logo přechod 1 přechod 2
domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > Výstavy >  
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
GVUO je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
 
Generální partner
GVUO
 
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen
SCA-ART


Archív výstav 2012 Archív výstav 2011 Archív výstav 2010 Archív výstav 2009 Archív výstav 2008
         
 

 

     

 

JAROSLAV RÓNA


Malý Marťan (park Hadovka Praha 6)

15. 12. 2010 − 6. 3. 2011, Dům umění  
(vernisáž  14. prosince v 17 hodin,
Dům umění
)

 

Jaroslav Róna (1957) je malíř a sochař, amatérský herec a literát. Malovat začal již na učňovském středisku v Hlinsku v Čechách, kde si za první plat koupil olejové barvy. Jeho první malba byl portrét Johna Lennona na kusu lepenky. V osmnácti letech byl přijat na Střední výtvarnou školu na Hollarově náměstí v Praze. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, obor Sklářské výtvarnictví, jenž spojoval výuku jak malířskou, tak plastickou.


 

 

Svět podle nás
Výstava Občanského sdružení Slepíši s tradičním předáním Ceny hejtmana

 

8. 12. 2010 − 29. 1. 2011, NOVÁ SÍŇ – Mongolská 2, Ostrava - Poruba
(vernisáž 7. prosince v 16 hodin)


 

 

Andělská tvář
Motiv andělů v grafickém umění napříč staletími


Albrecht Dürer, Tři putti, rytina, 1501−1502
 

3. 11. 2010 − 30. 1. 2011, Dům umění - grafický kabinet
(vernisáž 2. listopadu v 17 hodin)

Kurátor: Mgr. Gabriela Pelikánová

  
      Anděl, éterická bytost, byl člověkem již od pradávna vnímán jako něco nadpozemského, neuchopitelného, ale zároveň jako jakýsi posel, prostředník mezi pozemským světem a sférou nebeskou. Anděly znalo už umění předkřesťanské, v němž jsou tyto okřídlené postavičky, doprovázející pohanské bohy, nazývány eroti, nebo putti. O něco později v biblickém Starém zákoně jsou andělé často vykonavateli Boží vůle – např. při vyhnání Adama a Evy z ráje. V novozákonních příbězích zase plní funkci zvěstovatele – archanděl Gabriel při Zvěstování Panně Marii, andělé se účastní Nanebevstoupení Ježíše Krista nebo Nanebevzetí Panny Marie.


 

 

Alfred Kubin / Josef Váchal
ŠUMAVA


 

13. 10. 2010 − 9. 1. 2011 
Vernisáž  12. 10.  v 17 hodin, Dům umění

Ve spolupráci:
Západočeská galerie v Plzni
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

Památník národního písemnictví
Muzeum Šumavy v Sušici
Arbor vitae

Výstava představí tvorbu Josefa Váchala a Alfreda Kubina spjatou s šumavskou krajinou. Šumavská krajina výrazně zasáhla Alfredu Kubinovi i Josefu Váchalovi do jejich života i tvorby. Byla to krajina blízká jejich srdci i duši. Oba umělci Šumavě věnovali velké množství prací, a to jak literárních, tak i výtvarných.

 

 

 
 

Nová díla Josefa Kubíčka ve sbírkách GVUO

 

do 28. 11. 2010, Dům umění
Kurátor: Gabriela Pelikánová

Galerie výtvarného umění v Ostravě získala díky velkorysému daru Adama Kubíčka, vnuka významného sochaře Josefa Kubíčka (1890 – 1972), do svých fondů nové sbírkové předměty, které představí ostravské veřejnosti.


 

 

Wymiary wolności/ Dimenze svobody

15. 10. − 27. 11. 2010 , NOVÁ SÍŇ – Mongolská 2, Ostrava - Poruba
(vernisáž 14. října v 17 hodin)

Wymiary wolności jsou projektem realizovaným v Prvním interdisciplinárním ateliéru na Odboru malířství Akademie výtvarných umění v Krakově. Jejich vznik byl inspirován možností využít prostor bývalého kláštera Řádu Dominikánů, posléze vězení v Łęczyci. Zde se zrodila myšlenka celodenní – od svítání do svítání – dobrovolné „internace” účastníků projektu ve zdech dřívějšího vězení. Následně měli připravit práce, které by souvisely s tématem projektu. Vytvořené obrazy, fotografie, instalace, hudební díla nebo texty jsou prezentovány prostřednictvím výstav a v katalogu, shrnujícím akce svázané s projektem.
Joanna Banek


Robert Zieliński, Bez názvu,
60x60 cm, fotografie, 2009
 

 

 

Žena v množném čísle / Kresby Rudolfa Kremličky

11. 8. - 17. 10. 2010 , Dům umění
(vernisáž 10. 8. v 17 hodin)

Kurátor: Gabriela Pelikánová

Asi málokdo ví, že vynikající pražský malíř a kreslíř rvní poloviny 20. století, člen skupiny Tvrdošíjní, Rudolf Kremlička, je spjat s Ostravou. Vystavoval zde v Domě umění v roce 1929. Jako umělce jej Ostrava nezaujala po výtvarné stránce, ale získala si jeho sympatie svým zvláštním charakteristickým kouzlem, geniem loci.

Sbírka kreseb Rudolfa Kremličky z fondu Galerie výtvarného umění v Ostravě tvoří kvalitativně velmi hodnotnou kolekci, v níž se divák může přenést do niterného světa ženské intimity, a tak proniknout do soukromí zobrazovaných, aniž by se cítil nepatřičně.


 

 

Vůně uhlí stále v nás

 

23. 8. – 17. 10. 2010,
DŮL MICHAL − ČSA 95/413, 715 00 Ostrava-Michálkovice

Kurátor: Gabriela Pelikánová

Galerie výtvarného umění v Ostravě zcela záměrně tuto výstavu umístila do prostor bývalého Dolu Michal v Michálkovicích, v němž dodnes nalezneme genius loci hornictví. Snadno tak zjistíme, že kořeny hornické duše v nás jsou stále neúprosně živé.

 

 

 

Zbyněk Janáček / Boxy a tisky

4. 8. – 26. 9. 2010, Dům umění (vernisáž 3. srpna v 17 hodin)

Kurátor: Jiří Machalický

Tvorba Zbyňka Janáčka je velmi soustředěná, má několik významových rovin. Vychází z jasně daných zákonitostí, řídí se přesně zvolenými pravidly, ale přitom zůstává otevřená novým podnětům. Prolínají se v ní struktury tvořené nejjednoduššími prvky, jejich uspořádání v grafických listech nebo lightboxech je přesně promyšlené.


 

 

Sedmé Trienále Polské Grafiky

6. 8. – 18. 9. 2010,
Nová síň Ostrava - Poruba
(vernisáž 5. 7. 2010 v 17 hodin)

Kurátor: Adam Romaniuk

Sedmé Trienále Polské Grafiky je přehlídkou grafiky nejrůznějších osobností a tvůrčích tendencí v oblasti grafické tvorby. Podíleli se na něm umělci z celého Polska. „Podmínkou je, že se každý grafik může prezentovat maximálně třemi grafikami, které vznikly v letech 2006-2009.


 

 

kaVárna OSTRAVA

Slavná minulost a budoucnost jednoho města napříč stoletím

14. 7. – 10. 9. 2010 | Výstavní síň Mánes, Praha

Kurátor: Jiří Jůza, Tadeáš Goryczka

S PŘÍCHODEM DO OSTRAVY... ODKLÁDALI SVÉ TRADICE, KULTURU A ČASTO I NÁBOŽENSTVÍ A JAZYK A VRHALI SE DO TAVICÍHO KOTLE PRŮMYSLOVÉHO MĚSTA
/ ON THEIR ARRIVAL TO OSTRAVA... LEFT OFF THEIR TRADITIONS, CULTURES, AND OFTEN EVEN RELIGIONS AND LANGUAGES, TO THROW THEMSELVES INTO THE MELTING POT OF AN INDUSTRIAL CITY /
Jan Balabán
  kaVárna Ostrava
kaVárna Ostrava

 

 

Mezinárodní vztahy / Mladí architekti z Německa

23. 4. – 6. 6. 2010, Dům umění / Kabinet architektury
(vernisáž 22. dubna v 17 hodin)
PRODLOUŽENO DO 10. ČERVENCE 2010.

Výstava prezentuje čtrnáct projektů mladých architektek a architektů z Německa, které vznikly od roku 2004 převážně v zahraničí.


 
 

 

Sto tváří lásky
Grafická díla inspirovaná láskou v antické mytologii, biblických textech, ale i historii a literatuře

5. 5.  – 25. 7. 2010, Dům umění / Grafický kabinet
(vernisáž 4. května v 17 hodin)

Láska provází lidstvo od jeho narození. Tento cit, patřící k těm nejryzejším a nejopěvovanějším, inspiroval umělce již odpradávna. Díky lásce vznikaly nejen obrazy, sochy, paláce, básně, romány a sonáty, ale přepisovaly se i dějiny. Srdcervoucí příběhy známe z řecké a římské mytologie, z biblického Starého a Nového zákona, ale i z historických textů.


 

Orbis Pictus

 

 

Diplomky Fakulty umění

16. 6. – 18. 7. 2010, Dům umění, Nová síň Ostrava - Poruba
(vernisáž 15. června v 17 hodin v NS a v 19 hodin v DU)

Již tradiční spolupráce Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě přinese i v letošním roce možnost seznámit se s tvorbou absolvujících studentů nejrůznějších uměleckých oborů. Výstava představí výsledky dlouholeté pedagogické činnosti a kvalitu nově nastupující výtvarné generace.


 

 

U = (f + e) x N

13. 5. – 5. 6.  2010, Nová síň Ostrava - Poruba
(vernisáž 12. května v 17 hodin)

Juraj Jakubčák je mladým slovenským umělcem, který reprezentoval Ostravskou univerzitu v Ostravě na prestižní mezinárodní soutěži Start point, kterou již několik let pořádá galerie Klenová-Klatovy.


 

 

Grafický dizajn nie!

16. 4. – 8. 5. 2010, Nová síň Ostrava - Poruba
(vernisáž 15. dubna v 17 hodin)

Životaschopnosť akéhokoľvek umeleckého žánru sa potvrdzuje jeho schopnosťou pozrieť sa s odstupom na svoju vlastnú pozíciu a tvorivé ambície. A práve tento zaujímavý rozmer má v sebe výstava Grafický dizajn nie!, na ktorej sú prezentované práce študentov a pedagógov Ateliéru grafického dizajnu II. na VŠVU. Ide o súbor dvadsiatich deviatich rôzne výtvarne riešených písmových znakov, aké dohromady vytvárajú nápis, alebo skôr transparent: Umenie vyžaduje od divákov obete!


 

 

MĚKKOHLAVÍ
Představení skupiny, která vznikla před 20. lety v Plzni a sdružovala umělce a výtvarné teoretiky

31. 3. – 6. 6. 2010, Dům umění
(vernisáž 30. března v 17 hodin)

Výstava Měkkohlavých představuje skupinu, která vznikla před 20. lety v Plzni a sdružovala umělce a výtvarné teoretiky z Čech (Miloš Šejn – Jičín, Milan Maur, Václav Malina, Jan Rauner – Plzeň, Ivona Raimanová – Praha), Moravy (Marian Palla, Dalibor Chatrný, Petr Kvíčala, Milan Magni a Jiří Valoch), Slezska (Jiří Šigut – Ostrava, Martin Klimeš – Opava, Karel Adamus – Třinec) a Slovenska (Otis Laubert, Dezider Tóth – Bratislava).


 

 

František Kupka
Čtyři příběhy bílé a černé

František Kupka, cyklus Čtyři příběhy bílé a černé, dřevoryt, 1926

František Kupka, cyklus Čtyři příběhy bílé a černé, dřevoryt, 1926
 

17. 2. – 25. 4. 2010
(vernisáž 16. února v 17 hodin)

Jeden ze světově nejuznávanějších českých výtvarníků, František Kupka, vytvořil v roce 1926 v Paříži cyklus dřevorytů s názvem „Čtyři příběhy bílé a černé“. Jedná se o díla, rozdělena do čtyř obsahově sjednocených souborů, čítajících dvacet pět samostatných listů, v nichž autor s nevšední invencí zpracovává nefigurativní motivy pomocí geometrizujících tvarů.
Cyklus „Čtyři příběhy bílé a černé“, pocházející se sbírkového fondu Galerie výtvarného umění v Ostravě, je považován za nejvýznamnější grafické dílo tohoto světově uznávaného autora, objevitele abstraktní malby – tvorby, která způsobila v kontextu moderního výtvarného umění naprostou revoluci zcela odlišným zachycování reality.


 

 

Škola managementu a designu v Zollvereinu.
Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa /SANAA - architekti
Thomas Mayer - fotograf

19. 2. – 11. 4. 2010, Dům umění
(Vernisáž ve čtvrtek 18. 2. 2010 v 17 hodin)

 

Kazuyo Sejima a Ryue Nishizawa pracují společně pod názvem SANAA od roku 1995. Kazuyo Sejima studovala architekturu na Japonské ženské univerzitě a v roce 1992 se stala Mladou architektkou roku. Ryue Nishizawa studoval architekturu na Národní univerzitě v Jokohamě. První stavbou, kterou SANAA postavila v Evropě, byla Škola managementu a designu v Zollverein, v Essenu. Stavba byla dokončena v létě 2006. V širším kontextu je Škola managementu a designu součástí programu na oživení bývalého důlního komplexu Zollverein, památky zapsané od r. 2002 do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Součástí výstavy je film z produkce Gaaleriie.net, který je založen na výpovědích lidí, kteří byli, nebo stále jsou, se Školou v Zollverein v denním kontaktu. Program oživení se zaměřuje na kulturu: především na design. Ke spolupráci byli přizváni vynikající architekti: územní plán Zollverein a Regionální muzeum Severního Porýní-Westfálska vypracovali Rem Koolhaas a Floris Alkemade; Design centrum Severního Porýní-Westfálska navrhl Sir Norman Foster.

Alena Hanzlová


 

 

Střední umělecká škola, Ostrava: „Za dvacet“

3. 3. – 10. 4. 2010, NOVÁ SÍŇ – Mongolská 2, 708 00 Ostrava-Poruba
(vernisáž 2. března v 17 hodin)


 

 

Krása a tajemství středověkých rukopisů

2. 2. – 31. 3. 2010, KNIHOVNA GVUO – Podběradova 1291/12, 702 00 Ostrava


 

 

Oskar Kokoschka
Moravská Ostrava II

20. 1. 2010 – 21. 3. 2010
(vernisáž 19. ledna 2010 v 17 hodin)

 
Oskar Kokoschka, Moravská Ostrava II

Světově nejproslulejším malířem, který kdy Ostravu maloval, byl bezpochyby Oskar Kokoschka. Pohled na Ostravu, dílo Moravská Ostrava II., Kokoschka namaloval při svém pobytu v Ostravě, ve které pobýval v roce 1937 s Oldou Palkovskou na dovolené. Moravská Ostrava II. je mimořádné dílo, které historicky i umělecky do Ostravy patří. Ostravané budou mít příležitost ho ve svém městě spatřit poprvé.
Tento skvost byl do Ostravy dopraven ze švýcarské soukromé sbírky v prosinci loňského roku prostřednictvím firmy specializující se na převoz vzácných uměleckých děl. Zprostředkovatelem této zápůjčky se stala Adolf Loos Apartement and Gallery s.r.o.

NAHORU


 
 
 
 
 
 


© copyright 2008 - 2011 | Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved TOPlist