Ivan Titor
Ivan Titor, Self made man, 2004,
olej, plátno, 140 x 110 cm

Ivan Titor - Chaoticon
Dům umění, 19. 2. - 12. 4. 2008

         Docent Ivan Titor (narozen 1960 v Ostravě) studoval na Pedagogické fakultě v Ostravě, kde v současnosti vede ateliér malby. Dva roky pedagogicky působil rovněž na fakultě umění Katovické univerzity. Výraznou stopou se vedle pedagogické
dráhy zapsal ovšem i do povědomí kulturní veřejnosti jako pozoruhodný malíř. Jeho umělecké prezentace na Ostravsku sahají až k počátku devadesátých let, kdy poprvé výrazněji zaujal svými fantazijními kompozicemi, které těží z tradice imaginativní malby. Titorovy obrazy současně obohacují
v českém malířství nepříliš frekventovanou linii hyperrealismu a činí to velmi svébytným způsobem. Na základě analýzy fiktivních struktur nás jeho intelektuální sondy do mikro a makrokosmu zavádějí pod povrch věcí, k biologickým procesům i na
počátek racionálních úvah o geometrii prostoru a času. Vrhají nás doprostřed sváru zrození a zániku hmoty, jež je zobrazením i podstatou rozumu i emocí.
         Navzdory řadě kolektivních i samostatných výstav, které Ivan Titor absolvoval (v roce 1997 také v porubské Nové síni Galerie výtvarného umění), není jeho dílo ani na rodném Ostravsku dostatečně známé a proto věříme, že naše návštěvníky o to víc zaujme.                                                                Petr Beránek