logo přechod 1 přechod 2
domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > Výstavy > Archív výstav  
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
Galerie výtvarného umění v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
 
Generální partner
GVUO
 
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen
SCA-ART


Archív výstav 2012 Archív výstav 2011 Archív výstav 2010 Archív výstav 2009 Archív výstav 2008
         
 

 

     


 

Umělecké poklady ze sbírek České národní banky

26. 9. – 25. 11. 2012, Dům umění
(vernisáž 25. září v 17 hodin)

Výstava si klade za cíl představit významná umělecká díla, která jsou v majetku České národní banky. Ačkoliv se nejedná o sbírkotvornou instituci, lze její soubor považovat za plnohodnotnou a kvalitní sbírku hodnou galerijní prezentace.
Archivní fondy ČNB skýtají skutečně umělecké a historické poklady, například díla Alfonse Muchy, Maxe Švabinského a v neposlední řadě také Oldřicha Kulhánka. Tato díla jsou spojnicí historie a současnosti i dokladem vysoké výtvarné úrovně našich bankovek. Další oddíl výstavy tvoří výběr nejlepších děl z období první republiky s přirozenou dominancí v krajinářských tématech. Vzhledem k tomu, že se výstava bude odehrávat právě v Ostravě, jsou do výběru zařazena díla, která jsou spjatá s tímto regionem. Druhou hlavní částí celé výstavy jsou akvizice uskutečněné zejména v 90. letech minulého století. Výběr zahrnuje osobnosti české malby v jejich nejreprezentativnější podobě. Jsou v něm obsaženy také ukázky nejlepších děl na papíře, zejména grafik, která jsou ve sbírky ČNB početně nejdominantnější.
Jiří Jůza

Stokorunová bankovka, návrh Alfonse Muchy

Tisícikorunová bankovka, návrh Alfonse Muchy

 


UPOZORNĚNÍ PRO ŠKOLY: REZERVACE PROBÍHAJÍ PŘES INTERNETOVÉ STRÁNKY www.chranimekorunu.cz, KTERÉ JSOU SPRAVOVÁNY ČNB. 

24. 8. – 21. 10. 2012, Dům umění - Kabinet architektury
(vernisáž 23. srpna v 17 hodin)


fotoarchiv Maryla Sobek

Výstavní projekt Když se oděv střetává s architekturou Maryly Sobkové zobrazuje moderní návrhářské trendy, které již nelpí na tradičních metodách. Autorčina forma a struktura oblečení nepostihuje nijak výrazně topologii lidského těla. Navržené "oděvy – objekty" neobkreslují tvar jedince, ale spíše se setkáváme s "obaly", kterými je tělo omotáváno. Materiál, logicky velmi blízký kůži, vytváří naprosto individuální a nevšední svršky. Polyformní charakter objektů umožňuje jejich nošení na mnoho způsobů, a to nejen v závislosti na společenské příležitosti, ale dle fantazie a tvůrčí invence majitelky, či majitelů. Každý takovýto oděv – objekt je příležitostí k bezprostřední spoluúčasti na jeho každodenním přetváření a jeho novém, třeba i objevném, formování.
Expozice představí autorčiny práce pohybující se v meziprostoru dvou uměleckých oborů – architektury a módy. Výstava má však výrazně interdisciplinární charakter. Kromě módy a architektury odkazuje mimo jiné také k tanci, videoartu a fotografii.

Tadeáš Goryczka

Poznámka:
Taller je španělské slovo, kterým označujeme společně sdílený prostor jako místo pro setkávání, experimentování a dílenské aktivity

více... .Hommage à Wittlich

Igor Korpaczewski, Splynutí duší,
2012, serigrafie,
inspirováno dílem Maxe Švabinského – Splynutí duší (1896)

5. 9. – 14. 10. 2012, Dům umění - Kabinet grafiky
(vernisáž 4. září v 17 hodin)

V historii českého dějepisu umění bylo a je jen málo osobností, které by jako Petr Wittlich svým odborným přínosem i lidskými postoji ovlivnily tak široké spektrum následovníků. Wittlichův vliv nenalézáme jen mezi historiky a teoretiky umění, ale také mezi výtvarníky.
Idea sestavit k Wittlichovu životnímu jubileu album grafických listů a realizovat jeho prezentaci ve veřejných institucích vznikla při návštěvě ateliéru malíře Josefa Bolfa. Jeho osamělé postavy chlapců a dívek jakoby zabloudily do labyrintů sídlišť z obrazů Jana Preislera. Následně byli osloveni další umělci s jednoduchým zadáním, aby si z dlouhé řady umělců, o kterých Petr Wittlich psal, vybrali jednoho autora a pokusili se svým vlastním způsobem reagovat na jeho dílo. Nešlo o nějakou mechanickou kopii, spíše o inspiraci či téměř iniciaci. Spektrum oslovených autorů bylo velice široké, od malířů přes sochaře, fotografy či konceptuální umělce. Vznikl tak různorodý soubor, jenž však ukazuje vzájemnou propojenost současného umění se staršími vzory a zdroji, stejně jako nosnost Wittlichových myšlenek pro dnešní umění.

Otto M. Urban

 

 


 

Čestmír Suška / Inside Outside

13. 6. – 16. 9. 2012 (vernisáž 12. června v 17 hodin)
DŮM UMĚNÍ


Výstavní projekt Čestmíra Sušky se skládá ze dvou částí. Hlavní částí bude autorova výstava v prostorách Domu umění představující výběr z jeho celoživotního sochařského díla. Druhá část je zamýšlena jako výrazná intervence do městského prostoru, která představí autorovu monumentální tvorbu (několikametrové propalované zásobníky). Povaha představovaných prací v městském exteriéru naváže na průmyslový charakter města, který koresponduje s použitým materiálem, tedy železem, a rozšiřuje tak industriální dědictví Ostravy o prvky současného umění.


Napříč krajinou /
Duša, Filla, Kupka, Navrátil, Slavíček, Zrzavý

15. 6. – 16. 9. 2012 (vernisáž 14. června v 17 hodin)
DŮM UMĚNÍ


Zrzavý Jan, Stromy, 1907, olej, lepenka, GVUO

Krajina je ve svých proměnách a podobách nevyčerpatelnou zřítelnicí námětů pro všechny generace malířů a kreslířů po celá století umělecké tvorby. Výstava nemůže mapovat tuto širokou problematiku v úplnosti, představí ji však na vybraných dílech ze sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě.
Expozice poukáže na možné podoby krajiny a její interpretace. Zprostředkuje nejen proměny krajiny během denních či ročních dob, ale také duševní krajinu, v níž se zračí nálada jejího autora nebo i tu, která je nositelem univerzálního sdělení. V obrazech od 18. až po 20. století návštěvníci zhlédnou nejenom stylovou proměnu jejího zobrazování, ale také civilizační transformaci, na základě níž se krajina musí vyrovnávat se zásahem člověka, stává se jeho obživou, je jím poznamenávána. Vrcholem expozice se mohou jevit díla, v nichž se krajina stala světem umělcovy duše a pozbyla svých tradičních atributů. Návštěvník se na výstavě setká jak s díly významných českých autorů, tak i s díly regionálních umělců zprostředkujících krajinu nám nejbližší. Vzhledem k bohatosti ostravských sbírek bylo nutné se soustředit jen na díla českých autorů, což však nevylučuje i výlety do vzdálenějších míst. Dojem, který v nás vyvolává krajina, patří v lidském vnímání k nejpůsobivějším a ve spojení s umělcovým géniem je věčný.


Alois Sprušil jubilující
11. 6. - 2. 9. 2012, Knihovna GVUO
 

V letošním roce by se Alois Sprušil, první ředitel Jurečkovy galerie, dožil sto čtyřiceti let. Galerie výtvarného umění v Ostravě vděčí za budovu Domu umění a své sbírky především dvěma mužům – Františku Jurečkovi, díky jehož daru získal Spolek pro výstavbu a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě základ své sbírky, a Aloisi Sprušilovi, který tyto umělecké fondy zpravoval a postupem let doplňoval a rozšiřoval.
Činnost Aloise Sprušila byla v kontextu rozvoje Domu umění nepřehlédnutelná. Za jeho působení zde vystavovala celá plejáda nejvýznamnějších umělců dané doby. Svá díla zde prezentoval např. Jan Zrzavý, Rudolf Kremlička, Václav Beneš nebo Otakar Coubine, a Ostrava se tak mohla chlubit jednou z nejprestižnějších výstavních institucí v tehdejším Československu. S tím samozřejmě souvisela i její sbírková činnost. Od roku 1926 do 1946 se galerijní soubory rozrostly z původních 113 na úctyhodných 2100 akvizičních položek.
Na výstavě je možno zhlédnout autentické písemnosti mapující činnost Aloise Sprušila v ostravském Domě umění. Prezentována je například velká část dopisů a přání k narozeninám, které tehdejšímu řediteli adresovali Max Švabinský, Václav Radimský a další umělci.
Projděte se společně s námi zákoutími života Aloise Sprušila, bez něhož by se ostravské výtvarné dějiny zcela jistě ubíraly odlišným směrem.

                                                                                                 Gabriela Pelikánová

Život člověka, Ferdiše Duši, ve smutné zemi

Ferdiš Duša, Přespolní, 3. list cyklu Smutná země,
1921, dřevoryt (xylografie)
4. 7. – 2. 9. 2012, Dům umění - Kabinet grafiky
(vernisáž 3. července v 17 hodin)

Ferdiš Duša (1888–1958) patřil a dodnes patří mezi všeobecně uznávané umělce našeho regionu. I když se v jeho tvorbě častokrát objevují olejomalby, základ jeho práce tvoří grafické listy převážně dřevoryty. Hned zkraje 20. let minulého století vyryl do dřeva cyklus „Smutná země“ (1921), který zcela unikátním způsobem zaznamenává život lidí ve specifickém regionu Ostravska. Smutná země byla záhy prezentována v Praze na společné výstavě SČUG Hollar v Mánesu, kde vyvolala zaslouženou pozornost. Takto zpracované sociální téma se stalo objevem a Ferdiš Duša se rázem postavil bok po boku slezskému bardovi Petru Bezručovi.
Naše město inspirovalo Dušu i v následujících letech, o čemž svědčí další cyklus „Život člověka“ (1923). I zde je autorova pozornost zaměřena na „obyčejného“ člověka, tentokrát je však jeho život vnímán prizmatem jiných než pracovních činností. O tom, jak úzce spolu oba zmiňované konvoluty souvisejí, svědčí i fakt, že autor při jejich nových reprintech některé listy mezi sebou přesouval a cykly neustále doplňoval. Tyto konvoluty pro něj znamenaly celoživotní proces, který jej natolik fascinoval, že se v Dušově mysli v podstatě nikdy nedočkal svého definitivního ukončení.

Přednáška, věnovaná životu a díle Ferdiše Duši, se uskuteční v úterý 28. srpna 2012 v 17 hodin v prostorách Domu umění.


PATRIK KRIŠŠÁK

15. 6. – 15. 7. 2012 (vernisáž 14. června v 17 hodin)
DŮM UMĚNÍ


Výstava We Oui – My ano představuje dalšího finalistu dnes již prestižní přehlídky Start point, které se účastní vybraní studenti uměleckých vysokých škol z celé Evropy. Patrik Kriššák je loňským absolventem Fakulty umění Ostravské univerzity. Kriššákova tvorba je pozoruhodným propojením rozměrných pláten s byť na první pohled strohou, ale velmi koncentrovanou malbou. Pracuje taktéž z různými médii, v některých případech kombinuje epoxid, laminát a jiné kombinované techniky. Kriššákova díla nepostrádají velmi pevnou vnitřní stavbu, řád a koncepci. To vše z něj dělá jednoho z předních talentů Fakulty umění za poslední roky.
 


Šapitó Františka Tichého

16. 5. – 1. 7. 2012 (vernisáž 15. května v 17 hodin)
DŮM UMĚN Í – Kabinet grafiky

 

V Kabinetu grafiky představíme díla Františka Tichého, jednoho z nejpozoruhodnějších umělců české výtvarné scény dvacátého století. Dílo Františka Tichého je zastoupeno ve sbírkách GVUO v hojném počtu. Tichý byl nejvíce ovlivněn uměleckými směry romantismem a poetismem. Z jeho děl je cítit určitá naléhavost i melancholie. V mnoha ohledech právě tyto Tichého přednosti gradují v jeho častém a tolik obdivovaném cirkusovém prostředí, které Vám naše výstava přiblíží.

OFIS ARHITEKTI | 2002–2012 | INSPIRUJÍCÍ LIMITY

30. 3. - 27. 5. 2012, Dům umění / Kabinet architektury
(vernisáž 5. 4. 2012)

Architektonický ateliér OFIS v roce 1996 založili Rok Oman (1970) a Špela Videčnik (1971), absolventi fakulty architektury Lublaňské univerzity (1998, resp. 1997) a prestižní Architectural Association School of Architecture v Londýně (MA, leden 2000). Již v roce 1998 vyhráli několik architektonických soutěží, např. na stavbu fotbalového stadionu v Mariboru a Městské muzeum v Lublani. Mnoho jejich projektů bylo nominováno na evropskou cenu za současnou architekturu, Mies van der Rohe Award, v roce 2009 obdrželi Stříbrnou medaili IOC/IAKS za projekt fotbalového stadionu, roku 2006 jim byla udělena European Grand Prix for Innovation Award, v roce 2005 získala jejich Vila s podstavbou čestné uznání na Bienále v Miami, roku 2004 se jim dostalo uznání při udělování cen AR+D, pořádaném britským časopisem Architectural Review, za přestavbu a rozšíření Městského muzea a v roce 2000 jim bylo v Londýně uděleno prestižní ocenění “Mladý architekt roku”.

Kurátoři výstavy v Ostravě: Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec a Rastislav Udžan
MILAN PITLACH | ŠANGHAJSKÉ KONCEPTY

30. 3. - 20. 5. 2012, Dům umění / Kabinet architektury

 

Kurátoři: Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec (SPOK)

Architekt Milan Pitlach (1943) vystudoval České vysoké učení technické v Praze. Je členem Komory architektů Spolkové republiky Německa i u nás. Působil působil v Londýně, několik let pracoval v renomovaném ateliéru O.M.Ungerse v Kolíně, posledních několik let žil a tvořil v čínské Šanghaji. Jako architekt se věnuje především obytným a polyfunkčnín komplexům a urbanistickým projektům. Za svou činnost získal již mnoho ocenění v České republice i zahraničí. Kromě architektury se věnuje také fotografii, jeho práce a texty soustavně publikuje mimo jiné také Revolver Revue a Kritická Příloha Revolver Revue.

František Kowolowski / Depositum

21. 3. - 27. 5. 2012, Dům umění

 

František Kowolowski / Depositum Výstava Depositum se zaměří na kontextualizaci autorovy dosavadní tvorby s výraznými prvky starších děl. Kowolowského multimedialita výrazu osciluje mezi „nestálými“ formami – instalacemi, které se projevují v „temporárním umíraní“, a živou až nezpochybnitelnou strukturou performance, která se zjevuje v kontradikci předmětu a tělesnosti. Spojení tělesnosti, prostoru, času a nestálost těchto prvků se rovněž přelévá do autorových rozměrných pláten. Autorova tvorba za pomoci minimální formy pracuje s napětím, jenž se rodí v interakci mezi pouze naznačeným a zjeveným. Autor chce přivést návštěvníka ke zpochybňování konvenčního způsobu přemýšlení o pravidlech hry, a to nejen v umění, ale v jakémkoli systému. Řád i chaos jsou v jeho chápání snadno zaměnitelné entity, v daném střetu jde však vždy především o artikulaci prostoru a jeho vytýčení ve smyslu záboru či ohraničení definovaného teritoria. Jeho „depozity“ jakoby de facto vycházely z téže konstruktivistické intence, která dala vzniknout například Abstraktním kabinetům El Lisického, přičemž kořeny tohoto tělesného a emocionálního prožitku prostoru je nutno hledat v Kowolowského performancích, které v jeho tvorbě představují nezastupitelný prostředek ověřování účinků zvolených postupů. Výstava bude prezentovat autorovy tematické cykly uspořádány do struktury depozitáře.

Komentovaná prohlídka výstavy s jejím autorem se usktueční 18. dubna v 17 hodin.


František Kowolowski, Star I.,
akryl na platně; 150 x 200 cm, 2010,
Mikulov Art Sympozium Dílna

 

Oběti a objetí Adrieny Šimotové a Jiřího Johna

14. 3. – 13. 5. 2012 DŮM UMĚNÍ – Kabinet grafiky
Adriena Šimotová se sblížila s Jiřím Johnem již během studií na Uměleckoprůmyslové škole v Praze v ateliéru Josefa Kaplického, kde studovali v letech 1945–1950. Následně svůj vztah stvrdili sňatkem, který narušila až nečekaná smrt Jiřího Johna v roce 1972. Manželé sdíleli jeden ateliér v Praze na Letné, věnovali se malbě a v pozdějších letech i grafice. Byli členy uměleckého seskupení UB 12, s nímž také v 60. letech minulého století vystavovali. Jejich tvorba se navzájem ovlivňovala i prolínala, i když tematicky se hodně lišila. Grafické sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě do značné míry dokumentují tvorbu těchto dvou umělců v průběhu 60. let a počátku 70. let. I když se bohužel jejich společné cesty rozdělily příliš brzy, podle vlastních slov Adrieny Šimotové ji manžel v mnohém umělecky i lidsky doprovází až do dnešních dnů. Gabriela PelikánováExpozice pro jeden obraz s názvem Tvar modré z roku 1913 reprezentuje mimořádné dílo Františka Kupky, zakladatele světové abstrakce. Malba byla po dlouhá léta součástí sbírky Jindřicha Waldese. Obraz zapůjčila Adolf Loos Apartement and Gallery, jež v dubnu připravuje jeho aukci. Přehlídka bude doplněna o jedinou známou bronzovou plastiku Františka Kupky Portrét Eugenie Kupkové z roku 1929.
Krása a tajemství středověkých rukopisů II.

2. 2. – 30. 3. 2012, Knihovna GVUO

Výstavní projekt „Krása a tajemství středověkých rukopisů II.“ chce přiblížit středověk „zakódovaný“ do nádherných,často bohatě iluminovaných rukopisů. Bohužel originály jednotlivých manuskriptů jsou uloženy ve speciálních„trezorech“, takže se k nim často nedostanou ani odborníci, kteří se jimi profesně zabývají, a tak se musí spokojit pouze s jejich fotografiemi, digitalizovanými verzemi nebo s jejich uměleckými kopiemi či faksimile.
Výstava postupně představí některé z krásných středověkých manuskriptů, vybrané jako úplná faksimile, jiná v podobě faksimilových listů. Návštěvníci se tak mohou těšit např. na Jenský kodex, Bamberskou apokalypsu, Knihu o lovu Gastona Féba, Žaltář Svatého Ludvíka nebo ukázky z proslulého Codexu Manesse.
Výstava, která představí rukopisy od počátku jedenáctého do druhé poloviny století šestnáctého, je volným pokračováním stejnojmenné expozice, která před dvěma roky přitáhla několik stovek návštěvníků.

Marek Zágora


Žaltář Svatého Ludvíka
Knihovna GVUO
Dokumentační a správní centrum GVUO
Poděbradova 1291/12
Moravská Ostrava
Provozní doba:
středa a čtvrtek 10.00 – 17.45
Elektronický katalog:
www.gvuo.cz/knihovna_katalog.htm
Kontakt:
Vladimíra Lichovníková
tel.: 596 112 566
e-mail: lichovnikova@gvuo.czNAHORU

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


© copyright 2008 - 2011 | Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved TOPlist