Dům umění

  

Nová síň Poruba

 
stálé expozice:
1. poschodí
České umění 1. poloviny 20. století ze sbírek GVUO
přednáškový sál
Evropské moderní umění ze sbírek GVUO
výstavy:
27. 8. 2002 - 28. 2. 2003
Velký a malý sál
Krajina
Julius Mařák a krajináři generace 90. let ve sbírce Galerie výtvarného umění v Ostravě
18. 3. 2003 - 18. 5. 2003
Velký a malý sál
Il Maestri del Colore - Jiří Surůvka
Z Benátek zpět do Ostravy
24. 6. 2003 - 20. 9. 2003
Velký a malý sál
Český komiks (?) a výtvarné umění
7. 10. 2003 - 29. 11. 2003
Velký a malý sál
Zvláštní poutník - Otakar Schindler
16. 12. 2003 - 21. 2. 2004
Velký a malý sál
Felix Jenewein
výstavy:
8. 4. - 19. 4. 2003
Historie odívání a další...
Střední škola uměleckých řemesel
29. 4. - 21. 6. 2003
V šesti
9. 12. 2003 - 31. 1. 2004
Mail Art