DŮM UMĚNÍ

  

NOVÁ SÍŇ PORUBA

27. 2. - 28. 4. 2007
ONEIRON

3. 5. - 16. 6. 2007
Antonín Kroča - Malíř Lašska

15. 5. - 4. 8. 2007
Eduard Ovčáček - grafiky a asambláže
šedesátých let ze sbírky GVU v Ostravě

16. 1. - 24. 2. 2007
Ilustrátoři dětem

6. 3. - 14. 4. 2006
Kristovy pašije v proměnách staletí

24. 4. - 12. 5. 2007
9. salon Obce architektů

1. 8. – 2. 9. 2007
Wolfgang Träger – Fotografie

 

11. 12. 2007 - 9. 2. 2008
Tvrdohlaví po 20 letech

 
22. 5. - 30. 6. 2007
Václav Hollar jubilující

10. 7. – 22. 9. 2007
Kresba očima sochařů

11. 12.2007 - 23. 2. 2008
Svět podle nás