logo přechod 1 přechod 2
domů o galerii sbírky expozice pro školy výstavy centrum e-obchod
GVUO > Výstavy > Archív  
 
Galerie výtvarného
umění v Ostravě

příspěvková organizace
Poděbradova 1291/12,
702 00 Ostrava 1
+420 596 112 566
info@gvuo.cz
Dům umění
Otevírací doba:
úterý - neděle
10 - 18 hodin
 
Moravskoslezský kraj
GVUO je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje
Rada galerií ČR
GVUO je členem
Rady galerií ČR
 
Generální partner
GVUO
 
Spolupracujeme s
SPOK
Bludný kámen
SCA-ART


Archív výstav 2012 Archív výstav 2011 Archív výstav 2010 Archív výstav 2009 Archív výstav 2008
         
 

 

     

   2008

  Sváry zření
3. 12. 2008 - 28. 2. 2009
 
 

Fazety modernity na přelomu 19. a 20. století / 1890 – 1918
Dům umění

Výstavu a katalog připravili Karel Srp a Marie Rakušanová ve spolupráci s Petrem Wittlichem a Vojtěchem Lahodou.
Architektura výstavy: Zbyněk Baladrán

     Výstava Sváry zření je zaměřena na zlomovou epochu dějin českého umění přelomu 19. a 20. století. Období let 1890−1918 přineslo celou škálu uměleckých proudů, např. impresionismus, symbolismus, expresionismus či kubismus, a dalo vyrůst řadě klíčových osobností jako byl Antonín Slavíček, František Bílek, Josef Váchal, Emil Filla, Bohumil Kubišta, Josef Čapek či Jan Zrzavý.

Bohumil Kubišta - Dvojník
 

     Sváry zření zdůrazní vymezená léta jako vnitřně se prorůstající útvar, plný napětí a střetů. Do těsného sousedství vstoupí práce, jež by se za jiných okolností vedle sebe neobjevily.
     Návštěvník výstavy tak pronikne do mimořádně plastického a jedinečného odkazu české výtvarné kultury, jejíž význam přesáhl hranice tehdejšího Rakouskouherska.
     Na uskutečnění této výstavy se podílelo 50 dílčích subjektů, byla zapotřebí spolupráce mnoha významných galerií a muzeí České republiky a také pomoc soukromých sběratelů. Tímto všem děkujeme za ochotnou spolupráci a podporu.  

                                                                                                                     Marie Rakušanová


  Skvosty evropského umění
ze sbírky GVU v Ostravě
25. 3. – 31. 12. 2009
 
 

Poté, co byly zrekonstruovány bývalé administrativní prostory Domu umění na výstavní sály, dochází k otevření expozic ze sbírek ostravské galerie, které představují skvosty – nejvýznamnější díla evropského umění.

Vzhledem ke komornímu charakteru výstavních místností není možné předvést sbírku v celém jejím bohatství. Přesto doufáme, že setkání s díly, která patří ke zcela výjimečným i v mezinárodním kontextu, jistě poskytne příjemné zážitky domácím návštěvníkům i turistům, kteří tato díla touží spatřit a přijíždí za nimi. Nejpřitažlivějším skvostem je krásná Judita slavného rakouského umělce Gustava Klimta. Nejvzácnější obraz ostravských sbírek poutá neustálou pozornost a vzbuzuje mnohé otázky o smyslu života a smrti a jejich podobách. Expozici skvostů však zastupují také díla starého umění, počínaje renesancí v Benátkách, přes rudolfínského H. v. Aachena, až po vynikajícího mistra italského baroka D. Fettiho. V části s Juditou je možné spatřit mistrovské ukázky ruského a rakouského umění, a také díla španělských umělců tzv. pařížské školy.

Jiří Jůza

Oscar Dominguez - Revoluce
 

  POKLADY STARÉHO UMĚNÍ ZE SBÍREK GVUO
1.1. - 26. 6. 2008
 
 

Aachen, Cranach, Crespi, Dürer, Fetti, Goya, Hollar, Rembrandt, Teniers, Tiepolo

Významnou součástí sbírky Galerie výtvarného umění v Ostravě je kolekce starého umění, která je neobyčejně zajímavým souborem představujícím poklad ostravské sbírky. Vystavovaný výběr se snaží co možná nejplastičtěji mapovat období vymezené lety 1500 až 1800. Pochopitelně existují mezery v kolekci jednotlivých časových obdobích, ale spojení malby a grafiky přináší možnost bohatšího naznačení souvislostí slohového vývoje. Exponáty z počátku tohoto sledovaného období pochází ze středoevropského prostoru a zachycují přechod   od pozdní gotiky k renesanci. S 16. stoletím v zastoupení děl nabývá přirozenou dominanci italské umění, zejména s nastupujícím manýrismem. Nejpřesvědčivěji je reprezentováno umění 17. a 18. století, jež se stalo významným fenoménem, které ve své široké škále odráželo mnohé společenské, politické a náboženské děje tehdejší barokní Evropy. Členění vychází z přirozeně vznikajících celků sakrálního umění, mytologických námětů, krajinomalby a dalších žánrů. V jednotlivých skupinách se může divák seznámit s přístupem umělců tvořících pod vlivem italským, flámským či nizozemským.
Edukační potenciál kolekce, která nemá v Moravskoslezském kraji obdoby, je veliký, zejména ve spojení s doprovodnými programy připravovanými pro školy.

Podlady starého umění - Mistr Královehradecký
 
 


 

 

Archiv pokračuje dále na starých www stránkách.


 
 
 
 
 
 


© copyright 2008 - 2011 | Galerie výtvarného umění v Ostravě | all rights reserved TOPlist