Dům umění

  

Nová síň Poruba

 
stálé expozice:
1. poschodí
České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek GVUO
přednáškový sál
Evropské moderní umění ze sbírek GVUO
výstavy:
9. 3. – 22. 5. 2004
Velký a malý sál
Karel Pauzer - Ivan Komárek
1. 6. - 29. 8. 2004
Dům umění
Poklady Moravskoslezského kraje
190. let muzeí
14. 9. - 20. 11. 2004
Velký, malý a přednáškový sál
Slovenská moderna
ze sbírek Slovenské národní galerie v Bratislavě
20. 10. – 13. 11. 2004
1. poschodí
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
7. 12. 2004 - 26. 2. 2005
Velký, malý a přednáškový sál
Slezský koncept
výstavy:
30. 3. - 5. 6. 2004
Pojďte si hrát s panem malířem
15. 6. - 14. 8. 2004
Kontakty
24. 8. - 9. 10. 2004
Pavel Besta
19. 10. - 11. 12. 2004
Svatoslav Böhm
21. 12. 2004 - 20. 1. 2005
Honoré Daumier