logo přechod 1 přechod 2
domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > Výstavy > Černá slunce  
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
Galerie výtvarného umění v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
 
Generální partner
GVUO
 
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen
SCA-ART


 


Kurátoři: Lenka Bydžovská, Vojtěch Lahoda, Karel Srp

Generální partner výstavy:            


Záštitu nad výstavou převzali Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje a
Ing. Petr Kajnar, primátor statutárního města Ostravy.


Poděkování patří všem zapůjčitelům, kteří se na výstavě podílejí:
Vojenský historický ústav Praha, Národní galerie v Praze, Památník národního písemnictví, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Galerie hlavního města Prahy, Oblastní galerie v Liberci, Oblastní Galerie Vysočiny Jihlava, Západočeská galerie v Plzni, Regionální muzeum a galerie v Jičíně – Muzeum hry, Památník Terezín, Muzeum umění Olomouc, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Muzeum města Brna, Polabské muzeum, Městské muzeum Chotěboř, Moravská galerie v Brně, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Slovenská národní galerie, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie umění Karlovy Vary, Galerie výtvarného umění v Chebu, Východočeská galerie v Pardubicích, Muzeum Šumavy Sušice, Galerie Prinz Prager, Galerie Kodl, Galerie Zlatá husa, Museum Kampa nadace Jana a Medy Mládkových, Národní památkový ústav, ú.o.p. Ostrava a soukromí sběratelé.

 
Výstava je pojmenovaná podle stěžejní básnické metafory, vyskytující se od symbolismu po surrealismus, která se zaměřuje na kritiku kauzálního, utilitárního a praktického pojetí světa.
Představí české výtvarné umění od konce 20. let po polovinu 40. let v jeho odvrácené podobě, rozdílné od zavedeného vnímání modernismu jako životního stylu. Zahrnuta budou díla charakteristických osobností tehdejší umělecké scény i díla opomíjených autorů tak, aby vznikl pohled osvobozený od hledisek skupinových, stylových či generačních. Ohraničené období bude uchopeno jako vektor odporujících si hledisek i nositel jevů, které již předznamenaly poválečné umělecké přístupy.
Výstava představí asi čtyřicet významných autorů, mj. stěžejní díla Jindřicha Štyrského, Toyen, Josefa Šímy, Emila Filly, Jana Zrzavého, Josefa Lady, Aloise Wachsmana, Františka Janouška, Vincence Makovského, Františka Tichého, Augustina Ságnera, Františka Koblihy, Josefa Váchala, Josefa Wagnera, Zdeňka Rykra, Aléna Diviše, Františka Muziky, Františka Hudečka, Františka Grosse, Miroslava Háka, Františka Drtikola a Karla Teigeho.
Zdůrazněn bude rovněž podíl autorů, kteří pocházeli ze Slovenska, jako Cyprián Majerník, Jakub Bauernfreund a André Nemeš. Poprvé se v širších souvislostech objeví olomoucký, antroposofií ovlivněný Stanislav Michalik. Podtržena bude i role důležitých sociálních tendencí, zastoupených Jiřím Krohou, Karlem Kašpaříkam či Valentinem Držkovicem.
Umění vznikající v tehdejším Československu bude představeno jako vnitřně provázaný, plastický celek, plný protikladných, dynamických pnutí. Výstava ukáže, že pod souhrnnou nálepkou moderního umění existovaly nesourodé postoje, které se nicméně vzájemně doplňují a vytvářejí strhující obraz tíživých třicátých let i první poloviny let čtyřicátých. .... více

Názvy kapitol:
Poezie beze slov (1927–1933)
Odklon (1923–1935)
Sociální a smyslové tělo (1927–1938)
Duše přírody (1931–1942)
Úzkost (1934–1938)
Tekutá realita (1932–1941)
Za oponou (1937–1945)


Výstavní projekt navazuje na expozici Sváry zření / Fasety modernity na přelomu 19. a 20. století / 1890–1918, kterou galerie uspořádala na přelomu roku 2008 a 2009.
Fotogalerie výstavy
(přes pravé tlačítko je jednotlivý snímek možné otevřít v samostatném okně a uložit)
 

Vstupné:
plné 100,- Kč
zlevněné* 50,- Kč
školní skupiny (pedagogický doprovod zdarma) 10,- Kč / os.
animační programy a komentované prohlídky pro školy
(pedagogický doprovod zdarma)
20,- Kč / os.
rodinné vstupné 150,- Kč
skupiny (min. 10 osob) 70,- Kč / os.
volný vstup neděle
 
Volný vstup pro členy Společnosti přátel GVUO, RG ČR, UHS, UVU, ICOM, držitele průkazu UNESCO, studenty dějin umění, uměleckých a uměleckoprůmyslových škol a děti do 15 let (platí jen pro členy ČSOP!).
 
*(děti, studenti, důchodci, vojáci a držitelé průkazů ISIC, ITIC, GO 26)Mimořádná nabídka na zvýhodněné vstupné
s Národním divadlem moravskoslezským:

Od února 2012 Vám přinášíme jedinečnou možnost 50% slevy na vstupné do Galerie výtvarného umění v Ostravě, pokud se prokážete vstupenkou z NDM. Se vstupenkou z NDM můžete využít  20% slevy na vstupenky do Národního divadla moravskoslezského.


Komentované prohlídky

Komentované prohlídky výstavy Černá slunce / Odvrácená strana modernity 1927-1945 pro školy je možno objednat u Gabriely Pelikánové na pelikanovag@gvuo.cz nebo na tel. č. 731 691 562.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVOU ČERNÁ SLUNCE
/Dům umění/
Komentované prohlídky budou probíhat vždy po skupinách maximálně 20 osob. Nutná je proto rezervace předem na michalickova@gvuo.cz. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

12. 1. 2012 v 17.30 hod.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVOU ČERNÁ SLUNCE
/Dům umění/
Komentované prohlídky budou probíhat vždy po skupinách maximálně 20 osob. Nutná je proto rezervace předem na michalickova@gvuo.cz. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

17. 1. 2012 v 17.30 hod.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVOU ČERNÁ SLUNCE
/Dům umění/
Komentované prohlídky budou probíhat vždy po skupinách maximálně 20 osob. Nutná je proto rezervace předem na michalickova@gvuo.cz. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

19. 1. 2012 v 17.30 hod.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVOU ČERNÁ SLUNCE
/Dům umění/
Komentované prohlídky budou probíhat vždy po skupinách maximálně 20 osob. Nutná je proto rezervace předem na michalickova@gvuo.cz. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

24. 1. 2012 v 17.30 hod.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVOU ČERNÁ SLUNCE s LENKOU BYDŽOVSKOU
/Dům umění/
Komentované prohlídky budou probíhat vždy po skupinách maximálně 20 osob. Nutná je proto rezervace předem na michalickova@gvuo.cz. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

26. 1. 2012 v 17.30 hod.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVOU ČERNÁ SLUNCE
/Dům umění/
Komentované prohlídky budou probíhat vždy po skupinách maximálně 20 osob. Nutná je proto rezervace předem na michalickova@gvuo.cz. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

31. 1. 2012 v 17.30 hod.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVOU ČERNÁ SLUNCE
/Dům umění/
Komentované prohlídky budou probíhat vždy po skupinách maximálně 20 osob. Nutná je proto rezervace předem na michalickova@gvuo.cz. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

7. 2. 2012 v 17.30 hod.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVOU ČERNÁ SLUNCE
/Dům umění/
Komentované prohlídky budou probíhat vždy po skupinách maximálně 20 osob. Nutná je proto rezervace předem na michalickova@gvuo.cz. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

9. 2. 2012 v 17.30 hod.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVOU ČERNÁ SLUNCE S VOJTĚCHEM LAHODOU
/Dům umění/
Komentované prohlídky budou probíhat vždy po skupinách maximálně 20 osob. Nutná je proto rezervace předem na michalickova@gvuo.cz. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

17. 2. 2012 v 17.30 hod.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVOU ČERNÁ SLUNCE
/Dům umění/
Komentované prohlídky budou probíhat vždy po skupinách maximálně 20 osob. Nutná je proto rezervace předem na michalickova@gvuo.cz. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

21. 2. 2012 v 17.30 hod.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVOU ČERNÁ SLUNCE
/Dům umění/
Komentované prohlídky budou probíhat vždy po skupinách maximálně 20 osob. Nutná je proto rezervace předem na michalickova@gvuo.cz. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

23. 2. 2012 v 17.30 hod.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVOU ČERNÁ SLUNCE
/Dům umění/
Komentované prohlídky budou probíhat vždy po skupinách maximálně 20 osob. Nutná je proto rezervace předem na michalickova@gvuo.cz. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

1. 3. 2012 v 17.30 hod.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVOU ČERNÁ SLUNCE S KARLEM SRPEM
/Dům umění/
Komentované prohlídky budou probíhat vždy po skupinách maximálně 20 osob. Nutná je proto rezervace předem na michalickova@gvuo.cz. Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

3. 3. 2012 ve 14 hod.
   
Programy pro školy

 

Cena: 20 Kč, pedagogický doprovod zdarma.
Bližší informace Vám rádi poskytneme.
Mgr. Zuzana Jasanová, tel.: 734 437 181,
e-mail: jasanova@gvuo.cz


 

PRO VELKÝ ZÁJEM ZAŘAZUJEME DO NABÍDKY NOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY

O SMUTNÉM SLUNCI A VESELÝCH BARVÁCH – nový program
PROGRAM PRO MŠ A 1.STUPEŇ ZŠ

Tak trochu pohádkové malování a povídání o umělcích a snech. Nesní jen umělci, sny známe všichni, někdy jsou krásné, jindy smutné. Některé zapomeneme, jiné si pamatujeme dlouho a mohou se z nich stát obrazy. Jaké asi bylo snění malíře, když namaloval černá slunce nebo pohádkovou krajinu s tajemnými zvířaty? Najdeme cestu do snových obrazů, možná tam potkáme tajemství a trochu toho smutku. A když nám bude chybět radost, domalujeme si ji.   
 
SNY, SMUTEK, LÁSKA A JINÉ VĚCI – nový program
PROGRAM PRO 2.STUPEŇ ZŠ

Povídání a přemýšlení o tom, co všechno se dá najít v obrazech a sochách nejvýznamnějších českých umělců, kteří tvořili v letech 1925 až 1945. Pokusíme se zjistit, co je mohlo ovlivnit, když malovali snové krajiny plné tajemného světla a napětí, nebo jaká představa je vedla k podivným tvarům soch. Možná v sobě objevíme skutečného surrealistického tvůrce, stačí jen najít odvahu a nic nepředstírat.

JINÉ SVĚTY – nový program
PROGRAM PRO SŠ

Výstava nabízí jedinečnou možnost vidět a porovnat protichůdné umělecké projevy hlavních představitelů českého umění mezi léty 1925 až 1945. Setkáváme se tu s lyrikou, poetismem, doznívajícím kubismem, surrealismem, avantgardou, symbolismem a expresionismem nebo metafyzickou malbou. Umění této doby nás přitahuje tajemnou atmosférou a zvláštní nepojmenovatelnou září jiných světů, podivným napětím a nadčasovostí. Nechme se vtáhnout do neznámých světů a  pokusme se zaznamenat prchavý pocit nebo neustále měnící se realitu.

Cena: 20 Kč, pedagogický doprovod zdarma
Rezervace a bližší informace: Mgr. Marcela Pelikánová, tel.: 731 691 561,
e-mail: jasanova@gvuo.cz


Generální partner
Hlavní partner
Partneři
Mediální partneři
 
ŠKOLY
 
 
 
 
 
 
 


copyright 2008 - 2011 | Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved TOPlist