logo přechod 1 přechod 2
domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > Výstavy >  
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
GVUO je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
 
Generální partner
GVUO
 
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen
SCA-ART


Archív výstav 2012 Archív výstav 2011 Archív výstav 2010 Archív výstav 2009 Archív výstav 2008
         
 

 

     
 

Jan Trampota
Krajina života, život krajinou

 

23. 12. 2009 – 7. 3. 2010
(vernisáž 22. prosince v 17 hodin)

!!! PRODLOUŽENO DO 21. BŘEZNA 2010 !!!

 
V letošním roce si připomínáme stodvacáté výročí narození malíře Jana Trampoty (21. května 1889 Praha - 19. října 1942 Poděbrady). Nejen u této příležitosti se uskutečňuje reprezentativní výstava a vydání monografie z pera PhDr. Jiřího Hlušičky. Hlavní důvodem je však představit životní osudy a tvůrčí odkaz umělce, který patří k zakladatelům české moderní krajinomalby a zakladatelským osobnostem moderního umění u nás. Na základě širokého poznání uměleckého díla se výstava pokouší v souladu s monografií „osvětli nedostatečně známé nebo opomíjené stránky malířova výtvarného vývoje a lépe odhadnout váhu jeho přínosu naší výtvarné kultuře“ (J. Hlušička). Stojíme před dílem autora, jemuž byla doba života byla vyměřena příliš krátce na to, aby mohl své představy uskutečnit. Přesto se stačil  trvale zapsat do podvědomí českého novodobého umění.
 

 

 


 

Svět podle nás
tak trochu jinak, ale opět s předáním Ceny hejtmana

 

8.12.2009 - 21.2.2010 , Nová síň Ostrava - Poruba
(Vernisáž 7. prosince v 14 hodin)

 

V letošním roce bude výstava Svět podle nás zaměřena na svět dětí, jejichž životní cesty nebyly vždy jednoduché. Do každoročního projektu bude letos zapojeno více dětí než v uplynulých letech. Jedná se o spolupráci s Fondem ohrožených dětí, Soukromou ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Aviatiků, ZŠ a MŠ Spartakovců a ZŠ Čkalovova. Pro každé zařízení bude jednou týdně probíhat speciální animační program v Domě umění zaměřený na právě probíhající výstavu. Z děl, která děti namalují, pak bude uspořádána výstava. Tedy takový jejich − náš „Svět podle nás“.

Svět podle nás

 

Logika prostoru
Architekt Robert Konieczny / KWK Promes

 

4. prosince 2009 – 7. února 2010, Dům umění
(Vernisáž 3. prosince 2009 v 17 hodin)

 

Autorská výstava. Robert Konieczny se narodil v roce 1969 v Katovicích. Konieczny je příslušníkem mladé generace polských architektů. Jeho ateliér se již dočkal celé řady úspěchů. Namátkou jmenujme udělení čestného uznání v soutěži New Bauhaus ve Výmaru, nominaci na prestižní Cenu Miese van der Rohe za realizaci rodinného domu Broken House, získání ceny House of the Year 2006, kterou každoročně uděluje časopis   World   Architecture      News za realizaci Aatrial House nebo zařazení jména Roberta Koniecznyho mezi 101 nejzajímavějších architektů na světě za rok 2007 a taktéž jeho zahrnutí na seznam čtyřiceti evropských architektů v soutěži ,,Europe 40 Under 40“, která je pořádána Evropským centrem pro architekturu, design, umění a urbanistické plánování ve spolupráci s Muzeem architektury a designu Chicago Athenacum.

Kurátoři v Ostravě: Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec

Robert Konieczny / KWK Promes
dom aatrialny/ 2003–2006

   

Pojďte s námi do Betléma
Grafická díla inspirovaná tématem narození Krista
v průběhu staletí

   
   

2. 12. 2009 – 7. 2. 2010, Dům umění
(Vernisáž 1. prosince v 17 hodin)

   
   

Vánoce v nás zpravidla vyvolávají sváteční atmosféru, ale stále méně si možná uvědomujeme jejich pravou podstatu. Tato výstava je připravena pro všechny, kteří si chtějí oživit znalosti o Kristově narození a o dalších příbězích, které podle Nového zákona s danou událostí souvisejí. Biblické téma Zvěstování Panně Marii, Klanění pastýřů a Tří králů, ale i Vraždění neviňátek a následný útěk Svaté rodiny do Egypta, bylo v historii výtvarného umění vždy považováno za jedno z nejdůležitějších a tím i výtvarníky nejčetněji vyhledávaných.

Pojďte s námi do Betléma
   

   

Milan Dobeš / PULSING EMOTIONS

   
    21. 10. – 6. 12. 2009, Dům umění
(vernisáž 20. října v 17 hodin)
     
   

!!! PRODLOUŽENO DO 13. 12. 2009 !!!

     
   
Milan Dobeš patří k světově věhlasným představitelům kinetického a optického umění a konstruktivismu. Již od počátků šedesátých let 20. století vznikají vizuálně-kinetické a světelno-kinetické objekty, které se řadí k nejprogresivnější tvorbě v Československu a které zaznamenaly neobyčejný ohlas ve světě. Napsal manifesty o Světle a pohybu a Dynamickém konstruktivizmu, zúčastnil se významných světových výstav opticko-kinetického umění.
Milan Dobeš - Pulsing Emotions
Z instalace v Galerii Zdeňka Sklenáře v r. 2008
   

   

Grafický design z Lodže

   
    28. 10. – 28. 11. 2009, Nová síň
(vernisáž 27. října v 17 hodin)
Grafický design
Sławomir Kosmynka Derrida,
70x100 cm, digitalni tisk, 2006

   
   

Polský grafický design bývá obvykle spojován především s plakátem. Vždyť kulturní plakát znamenal pro řadu tamějších umělců v období po II. světové válce zónu úniku před propagandistickou rutinou. Praktická neexistence komerční grafiky tehdy byla dalším důvodem, proč se v Polsku tolik skvělých tvůrců věnovalo plakátům z oblasti divadla, filmu nebo třeba cirkusu. Kulturní tématika umožňovala dovést plakát jako médium až do sféry volného umění, setřít tak jazykovou bariéru a usnadnit jeho pochopení i tvůrčí následování rovněž v zahraničí. Vždyť francouzská plakátová tvorba 70. a 80. let 20. století byla pod přímým polským vlivem...

   

   

Stanislav Kolíbal / ARCHIV
Ostrava 1943–1949
Kresby ke knihám 1947–1994

   
    7. 10. – 22. 11 2009, Dům umění
(vernisáž 6. října v 17 hodin)

PRODLOUŽENO DO 6.12.2009
Stanislav Kolíbal
Návrh obálky katalogu Ostrava 1943 - 1949

   
   

S historií Ostravy je spojeno několik významných osobností uměleckého světa. Jednou z nejvýznamnějších je profesor Stanislav Kolíbal. V podzimním čase představujeme část z jeho bohatého díla, a to cyklus kreseb vážících se k našemu městu (Ostrava / 1943 – 1949) a jeho bohatou knižní tvorbu (Kresby ke knihám). Na jaro příštího roku pak připravujeme velkou retrospektivní přehlídku díla Stanislava Kolíbala.

   

   

A zase Ostrava… !!!
Tentokrát v grafikách Helmuta Krommera

   
   

2. 10. – 29. 11. 2009, Dům umění
(vernisáž 1. října v 17 hodin)

Helmut Krommer
Helmut Krommer: Hlavní ostravské náměstí (z cyklu Velká Ostrava), 1929, lept
   
   
Výstava opavského rodáka, malíře a grafika, Helmuta Krommera (1891 – 1973), studenta Akademií ve Vídni, Karlsruhe a Berlíně, je zaměřena na prezentaci autorova grafického cyklu pod názvem „Velká Ostrava“ (1929) a dalších jeho prací, inspirovaných naším městem. Výjimečnost Krommerových leptů spočívá v autorově schopnosti zachytit běžný život v období první republiky v co nejvěrohodnější architektonické, historické i sociální podobě. Hrstka pamětníků má možnost při návštěvě výstavy zavzpomínat, mladší generace zase posoudit, jak dalece se život a podoba města za posledních osmdesát let změnila.

   

   

Trojhlavý drak 2009
Architektura meziválečné doby v Horním Slezsku

   
   

25. 9. – 31. 10. 2009, Dům umění
Slavnostní večer 7. 10. 2009
v 17 hod.

   
   

Nepříliš dlouhé období dvaceti let mezi válkami zanechalo nepřehlédnutelný otisk v architektuře celého Horního Slezska. Byla to doba nespoutané kreativity a progresivních experimentů charakteristická pro Evropu třicátých let dvacátého století.Martin Kubečka – 2. místo (soutěž v r. 2007), Obchodní a obytný dům pojišťovny Réunione Adriatica di Sucurta 1927–1928, Karel Kotas, Puchmajerova 5, Zámecká 20, Moravská Ostrava

   

 


 
Jako výraz partnerství pro kandidaturu Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015 budou moci návštěvníci výstavy OSTRAVA?, která potrvá až do 25. 10. 2009 na výstavišti   Černá      louka
v pavilonu A, bezplatně navštívit jednu ze tří výstav, které pořádá GVUO a naopak.
 


   

Koláč Fešák
Výstava  absolventů a studentů ateliéru intermediálních forem Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě
9. září – 10. října 2009, Nová síň Ostrava - Poruba
(Vernisáž 8. září v 17 hodin)

   
   

Jedná se o pokus o zhodnocení spolupráce pedagoga a studentů jednoho oboru bývalé Katedry výtvarné tvorby, následně Institutu pro umělecká studia a současné Fakulty umění v období let  1995 – 2009. 
Předpokládaní vystavující: Kamera Skura (expost), Record, I Love 69 Popgeju, Pavla Byrtusová, E. Fox, Vladivojna La Chia, Marcela Chovančíková-Pelikánová, Lada Charbuláková, Galerie Závodník a další, na které si kurátoři vzpomenou.

Koláč Fešák

Svatý učitel, 2007, kolektivní dílo
   

   

Mistrovská díla 19. století
ze sbírek českého umění Galerie výtvarného umění v Ostravě

   
   

4. 9. 2009 – 8. 11. 2009, Dům umění v Opavě
(vernisáž 3. září 2009 v 17 hodin)

   
   

České umění 19. století se stalo základním kamenem naší novodobé historie. Rozsah a kvalita sbírky přiřazuje ostravskou galerii k institucím s nejkvalitnějšími a nejpozoruhodnějšími díly. Základem sbírky českého umění 19. století se stal dar 120 děl Františka Jurečky, který se podílel na zrodu myšlenky o výstavbě Domu umění v Ostravě. Sbírka byla postupně rozšiřována a dnes je jednou z největších v České republice. Kolekce rovnoměrně mapuje vývojové proudy i tendence

Josef Navrátil
Josef Navrátil, Krajina u Vyššího Brodu, kolem 1830, olej, dřevo, 30 x 42 cm
   
   

celého století s přesahem do počátku moderny 20. století. V expozici se můžete těšit na tvorbu Ludvíka Kohla, Františka Tkadlíka, Josefe Matěje Navrátila, Josefa Mánese, Karla Purkyně a dalších umělců. Součástí této kolekce obrazů 19. století je také generace 90. let, která již otevírá cestu modernímu umění – zejména díla Jana Preislera, Františka Kupky a Miloše Jiránka. Nelze zapomenout na sochaře Františka Bílka, Quido Kociana a Ladislava Šalouna.

Jiří Jůza

   

    lysacek@post.cz
lysacek@post.cz
Gin, 2004, fotografie
   
14. srpna – 4. října 2009, Dům umění
(Vernisáž 13. srpna v 17 hodin)
   


Tvorba a činnost doc. Petra Lysáčka je úzce svázaná s ostravským regionem. Nejen jako pedagog na nynější Fakultě umění, ale také jako kurátor a organizátor uměleckých akcí se zásadně zasloužil o rozvoj kulturního života Ostravska. Jeho vklad je zejména v oblasti volného umění a vlastní tvorby.

   

    GALLIA ROMANICA
Románská architektura a sochařství Francie
ve fotografiích Zykmunda Świechowského

12. srpna. – 20. září 2009, Dům umění
(Vernisáž 11. srpna v 17 hodin)
   
   

Výstava GALLIA ROMANICA prezentuje na 58 černobílých fotografiích příklady architektury a sochařství románského období ve Francii. Autorem fotografií je prof. Zygmunt Świechowski, historik umění, jeden z nevýznamnějších odborníků na románské umění v Polsku.
Gallia Romanica
   

   
Stopy ohně
5. srpna – 27. září 2009, Dům umění
(Vernisáž 4. srpna v 17 hodin)
   
   

Od 50. a 60. let minulého století užívá řada výtvarných umělců oheň jako výrazový prostředek. Jde o práce různého druhu.
Oheň se tedy jako jeden z živlů výrazně prosazuje v tvorbě předních českých a samozřejmě nejen českých umělců (Yves Klein, Anselm Kiefer ad.) několika generací posledního půlstoletí.
Hlavním kurátorem výstavy je PhDr. Jiří Machalický.

Stopy ohně

Eduard Ovčáček, Malamut Ostrava, 1994
   

    Grafické umění rodiny Sadelerů
15. července – 20. září 2009, Dům umění
(Vernisáž 14. července v 17 hodin)
   
   

Rodina Sadelerů se stala v průběhu 16. a 17. století pojmem  v  kontextu umělecké Evropy. Její tři generace tvořily nedílnou součást grafického umění nejen ve Vlámsku, ale i v dalších zemích.
Galerie výtvarného umění má ve svých sbírkách kolem dvaceti děl, jejichž autory je v různých časových obdobích rodina Sadelerů. Jedná se o námětově širokospektrální konvolut zahrnující grafická díla z oblasti sakrální tématiky a mytologie, ale i žánru a alegorie.

Egidius Sadeler ml.
Egidius Sadeler ml.,
Sprangerova pocta zemřelé choti, 1600
   

    Vůně uhlí stále v nás  
    7. července – 30. září 2009, Důl Michal    
   

Ještě patnáct let po ukončení těžby je Ostrava pro mnohé synonymem černého města. V době meziválečné však toto označení nesla, narozdíl ode dneška, právem. V té době se v regionálním výtvarném umění objevuje nejfrekventovaněji sociální tématika, nedílně spojená se životem lidí mezi šachtami a haldami.

Vůně uhlí stále v nás
   

   

Mistrovská díla evropského umění
19. a 20. století


Pohled do sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
Dominguez, Egger-Lienz, Faistauer, Manet, Repin, Vasarely

   
   

3. července – 23. srpna 2009, Dům umění Opava
Pekařská 12, 746 01 Opava
(Vernisáž 2. července v 17 hodin v Opavě)

   

    Studio Najbrt    
   

19. 6. – 19. 7. 2009, Dům umění
Vernisáž 18. 6. 2009 v 17 hodin


Studio Najbrt patří k nejvýznamnějším grafickým a designovým studiím u nás. Zaměstnává celou řadu výjimečných osobností, jejichž práce se dotýká téměř všech oblastí běžného života (design snowboardů, triček, hrnků, čepic, tašek, diářů a dalších věcí). Do centra zájmu studia se dostává film, divadlo, literatura, periodika, firemní styl a výstavy.

Studio Najbrt
   

    Diplomky Fakulty umění    
    17. 6. – 12. 7. 2009, Dům umění a Nová síň Ostrava - Poruba
Vernisáž 16. 6. 2009
v 17.00 hod v Nové síni Ostrava - Poruba a
v 19.00 hod v Domě umění

   
   

V pořadí již druhá společná výstava čerstvých absolventů Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě je charakteristická především svou (jak uvedl jeden z kurátorů přehlídky) diverzitou.

   

    Erich Mendelsohn
Dynamika a funkce | Vize kosmopolitního světa
   
    22. 5. – 5. 7. 2009, Dům umění    Prodlouženo do 26. 7. 2009    
   

Erich Mendelsohn, je považován za jednoho z nejvýznamnějších německých architektů 20. století. Jeho budovy byly postaveny na území dnešního Německa, Polska, Ruska, Norska, Velké Británie, Izraele a USA.

Erich Mendelsohn
   

    Kopie děl Rubense a Rembrandta
ze sbírek GVUO
   
    19. 5. – 12. 7. 2009, Dům umění      
   

Již za dob renesance, hlavně ale v baroku, začaly být malby a kresby známých umělců kopírovány do grafické podoby. Důvod byl prostý – neustále rostl počet milovníků umění, kteří chtěli vlastnit díla, obdivovaná celou Evropou.

   

    Krištof Kintera
Duch Svatý Otevřený - Holy Spirit Opened
   
   

8. 5. – 7. 6. 2009, Dům umění

Gejzír červené zaplavuje prostor. Průtrž barvy prudkým nárazem právě prorazila stěnu a tryská jako náhle silně projevená emoce svou rudou hmotu proudem a rozlévá se po podlaze. Výraz, monumentalita, gesto, překvapení, humor, zásah, zádrhel, záhada, zvrat, znejistění, prozření, uvědomění, satori.

   

    Pavlína Konvičná
Žena - Objekt
   
   

6. 5. – 7. 6. 2009, Nová síň Ostrava - Poruba

Pavlína Konvičná je představitelkou mladé umělecké generace našeho regionu. Studovala na střední průmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí a následně na Fakultě umění Ostravské univerzity.
více

Pavlína Konvičná
   

    Architekt Oscar Niemeyer. Brasilia.
   
   

20. 3. – 16. 5. 2009, Dům umění

Oscar Niemeyer se na sklonku roku 2007 dožil přesně jednoho století. Ten rok oslavil otevřením nové stavby Teatro Popular v Niteroi. Stále aktivně tvořící nestor světových architektů je zároveň posledním z velikánů Moderní architektury.

Prodlouženo do 31. května !!!

Oscar Niemeyer - Brasilia
   

    Očima Maxe Švabinského
Portréty českých i světových osobností
   
   

25. 3. – 9. 5. 2009, Dům umění

Max Švabinský dodnes patří k našim nejvýznamnějším portrétistům, obdivovaným nejen pro svou kreslířskou grácii, ale i pro množství grafických technik, které ve své tvorbě využíval.

Max Švabinský - František Jureček
   

    České a slovenské výtvarné umění
šedesátých let 20. století
   
   

18. 3. – 25. 4. 2009, Dům umění

Značná pozornost věnovaná v poslední době výtvarnému umění a dění 60. let uplynulého století není výhradně českou a slovenskou záležitostí. Badatelské nebo prezenční návraty do tohoto období formou výstav jsou časté rovněž v zahraničí.

Výstava se koná ve spolupráci s:
Galéria M. A. Bazovského v Trenčíně
Galéria P. M. Bohúňa v Liptovském Mikuláši
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Adriena Šimotová - Česání
   

    Michal Cimala
Tuzemský export - TUZEX
   
   

13. 3. – 18. 4. 2009, Nová síň Ostrava - Poruba

Michal Cimala, který se věnuje street artu a konceptuální tvorbě, patří do generace mladých pražských výtvarníků, kteří nemají prostředky na financování vlastních ateliérů. Michal Cimala tedy tvoří a vystavuje s dalšími čtyřmi umělci v industriálním prostoru Trafačka v Praze.      

Michal Cimala
   


 
 
 
 
 
 


© copyright 2008 - 2011 | Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved TOPlist