9.00 - 17.00
sobota: 9.00 - 13.00
neděle: 13.00 – 17.00

Galerie výtvarného umění v Ostravě
Dům umění
, Jurečkova 9, tel. 596112566, 596115425
Nová síň Poruba, Mongolská 2, tel. 596964279
www.gvuostrava.cz
Otevírací doba:
úterý - sobota 10 - 13 a 13.30 - 18 hodin

Vstupné
Plné 60,- , snížené 40,- rodinné 120,-
Zakoupená vstupenka ve kterékoli ze tří výstavních síní platí i pro další dvě. Snížení vstupné se vztahuje na děti, studenty, seniory, a držitele průkazů ZTP.

Film
Součástí výstavy fotografií je i stálá projekce dokumentárního filmu o vzniku projektu a jeho průběhu. Film provází emotivní hudba zpěvačky Radůzy.

Kniha
Vystavené fotografie projektu obsahuje i výpravná knižní publikace Jeden den České republiky, kterou návštěvníci výstavy mohou získat za zvýhodněnou výstavní cenu 550,- (standardní cena je 777,-)

O. Škácha
T. Třeštík
P. Šmíd