logo přechod 1 přechod 2
domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > Výstavy > Archív výstav 2011  
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
GVUO je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
 
Generální partner
GVUO
 
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen
SCA-ART


Archív výstav 2012 Archív výstav 2011 Archív výstav 2010 Archív výstav 2009 Archív výstav 2008
         
 

 

     


OSTRAVSKÁ ZASTAVENÍ

S podtitulem „Od Alta po Zrzavého“ uvádějí Výtvarné centrum Chagall a Galerie výtvarného umění v Ostravě cyklus výstav,   jež si kladou za cíl blíže představit přední umělecké osobnosti působící převážně mimo náš region, které však svého času v Ostravě   pobývaly a zanechaly zde výraznou uměleckou stopu. Výstavy probíhají synchronně v Domě umění v Ostravě a ve výstavních síních   „Chagallu“ v Ostravě-Přívoze. Cyklus otevřela prezentace díla umělce, jehož světová veřejnost považuje za autora švédského, ač se   narodil v Maďarsku, dětství prožil na Slovensku a do výtvarného života vstoupil v Čechách.

Kurátorem části v Domě umění je Mgr. Petr Beránek.


Endre Nemes / 20. 1. - 23. 2. 2011/
V letech 1930-1934 studoval na pražské Akademii výtvarných umění u prof. Willyho Nowaka. Již roku 1931 se účastnil výstavy Prager Sezession. Od roku 1936 byl členem Umělecké besedy. První samostatnou výstavu uskutečnil s Jakubem Bauerfreundem roku 1936 v galerii Hugo Feigla v Praze a následně v Košicích.   1938 se uskutečnila výstava v Domě umění v Ostravě.

 

Jan Bauch /24. 2. – 30. 3. 2011/
Osobnost Jana Baucha zvlášť představovat nemusíme. Vystavíme výběr z téměř čtyř desítek obrazů, temper, kreseb, litografií a plastik reprezentanta výrazné expresivní linie meziválečného umění. Bauch v Ostravě nejen vystavoval, ale veřejnost zaujal i monumentální vitráží na ploše 18m2 na vstupním schodišti GŘ OKD. Jeho obrazy vlastnila řada významných ostravských průmyslníků, politiků i osobností kulturního a společenského života.

 
František Gross /31. 3. – 27. 4. 2011/
Podobnou pozornost si získal i jeden z předních představitelů legendární Skupiny 42 František Gross. Desítky jeho prací z období od 30. do 70. let GVUO ve svých depozitářích rovněž uchovává.
 
Miloslav Moucha /28. 4. – 1. 6. 2011/
Nejmladším z autorů, kterého v rámci Ostravských zastavení připomeneme, je další světoběžník: ve Francii žijící emigrant z roku 1968, malíř Miloslav Moucha. Ač původně autodidakt, stal se profesorem na L´École des Beaux-Arts v Besançonu. Od instalací a geometrie postupně přešel k interpretaci základních duchovních poselství Starého i Nového zákona.
 
Rudolf Kremlička /2. 6. – 29. 6. 2011/
Zvláštní příchuť nabízejí ostravským patriotům pobyty Rudolfa Kremličky. V Domě umění v místech, kde obrazy vystavujeme, měl Kremlička rezidenční ateliér. Nejvýznamnější část Kremličkova ostravského sbírkového zastoupení dnes čítá na 80 položek a představuje autorův dar galerii. Vystavena bude i Podobizna paní Seidlové, vytvořená během Kremličkova ostravského pobytu.
 
František Jiroudek /1. 9. – 12. 10. 2011/
František Jiroudek měl v Ostravě řadu přátel. Právě díky ostravským soukromým sbírkám jsme získali skvostné ukázky jeho díla, z velké části obrazy namalované v Ostravě. Ostravských reálií se také dotýkají (Ostrava 1942 a 1947, Lanovka, obrazy z divadelního prostředí).
 
Jozef Jankovič /13. 10. – 20.11. 2011/


Svět podle nás – výstava nevidomých malířů s tradičním předáním
Ceny hejtmana

7. 12. 2011 – 28. 1. 2012, Nová síň Ostrava - Poruba

Výstava představí fenomenální obrazy zrakově postižených umělců, které vznikaly speciálním postupem – „Čečovou metodou“ v ateliéru nadace Artevide.
Autorem této unikátní patentované metody je akademický malíř Dino Čečo, který již řadu let zprostředkovává cestu nevidomým dětem k spontánnímu uměleckému vyjádření. Malíř vynalezl speciální postup přípravy plátna, pod nímž je černá magnetická barva, která se objeví v okamžiku doteku. Při doteku barva prostoupí na povrch plátna. Tak vzniká dílo, na kterém všude, kde se tvůrce dotkne, z ůstane otisk jeho myšlenky, emoce vyřčeného slova. Z těchto originálů se vyrobí identický reliéfní obraz, který si mohou nevidomí lidé hapticky prohlédnout, vidět jej. Technikou„okamžité“ malby dosahují nevidomí umělci vynikajících výsledků, vznikají zajímavé, ničím neovlivněné a upřímné obrazy.
V rámci této neobyčejné výstavy proběhnou doprovodné výchovně – vzdělávací programy o životě nevidomých lidí a jejich umělecké činnosti určené dětem mateřských, základních a středních škol.

Marcela Pelikánová
Jakub Špaňhel

28. 9. – 20. 11. 2011, Dům umění
(vernisáž 27. září v 17 hodin)

Jakub Špaňhel bezesporu patří mezi přední reprezentanty současné české malby. Jeho mimořádný talent začal brzy poutat pozornost jak na studiích v Ostravě, tak na AVU v Praze, kde studoval v ateliéru Jiřího Davida a Milana Knížáka. Špaňhelova často rozměrná expresivně-realistická plátna, ve kterých zpracovává pestrou škálu tradičních témat, se vyznačuje dynamickou stavbou a osobitou barevností. Jakub Špaňhel se zúčastnil celé řady významných přehlídek. Má za sebou mnoho samostatných výstav a jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách mnoha prestižních veřejných institucí i soukromých subjektů.

Jan Kudrna


Jakub Špaňhel, Ruská banka, 2009, akryl, plátno, 285x485 cm


Janusz Kapusta / K-dron

Janusz Kapusta, 99 z 38 416 kombinací,1995, počítačová technika, 22 x 30 cm
14. 10. – 20. 11. 2011 (vernisáž 13. října v 17 hodin)
Dům umění - Kabinet architektury

Existence tohoto jedenáctistěnu byla poprvé zaznamenána a popsána teprve v roce 1985. Můžeme analyzovat způsob jeho vzniku, vztah k jiným tělesům, zjistit, že přiložíme-li dva K-drony k sobě, vznikne krychle. Můžeme ho chápat jako umělecké dílo, hledat analogie a jeho počátky v minimalismu či konstruktivismu, a považovat ho tak za výsledek tvůrčího úsilí.
Kam Janusze Kapustu zařadit, mezi umělce, objevitele nebo snad vynálezce? On sám, skromně zdůrazňuje, že forma kterou představuje vždy existovala v místě, kde se protínají diagonální čáry tvořící mřížku čtyř k sobě přiložených krychlí. Na druhé straně, zatímco krychli a jiná geometrická tělesa známe již po celá staletí, na K-dron jsme si museli počkat až do konce 20. století. Jeho objevitel – tvůrce má umělecké, technické a filozofické vzdělání. Takže možná, podobně jako v případě K-dronu, bylo zapotřebí jistého protnutí, v tomto případě tří oblastí poznání, tří umění, aby bylo možné zdánlivě náhodou zachytit vzájemné uspořádání jedenácti stěn v prostoru.

Mirosław Borusiewicz
Doteky stáří / grafiky a kresby ze sbírek GVUO

Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody,
ale krásní staří lidé jsou umělecká díla.
                            J. W. Goethe

7. 9. – 20. 11. 2011, DŮM UMĚNÍ – Kabinet grafiky
(vernisáž 6. září v 17 hodin)


Hanuš Schwaiger, Podobizna starého muže, 90. léta 19. stol., akvarel, papír, GVUO

Zobrazování lidí, kteří patří k nejstarší generaci, provází dějiny výtvarného umění napříč staletími. Toto téma provokovalo umělce odjakživa. V rysech starých lidí jsou zapsány útrapy života, doplněné o moudrost prožitých let. To vše je natolik specifické, a tak obtížně zachytitelné, že vytvoření věrohodného portrétu člověka, jehož tvář je rozbrázděna vráskami, bylo vždy výsadou těch největších světových umělců. Jen namátkou vzpomeňme na mistrovsky ztvárněný portrét matky od Albrechta Dürera.

Ne vždy však bylo toto téma zpracováváno formou podobizny. Stáří bylo zachycováno i v mytologických, biblických nebo žánrových výjevech a svým zpracováním mělo vzbuzovat úctu, nebo naopak  soucit či výsměch. Emoce, na základě nichž byla tato díla vytvářena, se různily, stejně jako se postupem let měnil sociální a společenský aspekt nazírání na nejstarší generaci.  Dokladem toho jsou i vystavovaná díla české a evropské provenience z fondu Galerie výtvarného umění v Ostravě.

                                                                                                                      Gabriela Pelikánová
27. 7. – 6. 11. 2011, Dům umění
(vernisáž 26. července v 17 hodin)
   

Akviziční činnost patří ke stěžejním činnostem sbírkotvorné instituce. Bohatství uměleckých děl Galerie výtvarného umění v Ostravě, která schraňuje ve svých depozitářích, patří k jedněm z nejdůležitějším souborů v českých muzeích umění. Bohužel v posledním dvacetiletí jsou možnosti rozvíjet toto věno generací minulých ovlivněny mnoha faktory. Zejména ekonomické možnosti, které se v posledních letech díky zřizovateli Moravskoslezskému kraji razantně zlepšily, jsou také poznamenány překotným vývojem na trhu s uměním. Přesto se v posledním desetiletí podařilo učinit velikou řadu akvizičních počinů, které neobyčejnou měrou doplňují, již tak bohatý fond. Sbírková politika je zaměřena na několik oblastí. Zejména to jsou umělci spjatí s naším regionem, kteří ho zároveň výrazně přerůstají a jsou součástí nejenom národního kontextu. Dále jsou to díla, která postupně doplňují mezery v částech sbírky především od sedmdesátých let 20. století do současnosti. Podařilo se učinit také nákupy děl internacionální povahy, která rozvíjí kolekci evropského umění a vytváří jedinečné konvoluty. Jsme velmi potěšeni, že se galerie stala i příjemcem mnoha v rozsahu zásadních darů, které potvrzují správnost směřování činnosti celé instituce. Všem dárcům, ale i umělcům za vstřícný přístup děkujeme.

Jiří Jůza

 

Stanislav Kolíbal, XIX, 1992, 125x236x255 cm, foceno v Ateliéru Alexandra Caldera Saché, Le Cardou. Fotografie je neskenována z katalogu Stanislav Kolíbal 1988-1995. Brno: Spektrum, 1995, s. 27. ISBN 80-7009-073-1.
LUKÁŠ JASANSKÝ - MARTIN POLÁK
Tlucte

24. 8. – 2. 10. 2011, Dům umění - Kabinet architektury
(vernisáž 23. srpna v 17 hodin)

Kurátor: Ing. Milan Weber

Autorská dvojice Lukáš Jasanský a Martin Polák jsou fotografové, kteří toto vymezení přesahují. Snímají nalezenou skutečnost, s přísnou popisností zachycují okrajové detaily, nedůležité předměty či městské a předměstské krajiny. Vystaveny budou nejnovější práce na barevný negativ, vytvořené pro Kabinet architektury Galerie výtvarného umění v Ostravě. Autoři pracují se sakrální architekturou v rozmezí 19. až 21. století.

Milan Weber

Výstavu připravila Výstavní síň Sokolská 26 a navazuje na vzájemnou spolupráci při konání společného projektu Boris Podrecca / Architekt. 
 

Motor & Art                          PRODLOUŽENO DO 18. 9. 2011

22. 6. – 11. 9. 2011, Dům umění
(vernisáž 21. 6. 2011 v 17 hodin)

Umění, jak všichni víme, lze spatřovat v mnoha podobách. Automobily a motocykly se na počátku minulého století staly zcela jedinečným fenoménem, který v některých případech překročil hranice „pouhé“ techniky. Řada umělců dokázala nový element ve společnosti „uchopit“ a zpracovat. Setkáváme se tak s díly Kamila Lhotáka, Otakara Švece nebo Josefa Váchala. Výstava bude uměleckou hodnotu těchto technických skvostů dokumentovat nejen příklady ze světa motocyklů.
Celá expozice pak bude doplněna o celou řadu reálií, které dokreslí dobovou atmosféru (např. plechovky od olejů, reklamní cedule, plakáty).                                                                                                                                                                                                             Jan Kudrna

 
 

Bedřich Stefan Bugatka, 1926, patinovaný bronz, soukromá sbírkaŠvýcarsko, potulky turistovy v údolích a na horách

Cestopisný cyklus fotografií rodiny  Rutteů
13. 7. – 4. 9. 2011, Dům umění - Kabinet grafiky
(vernisáž 12. července v 17 hodin)
 

Vodopád Reichenbach – III. pád, z cesty v r. 1882 z Meiringen na Faulhorn, Švýcarsko.

Cestování bylo hlavně v průběhu 19. století a v prvních třech desetiletích století následujícího považováno za velice lákavou kratochvíli zvláště u lidí, kteří pocházeli z bohatších společenských vrstev. Takovouto rodinou byli i Rutteovi, právníci, úzce spojení se šlechtickou rodinou Schwarzenbergů a Lobkowitzů. Eugen Miroslav Rutte, známý autor cestopisů a turistických příruček, které nejen psal, ale i doplňoval o dobové fotografie, a jeho mladší bratr Vladimír Rutte, jezdili objevovat alpské velehory a krásnou přírodu Švýcarska. Vysokohorská turistika byla v té době sportem i koníčkem zároveň. Milovníci hor zdolávali masívy nejen pěšky, ale i pomocí koní a železničních zubaček.

Galerii výtvarného umění v Ostravě bylo soukromým sběratelem nabídnuto vystavit zcela unikátní sbírku dobových fotografií, pocházejících převážně z 90. let 19. století, které zachycují dokumentární, ale i cestopisnou  formou cestování v té době populárními oblastmi Švýcarska. O samotné cestě se pak detailně dozvídáme  ze zachovalého „deníku z cest“, který si v letech 1883 a 1912 psal již zmiňovaný Vladimír Rutte, jenž svůj prvý pobyt ve Švýcarsku částečně absolvoval i se svým bratrem. Po takřka třiceti letech navštívil stejná místa se svou rodinou – manželkou a synem.

Vraťme se tedy společně o více než sto let nazpátek a alespoň zprostředkovaně se pokochejme krásnou alpských velikánů, světoznámých ledovců a švýcarských jezer.

Gabriela Pelikánová

 


Trojúhelník umění
Marek Wagnera, Bogdan Wajberg, Agnieszka Mikolajczyk

5. 8. − 10. 9. 2011, Nová síň Ostrava - Poruba
(vernisáž 4. srpna 2011 v 17 hodin v Nové síni Poruba)Akademie výtvarných umění v Lodži
Ostravská univerzita v Ostravě

MONIKA A ĽUBO STACHO / současná slovenská architektura 1989 - 2011

15. 6. – 14. 8. 2011, Dům umění - Kabinet architektury
(vernisáž 14. června v 17 hodin)


Kurátory v Ostravě jsou Rasťo Udžan, Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec

Fotograf Ľubo Stacho vystudoval Stavební fakultu SVŠT v Bratislavě a fotografii na pražské FAMU. Tyto dvě profese využívá už 35 let při fotografovaní slovenské architektury. Výstavu Současná slovenská architektura 1989–2011 připravil spolu se svou manželkou Monikou Stacho a tato výstava představuje jeden z největších stavebních rozmachů architektury Slovenska v celé historii, soustřeďující se hlavně na poslední dekádu 2000–2010.

Architektura na výstavě je rozdělená do tří skupin: vily a rodinné domy, obytné domy a veřejné stavby a skládá se z 58 barevných fotografií zobrazujících 43 staveb. Součástí výstavy bude i digitální prezentace, která představí díla 83 slovenských architektů.

 

Monika Stacho
 

Diplomky Fakulty umění

17. 6. − 17. 7. 2011, Dům umění, Nová síň Ostrava - Poruba
(vernisáž 16. června 2011 v 17 hodin v Nové síni Poruba a v 19 hodin v Domě umění)

 

Výstava diplomových prací studentů Fakulty umění Ostravské univerzity představí reprezentativní formou výsledky jejich studia v magisterském studijním programu. Poukáže jak na oborové možnosti a diferenciace, tak na individuální přístupy diplomantů k obecně
chápaným estetickým či filozofickým tématům. Bude rozhodně zajímavé srovnávat jednotlivé přístupy oborů malby, kresby, grafiky, nových médií a sochařství.
Prezentace ve veřejné instituci je důležitá nejen pro samotné absolventy, ale i pro náhled určitých tendencí a přiblížení výukových
modelů na Fakultě umění Ostravské univerzity. Výstava by zároveň měla poukázat na opodstatnění a porozumění intenci díla začínajících umělců a jejich nárok na reflexi realizovaných artefaktů v galerijním prostředí. Jedná se o první krok na cestě k profesionalizaci jejich umělecké dráhy.

František Kowolowski

 

Z výstavy v roce 2010. 

Provazník dětem

 

25. 5. – 10. 7. 2011, Grafický kabinet, Dům umění
(vernisáž 24. 5 . 2011 v 17 hodin)


Jan Provazník, Popelka, ilustrace Perel pohádek Boženy Němcové,
1947, akvarel

 

Jméno Jana Provazníka (1901–1978), malíře, grafika, scénografa, ale hlavně ilustrátora dětské literatury je spojeno s Ostravou od roku 1936, kdy se zde natrvalo přestěhoval. Hlubokou stopu v našem městě zanechal tvorbou scénografickýchčinoherních, operních, operetních a baletních výprav na zdejší divadelní scéně. V této sféře působil mezi lety 1940 a 1948, mnohem více na sebe však upozornil v průběhu 50. a 60. let minulého století v ilustrátorské oblasti. V našem regionu spolupracoval s Krajským nakladatelstvím v Ostravě (pozdější Profil), v celorepublikovém kontextu se Státním nakladatelstvím dětské literatury. Jeho výtvarné zpracování „Malého Bobše“ od J. V. Plevy nebo „Perly pohádek Boženy Němcové“ a „Světa
kouzel a divů“ Vojtěcha Martínka patří k ozdobám dětských knihovniček a tyto knihy se dědí z generace na generaci. Provazníkova srozumitelná a z reality čerpající kresba, doplněna o akvarelovou výzdobu, je líbivá a dětskému čtenáři svou srozumitelností blízká.
Milé maminky a tatínkové, vezměte své ratolesti za ruku a přijďte se nechat pohladit ilustracemi pohádek a knížek pro ty nejmenší čtenáře z dílny Jana Provazníka. Jste u nás vítáni!

Gabriela Pelikánová

Výstava bude doplněna o přednášku o životě a tvorbě Jana Provazníka, který se nesmazatelně zapsal do duší dětských čtenářů 1. poloviny 20. století. Přednáška se uskuteční 7. 6. 2011 v 16 hodin v Domě umění.
Przedmieścia / Suburbs / Předměstí / Vorstädte
21. 5. - 11. 6. 2011, Nová síň Ostrava - Poruba
(vernisáž 20. 5. 2011 v 17 hodin)

Výstava se uskutečňuje v rámci mezinárodního uměleckého projektu s názvem Předměstí. Galerie výtvarného umění výstavu připravila ve spolupráci s Fakultou umění Ostravské univerzity v Ostravě.

Svou tvorbu představí celkem 15 umělců z Polska a České republiky. Návštěvníci se budou moci seznámit s díly Pavla Alberta, Bogusława Bachorczyka, Zbigniewa Bajka, Iwony Demko, Darka Gajewského, Zbyňka Janáčka, Julity Malinowské, Libora Novotného, Przemysława Pokrywka, Magdaleny Starské, Witolda Stelmachniewicze, Renaty Szułczyńské, Marka Sibinského, Marioly Wawrzusiakové a Małgorzaty Wielek-Mandrely. Expozice nabídne pestrý přehled všech výtvarných technik od malby přes grafiku až po objekty.

Výstava se uskutečňuje jako součást mezinárodního uměleckého projektu Przedmieścia / Suburbs / Předměstí / Vorstädte, jenž připravila Akademie výtvarných umění v Krakově spolu s dalšími kulturními a vzdělávacími instituty v Ostravě a Vídni. Cílem projektu je představit umělecká díla vybraných autorů na prestižních veřejných místech a institucích v Krakově, Ostravě a Vídni.


 

 
 

 

Jan Konůpek – Hamletova kytice

 

30. 3. - 22. 5. 2011, Grafický kabinet, Dům umění
(vernisáž 29. 3 . 2011 v 17 hodin)


Jan Konůpek, Svatební košile (z cyklu Kytice), 1918, lept

 

Jan Konůpek (1883-1950) byl významný grafik první poloviny 20. století. Ilustroval více než šest set knih. Jen pro litomyšlského nakladatele Josefa Portmana (známého díky spolupráci s Josefem Váchalem) připravil kolem sto třiceti bibliofilských tisků. Svou tvorbu Konůpek v jisté fázi svého života spojil se jménem Aloise Dyka a jeho nakladatelstvím Emporium. Roku 1916 zde vyšlo Konůpkovo grafické album leptů, inspirované literární předlohou Shakespearova Hamleta a o dva roky později Erbenovou Kyticí. Konůpek v těchto dílech velkou měrou navazuje na expresivní tendence své tvorby. Lepty jsou dokonalou ukázkou ilustrací, v nichž se autor nesnaží o pouhou transkripci literární předlohy, ale do svých zobrazení vkládá velký podíl vlastní fantazie a emočního světa. Galerie výtvarného umění tak ze svých sbírek veřejnosti představí vysoce kvalitní díla v kontextu české grafické tvorby na pomezí ilustrace.
Jednotlivé lepty budou pro snadnější percepci doplněny o konkrétní pasáže z původních literárních předloh, návštěvník, zvláště pak žáci a studenti základních a středních škol, si tak z výstavy odnesou nadstandardní zážitek výtvarný, doplněný o znalosti literárních textů, patřících do zlatého fondu literatury.

Gabriela Pelikánová

Výstava bude doplněna o přednášku o životě a díle Jana Konůpka, která se uskuteční 19. 4. v 16 hodin v prostorách Domu umění.


 

 

Jan Vytiska / Valašský hřebec

 

22. 4. – 14. 5. 2011, Nová síň Ostrava - Poruba
(vernisáž 21. 4. 2011 v 17 hodin)


Jan Vytiska, Heavy mental kid, 2010, akryl na plátně, 130 x 150 cm

 

Již potřetí máme příležitost seznámit se s dílem výherce ostravského kola významné přehlídky mladého umění „Start Point“. Tato soutěž je určená nejtalentovanějším studentům výtvarných vysokých škol z mnoha Evropských zemí. Po Pavlíně Konvičné a Juraji Jakubčiakovi se v Nové síni představí Jan Vytiska. Autor se ve svých rozměrných obrazech prezentuje v mnoha ohledech pozoruhodnými technickými dovednostmi. Dokáže ve svých dílech umě vystavět vlastní prostor, ve kterém se odehrávají scény z „našeho“ světa v autorově osobitém podání. Zcela jistě není bez zajímavosti, že Jan Vytiska je držitelem Ceny diváků na letošní významné přehlídce Cena kritiky za mladou malbu.

Jan Kudrna


 

Zbigniew Maćków / Architekt
4. 4. –16. 4. 2011, Nová síň Ostrava - Poruba
 

Autorská výstava vratislavského ateliéru MAĆKÓW PRACOWNIA PROJEKTOWA architekta Zbigniewa Maćkówa. Jeho dílo – rekonstrukce a dostavba obchodního domu Renoma ve Vratislavi – bylo v Ostravě představeno v rámci výstavy Vratislav 20/20.

Organizátoři:
GVUO
 
            
Z výstavy ve vratislavském Muzeu architektury
    
    
Z výstavy v Nové síni

 

 

Magie japonské grafiky

 

11. 2. – 26. 3. 2011, Nová síň Ostrava - Poruba
(vernisáž 10. 2. 2011 v 17 hodin)

ve spolupráci:
Stowarzyszenie Miedzynarowe Triennale Grafiki w Krakowie
Fakulta umění Ostravské univerzity

kurátor: Witold Skulicz

 
 

  Paříž, sladká Paříž
– grafická díla Valentina Držkovice

Valentin Držkovic, Odpočinek u Seiny v Paříži, litografie, 1943-44
 


2. 2. – 27. 3. 2011, Dům umění - Grafický kabinet
(vernisáž 1. 2. 2011 v 17 hodin)

Kurátor: Mgr. Gabriela Pelikánová


     Rodák z nedaleké Velké Polomi, Valentin Držkovic (1888 – 1969), nejprve studoval na přání rodičů theologii, jeho potřeba malovat však byla natolik silná, že se nakonec rozhodl pro studia umění ve Vídni, v Karlsruhe a v Berlíně. I on ale nakonec podlehl volání Mekky umění – Paříže.


 

 SOUČASNÁ A BUDOUCÍ TVÁŘ DOLNOSLEZSKÉ METROPOLE
V ARCHITEKTONICKÝCH NÁVRZÍCH A REALIZACÍCH


 

Kabinet architektury | Dům umění, Jurečkova 9, Moravská Ostrava | 17. 12. 2010 – 20. 3. 2011

vernisáž 16. 12. 2010 v 17.00 hodin

Hosté vernisáže:
Adam Grehl, náměstek primátora města Vratislavi pro architekturu a investiční rozvoj
Zbigniew Maćków, architekt (mj. autor vystavené přestavby a dostavby obchodního domu Renoma, nominováne na cenu Miese van der Rohe 2010)
Jerzy Ilkosz, ředitel Muzea architektury ve Vratislavi
Wojciech Stefanik, hlavní kurátor Muzea architektury ve Vratislavi
Michał Duda, kurátor výstavy v Muzeu architektury ve Vratislavi

 

 

Polský konstruktivismus
a edice Muzea Milana Dobeše v Bratislavě


Grabowski, Kapusta, Nowacki, Stazewski, Winiarski


Jerzy Grabowski, Bez názvu, 1972,
tempera na papíře, 70 x 50 cm,
převzato z katalogu 11 ze střední Evropy, 2006, vydala KOMART Gallery Bratislava

 

19. 1. – 6. 3. 2011, Dům umění, vernisáž 18. 1. 2011

Kurátor: Peter Sokol, Jiří Jůza
Ve spolupráci: Muzeum Milana Dobeša v Bratislavě

     
Ve spolupráci s významnou bratislavskou kulturní institucí – Muzeem Milana Dobeše, European Cultural Society Foundation a soukromými majiteli jsme připravili přehlídku vybraných děl polského konstruktivismu. Polští autoři jsou významnými představiteli tohoto mezinárodního hnutí, které navazuje na avantgardistické tradice první poloviny 20. století, pro než se geometrická abstrakce stala hlavním vyjadřovacím prostředkem.


 

 

JAROSLAV RÓNA


Malý Marťan (park Hadovka Praha 6)

15. 12. 2010 − 6. 3. 2011, Dům umění  
(vernisáž  14. prosince v 17 hodin,
Dům umění
)

 

Jaroslav Róna (1957) je malíř a sochař, amatérský herec a literát. Malovat začal již na učňovském středisku v Hlinsku v Čechách, kde si za první plat koupil olejové barvy. Jeho první malba byl portrét Johna Lennona na kusu lepenky. V osmnácti letech byl přijat na Střední výtvarnou školu na Hollarově náměstí v Praze. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, obor Sklářské výtvarnictví, jenž spojoval výuku jak malířskou, tak plastickou.


 

 

Andělská tvář
Motiv andělů v grafickém umění napříč staletími


Albrecht Dürer, Tři putti, rytina, 1501−1502
 

3. 11. 2010 − 30. 1. 2011, Dům umění - grafický kabinet
(vernisáž 2. listopadu v 17 hodin)

Kurátor: Mgr. Gabriela Pelikánová

  
      Anděl, éterická bytost, byl člověkem již od pradávna vnímán jako něco nadpozemského, neuchopitelného, ale zároveň jako jakýsi posel, prostředník mezi pozemským světem a sférou nebeskou. Anděly znalo už umění předkřesťanské, v němž jsou tyto okřídlené postavičky, doprovázející pohanské bohy, nazývány eroti, nebo putti. O něco později v biblickém Starém zákoně jsou andělé často vykonavateli Boží vůle – např. při vyhnání Adama a Evy z ráje. V novozákonních příbězích zase plní funkci zvěstovatele – archanděl Gabriel při Zvěstování Panně Marii, andělé se účastní Nanebevstoupení Ježíše Krista nebo Nanebevzetí Panny Marie.


 

 

Alfred Kubin / Josef Váchal
ŠUMAVA


 

13. 10. 2010 − 9. 1. 2011 
Vernisáž  12. 10.  v 17 hodin, Dům umění

Ve spolupráci:
Západočeská galerie v Plzni
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Památník národního písemnictví
Muzeum Šumavy v Sušici
Arbor vitae

Výstava představí tvorbu Josefa Váchala a Alfreda Kubina spjatou s šumavskou krajinou. Šumavská krajina výrazně zasáhla Alfredu Kubinovi i Josefu Váchalovi do jejich života i tvorby. Byla to krajina blízká jejich srdci i duši. Oba umělci Šumavě věnovali velké množství prací, a to jak literárních, tak i výtvarných.

 


NAHORU

 


 
 
 
 
 
 


© copyright 2008 - 2011 | Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved TOPlist