Miloš Urbásek
Miloš Urbásek, Téma 2-II, 1965, latex, plátno, 92 x 92 cm

Miloš Urbásek - Retrospektiva
Dům umění, 24. 6. - 23. 8. 2008

         Bohužel do dnešních dnů nebyla Miloši Urbáskovi (1932 – 1988) v Ostravě uspořádána reprezentativní monografická přehlídka. Umělci, který se zde narodil, byl s naším regionem významně spojen a i za svého působení v Bratislavě se k němu hlásil. Galerie výtvarného umění v Ostravě si v posledních letech byla tohoto faktu vědoma, ale možnosti instituce neumožnily akci patřičného významu uskutečnit. V tomto roce si připomínáme 20 let od předčasného úmrtí Miloše Urbáska a je tudíž takřka poslední smysluplná příležitost výstavu uspořádat. Spojením českého a slovenského prostředí získává výstava význam nadregionální, zejména je však holdem osobnosti mimořádné závažnosti.

Miloš Urbásek byl výrazným představitelem abstraktní tvorby, geometricky orientované, který také v rámci Klubu konkrétistů zásadně obohatil česko-slovenské výtvarné umění a proslavil ho i mimo region a republiku. Studoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě u prof. Vincenta Hložníka (1961-64). Jako jeden z prvních na Slovensku se soustředil na problém geometrické abstrakce, které zkoumání se stalo jeho dlouhodobým uměleckým programem. Také experimentoval s novými technologiemi, tiskem na akrylové plátno a litým asfaltem. Od roku 1978 zkoumal přítomnost světla v geometricky strukturovaných vrstvách barevné plochy.

Jiří Jůza

Projekt byl podpořen grantem Ministerstva kultury ČR.

Miloš Urbásek
Miloš Urbásek

Miloš Urbásek, K-81-200. Anděl, 1981,
tempera, olejový pastel, papír, 70 x 70 cm

Miloš Urbásek, Dělení dědictví, 1965,
koláž, sololit, 130 x 100 cm