Svět podle nás - Jitka Vilímová
Jitka Vilímová

Svět podle nás
Práce dětí Dětského rehabilitačního stacionáře při MNO.
Nová síň, 11. 12. 2007 - 23. 2. 2008

         Třetí den prosince byl vyhlášen Mezinárodním dnem zdravotně postižených. Hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Evžen Tošenovský při této příležitosti ocení v prostorách Nové síně v Ostravě -  Porubě autora nejlepšího veřejně publikovaného literárního, publicistického nebo zpravodajského díla, které přispělo k poznání problémů občanů se zdravotním postižením, popularizovalo jejich problematiku u širší veřejnosti Moravskoslezského kraje a podpořilo myšlenku společenské integrace občanů se zdravotním postižením do běžného života.
         V souvislosti se slavnostním předáním Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje se uskuteční vernisáž výtvarných děl malých pacientů. Hlavním cílem projektu „Svět podle nás“ je představit problematiku postižených spoluobčanů, zejména dětí, a to prostřednictvím děl, která vznikají v průběhu jejich rehabilitačního procesu. Proto jsou také připraveny pořady pro školy, kde budou mít žáci možnost se hravou formou seznámit s problematikou zdravotního postižení , které podpoří vzdělávání veřejnosti v této oblasti.

Jiří Jůza

Animační programy pro školy k výstavě „Svět podle nás“

Animační programy doprovází výstavu obrazů dětí Dětského rehabilitačního stacionáře při Městské nemocnici
v Ostravě. Přibližují hravou a srozumitelnou formou světy těch, kteří žijí mezi námi, a přesto trpí osamělostí a nepochopením okolí. Ukazují na problémy, se kterými se tvůrci obrazů musí neustále vyrovnávat a na odvahu a trpělivost těch, kteří o ně pečují.

Pršet nemusí jen z mraků

Program pro I. st. ZŠ
Hmatově orientovaná výtvarná hra se může stát pro všechny děti mimořádně silným emotivním zážitkem, způsobem učení o světě a jeho souvislostech.

Jak se na mne slunce usmálo

Program pro II. stupeň ZŠ
Výtvarná hra o tom, jak namalovat smích, i když nemám, to co potřebuji. Osobní zkušenost s tělesným omezením umožní dětem poznat nové a zajímavé možnosti přístupu k obvyklým činnostem.

Veselá kulička a velký obraz

Program pro SŠ
Je známo, že řada světově proslulých umělců trpěla tělesným nebo duševním postižením a přesto jejich díla mají
pro nás nedocenitelnou hodnotu.

Svět podle nás - Terezka Kiesewetterová
Terezka Kiesewetterová