Diplomové práce studentů Fakulty umění Ostravské univerzity
Dům umění, Nová síň Ostrava - Poruba, 10.6. - 5. 7. 2008

        Výstava představí diplomové práce letošních absolventů výtvarných kateder Fakulty umění Ostravské univerzity, která nově vznikla v loňském roce a do jejíhož čela byl v březnu letošního roku inaugurován děkan doc. PhDr. Zbyněk Janáček. Ustavení Fakulty umění lze rozhodně považovat za další milník v kulturním životě našeho regionu, který přinese rozvoj uměleckých oborů a zvýší prestiž ostravského vysokého školství. Fakulta umění je vrcholnou vzdělávací a uměleckou institucí, která uskutečňuje akreditované bakalářské, magisterské, navazující magisterské a doktorské studijní programy hudebního a výtvarných umění a v souvislosti s tím uměleckou, vědeckou a jinou tvůrčí činnost. Součástí fakulty v oblasti výtvarného umění jsou Katedra intermédií, Katedra grafiky a kresby, Katedra malby, Katedra sochařství a Katedra teorie a dějin umění. Přes řadu projektů, které Galerie výtvarného umění v Ostravě připravila s předchůdci Fakulty umění, lze dnešní přehlídku považovat za počátek budoucí intenzivní spolupráce, jejíž výsledky mohou přinést pro široké spektrum návštěvníků mnoho zajímavého.

Jiří Jůza